Mästare Kuthumi via Natalie Glasson,23 oktober 2020

 

Mästare Kuthumi via Natalie Glasson 23 oktober 2020 

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

Mästare Kuthumi

 

Uppvaknande av Moder Jords Livmoder av Mästare Kuthumi

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar älskade vänner och ljusvarelser, jag är Mästare Kuthumi. Det är en ära att vara i er närvaro idag. Jag bringar Skaparens värme, kärlek och visdom genom min varelse till dig. Idag vill jag tala om ett uppstigningsskifte som äger rum inom Moder Jord. Med alla energier som förankras i Jorden sker det ständigt många förskjutningar, transformationer och uppstigningsaktiveringar inom Moder Jord. Ofta blir dessa obemärkta av dem som finns på henne. Det finns några aktiveringar som Moder Jord upplever som inte kan gå obemärkta förbi och det här är en av dem eftersom det kommer att påverka ditt väsen och din verklighet enormt. Det är Moder Jord som kräver ditt stöd för att stabilisera hennes energier, jorda hennes aktivering och stödja uttrycket för uppstigningsskiftet som äger rum.

Inom Moder Jords energi och källa finns en kärnvibration som ni kan beteckna som livmodern. Det är en energikälla, nästan som en fristad som håller Skaparens vibrationer. Skaparens tre specifika vibrationer som hålls i livmodern är kreativiteten eller skapelsenergin, medvetandet och den gudomliga föreningen. Inom den här källan, som vi kommer att kalla Moder Jords livmoder, kommer du att upptäcka balanserna och skaparens gudomliga förening. Vissa kan beteckna detta som de maskulina och feminina vibrationerna i harmoni och enhet, andra inser att det helt enkelt är en balans. Skaparens balans, där hela universum är i harmoni och arbetar i enhet. Detta är mycket viktigt eftersom det kräver att hela Skaparens Universum erkänner närvaron av gudomlig förening i sin varelse, de erkänner sin enhet med alla varelser, men också att det finns en balans.

Dina egna energier är balanserade, liksom andras, men det finns också en balans mellan dig själv, de omkring dig, de som finns på Jorden och genom hela Skaparens Universum. Denna balans möjliggör skapande och manifestation. När det finns en balans, en gudomlig förening, kan ingenting döljas, Skaparens sanning, sanningen om upplevelser och manifestationer kommer fram i ljuset, de är synliga för alla. Du kanske inser att denna balansvibration krävs både i ditt eget väsen och för hela Jorden, särskilt mänskligheten. En balans där allt förs in i Skaparens ljus, där sanningen dyker upp och allt annat som inte är av Skaparens sanning löses upp. När vi får tillgång till balans mellan alla varelser är det Skaparen som vi ser, känner och erkänner inom våra varelser, omgivningar och inom varandra.

De tre specifika energierna i Moder Jords livmoder har potential att bringa alla omständigheter, upplevelser och situationer i balans, liksom alla människor och varelser. Allt som är illusion kommer att lösas upp och allt som är sanning kommer att komma fram.

Den andra energin som finns i Moder Jords livmoder är medvetandets energi, medvetenhetens energi och att vara öppensinnad. Förmågan att ta emot Skaparens gudomliga avsikter, vägledning och intuition genom din varelse. Förmågan att få tillgång till, förstå och uttrycka Skaparens visdom tjänar sanningens framväxt. Den tillåter alla varelser att få tillgång till den heliga gudomliga visdomen och medvetandet i deras väsen, att vara öppna och expansiva och framföra sanningen till andras medvetenhet.

Den tredje energin som finns i Moder Jords livmoder är skapelsens eller kreativitetens energi. Vi kan säga att detta är bränslet för att driva raketer, det är bränslet för manifestation. Det är kraften, de kraftiga vibrationerna som skapar manifestationerna och ger upphov till kreativitet, nya resultat, nya möjligheter och upplevelser bortom begränsningar.

