Kuthumi via Strålande Dotter, 8 juni, 2020

Kanalisering 8 juni 2020
Av Strålande Dotter

Älskade mästare, jag har så många frågor om en del av informationen jag läser om: Amerikansk politik och vilka samverkar med ljuset? Dessutom, varför uppstår rasspänningar just nu … just när mänskligheten förenades av viruset? Istället för att vända mig externt för svar, vill jag gå inom och få vägledning och sanning från de högsta dimensionerna.

Jag är allt som är ljus. Jag är här för att besvara din åkallelse. Jag är Kuthumi.

Du har många frågor. Jag kommer att göra mitt bästa för att svara på dem för dig.

Låt mig börja med att säga att det här är en tid med turbulent energi och förändring. Det är förståeligt och förnuftigt att du är försiktig med vilken information du accepterar som din sanning. Du inser behovet av att urskilja just nu.

Du kommer att känna strömmarna från mental och astral energi som är mycket föränderliga och flyktiga vid denna tid. Det mänskliga kollektiva omedvetna vet inte vad man ska tänka eller känna … det är överväldigande. Det är mycket förvirring internt och externt.

Den pandemiska händelsen som inträffat vid denna tid har orsakat en uppbyggnad av frustrationer och ångest som nu släpps externt i form av rasspänningar, upplopp och protester. Astralt behöver mänskligheten rikta och släppa ut sina upplagrade känslomässiga energier mot något som är ur dess medvetna medvetenhet, men dock undermedvetet. Mänskligheten känner behovet av att bekämpa den orättvisa den har upplevt från eliten / kabalen i årtusenden. Ändå vet den inte vilka denna grupp av individer är … de förblir dolda. Och därför är det omöjligt att bekämpa en dold fiende. Detta ökar ilskan. Som ett resultat är de tre nedre chakrana överaktiva och ur balans och detta leder till aggressivt beteende mot vad det uppfattar som ”myndighet”: främst regeringar och lagstiftning. Vad kollektivet emellertid inte erkänner är att inte alla i regeringen och brottsbekämpningen har fel. De är mestadels under manipulation, ledning och yttre inflytande av några få. De är mestadels dockor som spelar ut det scenario som gjorts upp av kabalen.

Som ni vet utlöser ett tillstånd av rädsla och hot automatiskt egotillståndet / egoprogrammeringen i människorna, vilket i sin tur leder till splittring och aggression. Det var vad som avsågs av kabalen när de inledde händelserna som ledde till George Floyds död. När de insåg att deras avsikter att förstöra blev förhindrade valde de att pröva en annan taktik. Den här har utlöst reaktionen som de hoppades på, på grund av de uppjagade och varierande energier som människor upplever.

Älskade Mästare, vad kan jag och vi (de uppvaknade) göra för att lätta på denna situation? Jag erkänner att jag ibland utan att förstå det har bidragit till ilska och aggression. Jag fokuserade en kort stund på vad som är fel med människor och världen; jag har kommenterat artiklar med brist på empati och medkänsla. Jag är verkligen mycket ledsen för min bristande medvetenhet och för att jag lagt bränsle på elden.

Älskade student, det finns ingen anledning att titta tillbaka med besvikelse över dig själv. Du lämnade anslutningen och var sedan snabb med att justera dig själv igen. Det är den viktigaste lektionen / handlingen. Du har återvänt till en plats av kärlek och medkänsla, en plats med hjärtefokus. Nu när du förstår energierna – tankarna, känslorna och stämningarna – i kollektivet, det lidande det upplever just nu, vad skulle du säga behövs för att läka?

Tja, efter reflektion antar jag att bara bevittnande, erkännande av smärtan och lidandet och att vara med dessa energier, aktiverar transmutation. Hållande bilden av den violetta lågan och anropande den violetta lågan till de platserna i de fysiska, astrala och mentala världarna. Finns det något annat?

Just nu är det exakt rätt. Lågfrekvent energi har frigjorts som måste omvandlas. Spendera lite tid idag, den här veckan, så ofta du kan hålla den violetta lågan i ditt hjärta och stråla ut den. Mentalt, rikta det ljuset, kärleken och medkänslan till massorna med avsikt att vara med dem, att vittna om deras lidande och att alkemisera de tankeformer och känslor som håller dem i deras vibrationer.

Du kan också kalla på Eld Drakarna för hjälp att rensa / omvandla specifika områden och / eller tidigare händelser. I själva verket kan du åkalla all gudomlig eller galaktisk hjälp som du känner dig kallad att göra för att vitalisera ditt energiarbete.

