Mästare Kuthumi via Victoria Cochrane, 2 november

th1

Mästare Kuthumi via Victoria Cochrane, 2 november

Victoria Chochranes Kanaliseringar från Mästarna: Själens Resa

Syskon föds in i samma familj men ganska ofta har deras själar inte tidigare varit tillsammans. Medan det är sant att själsfamiljer följer varandra och återförenas när de är inkarnerade på Jorden, är det också ganska vanligt att människor utanför varandras själsfamiljer kommer tillsammans för lärdomar som är utanför deras själsfamiljs upplevelser. När detta sker är lärdomens möjligheter enorma men är också potentiellt svårare, för omfattningen för lärdomen är stor mot att tidigare inte haft någon erfarenhet eller kunskap. Om två själar aldrig lärt sig fattigdom, till exempel, kan de komma samman för första gången för att hjälpa varandra att lära sig detta.

Att få lärdomar är nödvändigt för själens tillväxt och utveckling. För några kan det vara en mödosam uppgift som likställs med ett liv i svårigheter och hjärtesorg, och en uppgift som kan verka särskilt fjärmande och ensam, särskilt om familjen och vännerna droppar av och lämnar personen att ’gå ensam’. Det emotionella och mentala traumat som blir resultatet kan göra livet obeskrivligt svårare och anledningen till lärdomen mycket svårare att hitta.

Det finns ett talesätt på Jorden, ’Människor kommer in i ert liv av en anledning eller för en säsong’, och detta är verkligen sant. Lärdomarna i livet är sällan enkla, men man kan inte gå vidare, växa, utvecklas eller lära andra något, när man inte har tagit lärdom och förstått den valda läxan från början.

Om ni tycker om er familj och människorna som kommer in i ert liv, eller åtminstone korsar er väg, eller inte, alla av dem är menade att vara där. Ni var också där för att lära dem. Om ni kan se tillbaka på en period i ert liv som var svår att förstå och känna tacksamhet över, utan förbittring över de människor som var involverade, vet ni att ni lärt er läxan. Det måste firas, även om personen eller människorna inte längre är i era liv. Om ni fortfarande känner bitterhet, inte kan medge ansvar eller är mycket hämndlystna, finns det mer att lära sig.

Det är mycket som händer på Jorden som gör att världen verkar vara en mycket hård och oförlåtande plats och den verkar för många helt sakna någon slags kärleksfull och välvillig Gud. Hur skulle en kärleksfull Gud tillåta grymheterna som sker oskyldiga och hårt arbetande människor, särskilt barn? Den universella lagen om fri vilja och icke-intervention är anledningen till att den Förste Skaparen måste tillåta människor, som är gnistor av hans gudomliga varelse, att göra sina egna val som kan resultera i att andra orsakas smärta och lidande. Allt som sker på Jorden är resultatet av fri vilja som har satt i rörelse lagen om orsak och verkan, polaritet, och i många fall, karma. Medan Gud, den Förste Skaparen alltid är där för att ge råd om det bästa sättet att handla och för att besvara bönerna, kan han bara göra det om man ber om det, och bara om vad ni ber om inte går emot andras fria vilja.

Lika mycket som hemskheterna på Jorden är oförlåtliga, i Skaparens ögon finns inget dömande och inget att förlåta. Om människorna på Jorden kan se bortom rädslan och ha tilltro till Guds kärlek och deras inneboende förbindelse till gåvorna som universum kan ge, kommer illusionens slöja att fortsätta lyftas och livets under kommer åter igen bli uppenbart.

JAG ÄR Mästare Kuthumi och jag är för alltid med er.

Victoria Cochrane

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...