När vi inser att dessa tre energier finns i Moder Jord och inom Moder Jords livmoder, inser vi att de syntetiseras som en. Därför stöder de varandra, vilket betyder att aktiveringen av Moder Jord är att stödja skapandet, nya möjligheter, visdom, medvetenhet, förståelse och balans i att komma fram. Resultatet är en balans och sanningens framväxt. Jag är säker på att du kan inse hur viktiga dessa energier är för mänskligheten just nu på Jorden. Varje aktivering som sker på Moder Jord oscillerar genom hela Skaparens Universum. Med dessa energier närvarande, redo att stråla ut, redo att tas emot av alla, är det med Moder Jords samtycke som varelser från de inre planen börjar skicka aktiveringsenergi till Moder Jords livmoder, varelser som Änglar, Ärkeänglar, Stjärnväsen, Uppstigna Mästare och så vidare. De varelser som har valts är inriktade och synkroniserade med Moder Jords vibrationer och Moder Jords avsikter. Dessa varelser börjar sända sin aktiveringsenergi till Moder Jords livmoder. För tillfället hålls och förstärks denna energi inom Moder Jord, hennes livmoderenergi växer, får energi och får kraft.

Det är viktigt att inse att allt som sker inom Moder Jord också sker inom de som bor i hennes energier och hennes fysiska kropp. Det spelar ingen roll om du befinner dig i en manlig eller en kvinnlig kropp, om du är ett träd eller en insekt, i ditt väsen finns det samma energikälla. Som ett utrymme, som ett ashram som har samma frekvenser av skapelse eller kreativitet, av gudomlig förening och medvetenhet. Samma utrymme inom dig kan märkas som din andliga livmoder, det som förverkligar sanningen inom din verklighet.

Aktivering av Moder Jords Livmoder

När Moder Jord förbereder sig för att aktivera sin livmoder, för att börja stråla och dela denna energi med alla varelser, kan jag, Mästare Kuthumi tillägga att samma process kan inträffa inom din varelse.

När det passar dig inbjuder jag, Mästare Kuthumi, dig att be om att få kontakt med Moder Jord, att komma in i hennes livmoderutrymme, att uppleva den gudomliga föreningen, kreativiteten och medvetandet hos Moder Jord. Andas in energierna, ta så lång tid du behöver för att uppleva kraften, balansen och sanningen.

Medan du är närvarande i Moder Jords livmoder kan du be att få känna igen detsamma i ditt eget väsen, ta dig tid att göra det.

När du är redo, som om du håller Moder Jord i handen, kan du ta emot aktiveringsenergierna från de inre planen, ta emot både för att stödja Moder Jord och stabilisera hennes energier, såväl som att ta emot för dig själv. När du håller händer med Moder Jord kommer denna aktivering att ske och energin i kreativitet, medvetenhet och gudomlig förening kommer att börja oscillera och stråla från din varelse. Dessa energier kommer att falla i kaskader på den fysiska jorden, in i Moder Jords energifält, in i din kropp, varelse, ditt energifält och bortom, till mänskligheten, till alla varelser på Jorden och över hela Skaparens Universum.

Detta uppvaknande har potential att skapa balans, att föra fram Skaparens sanning i allas verklighet. I sanning är det allt som behövs för dig att vara närvarande med Moder Jord när hon går igenom denna aktivering, föreställande dig att du håller hennes hand, detta kommer att stabilisera och balansera hennes vibrationer.

När många fler människor uppnår detta kommer Moder Jord att stödjas genom sin övergång när hon ger några av de största gåvorna från Skaparens Universum och Skaparen till alla varelser, särskilt alla varelser på Jorden.

Jag, Mästare Kuthumi, uppmanar dig att överväga vad kommer du att göra med denna energi, med uppvaknandet av din egen livmoder, utstrålningen av balans, visdom och skapelse? Varje steg du tar nu är oerhört viktigt. Det är viktigt att känna till ditt nuvarande fokus. Detta betyder inte att ditt nuvarande fokus måste vara stelt eller orörligt, det är viktigt att erkänna vad du vill skapa och kom ihåg att detta erkännande är bortom begränsningar och gränser.

Min kärlek är med Moder Jord. Min kärlek är med er alla.

Jag är Mästare Kuthumi, Jag tackar er.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...