Tack för din visdom och vägledning. Jag kommer att bidra som du föreslår. Jag tjänar Ljuset och lever för att tjäna det Största Goda för Alla.

Medan jag fortfarande är med dig, kan du snälla belysa amerikansk politik och vad som är sanningen. Jag har läst på andliga webbplatser att Trump är i samstämd med ljuset. Ändå finns det motstridiga bevis på detta. Jag finner också att jag misstror det demokratiska partiet … och i allmänhet alla politiker på grund av deras dolda agenda och brist på transparens. Det är svårt att lita på någon i en maktposition. Inte bara i USA utan i alla länder. Jag bor inte i USA men är orolig för detta på grund av de effekter / krusningseffekter som händelserna har på resten av världen.

Du har rätten att ifrågasätta saker och söka efter din egen sanning och komma till dina egna slutsatser, snarare än att bara acceptera vad du läser. Jag kommer att göra mitt bästa för att förklara saker från vår högre utsiktspunkt.

I Amerika har stor splittring skapats av Kabalen: mediakontroll och propaganda för kraftlösa ”värderingar” och censur av stärkande sanningar och trosuppfattningar; de sociala och ekonomiska skillnaderna som har uppstått på grund av företags dominans, låga löner och höga levnadskostnader; rasspänningar på grund av historisk felbehandling och förtryck; uppfattade könsobalanser; förstörelsen av familjenheten på grund av vissa livsstilars sociala tryck och det utlösta egotillstånd som härrör från det; beroendet av farmaceutiska läkemedel och läkare; listan fortsätter. Sammanfattningsvis har dagordningen varit att göra medborgarna maktlösa och göra dem beroende av ”myndighetspersoner”. Det är förståeligt att det inte finns något förtroende för regeringsledare eller ledare av något slag. Amerika är en nation av traumatiserade individer. Ingen känner sig trygg.

Den nuvarande presidenten har historiskt prenumererat på Kabalens egobaserade propaganda av materialism och maktdominans. Han har varit egocentrisk och har visat lite empati eller medkänsla tills nyligen. Hans President period har öppnat hans ögon för vissa sanningar som har utmanat honom och förvandlat honom till någon nivå. Han är uppvaknande. Han är djupt berörd av särskilt misshandlade barns stora lidande och orättvisa. Detta har öppnat hans hjärta och gjort det möjligt för honom att uppleva empati och medkänsla. Han har blivit berörd till handling.

Förstå att han är i början av sin resa, det är viktigt att komma ihåg att han är ett pågående arbete. Han kommer att återvända till ego då och då. Alla på uppstigningsvägen på jorden gör detta ibland. Ur vårt perspektiv dömer vi inte vad han (eller någon för den delen) har gjort tidigare. Vi väntar glatt på uppvaknandet – det ögonblick som hjärtat återaktiveras och kommer in on-line. Även om han inte är den ”ideala” kandidaten eller den färdiga produkten, arbetar han ändå fortfarande för förbättringar och förändringar.

Däremot, H Clinton och hennes team saknar empati och medkänsla. För närvarande är deras hjärtan härdade och svåra att komma åt. De drivs av makt. Individer som dessa kommer bara att fortsätta cykeln av missbruk och trauma som förordas av Kabalen. Tyvärr, mörkret har tagit besittning. Be för henne och de som hon omger sig med. Det finns fortfarande en chans att hon kan räddas. Men hon behöver ljusets kraft för att göra det.

Tack för din visdom Mästare. Du har hjälpt mig att se saker för ett annat perspektiv. Vad kan du dela om den närmaste framtiden? Hur kan vi, Ljusarbetarna, hjälpa till att aktivera och ge kraft till den mest fördelaktiga tidslinjen?

Allt jag kan säga är att vi föredrar att du håller dig vaken och medveten. Fortsätt att hålla din avsikt för det största goda, behåll din tro och förtroende för ljusets makt och gör det energiarbete som jag nämnde tidigare. Ju fler som gör detta, desto snabbare kommer de lägre energierna att omvandlas och skiftas. Och desto större inverkan får effekten av de högre frekvenserna som skickas vid denna tidpunkt.

Jag kommer att vidarebefordra detta meddelande, Mästare. Tack för din tid och undervisning.

Jag är till din tjänst älskade initierade av Vägen. Jag är Kuthumi.

Du gillar kanske också...