Master Kuthumi via Natalie Glasson, 15 juli, 2016

th1

Master Kuthumi

via Natalie Glasson

15 juli, 2016

Avsikter i Uppstigningen

Del 1.

 

En gyllene väg mot det Gudomliga

Allt du gör, tänker, känner, upplever, uttrycker, ger och tar emot, är en gyllene väg mot det gudomliga. Du är en välsignad varelse, vilket varje själ på Jorden och de inre planen också är. Du är välsignad för att du föddes till Jorden, för att skapa för dig själv och få uppleva en gyllene väg som leder till det gudomliga. Allting har redan av din själ blivit arrangerat för dig; ditt uppdrag är att upptäcka din gyllene väg och din gyllene gestalt, att svepa iväg illusionen för att inse att du redan vandrar längs en välsignad väg på Jorden och som fortsätter och sträcker sig in till och bortom de inre planen. Det innebär inte att du ska aktivera eller förstärka ditt ego; utan att ödmjukt acceptera sanningens essens, som fortsätter att existera inom dig. Din gyllene väg till det gudomliga harmoniseras med din inre essens av din sanning, vilket innebär att du aldrig kan gå åt fel håll; du väljer alltid en direkt väg till Skaparen. Den inre essensen av sanning inom dig ger energi och näring till din gyllene väg mot det gudomliga, det är därför som du, när du upptäcker din inre sanning, kan känna det som om du blev vägledd på Jorden i en riktning som du inte hade föreställt för dig själv, ändå blir den djupt uppfyllande. Varje människa på Jorden finner nu sin egen gyllene väg mot det gudomliga, på grund av en alltmer ökande känslighet för sin inre essens. Trots att din gyllene väg skapades av din själ och själsgrupp, blir den ständigt förnyad av din inre sannings-essens, vilket innebär att du ständigt befinner dig i en fullständig harmonisering med Skaparen, ditt syfte på Jorden och ditt inre utforskande. Ingenting är malplacerat, allting sam-skapas harmoniskt, det finns helt enkelt ett behov för dig att inse detta och när du gör det, identifierar du din uppstigningsprocess som i sanning är en identifiering av dig själv och Skaparen.

Ta ett ögonblick för att föreställa dig en gyllene väg framför dig, där du står stadigt och jordat. Föreställ dig att din gyllene väg ständigt har varit närvarande och alltid kommer att vara det. Tillåt dig sedan att föreställa dig, känna eller identifiera dig själv som en gyllene ljusvarelse, så livskraftig och lysande. Känn varifrån inombords den gyllene energin brer ut sig. När du gör det, leder du dig själv in till djupen av din essens och sanning. På samma sätt som du identifierar Skaparen som källan till hela Skapelsen och Skaparens Universum, identifiera essensen inombords som källan till varje skapelse och din verklighet runtomkring dig. Se, känn och identifiera din inre essens, som får näring och som förenar sig med din gyllene gestalt och din gyllene väg. Upplev hur välsignad du är, hur allting är på sin rätta plats och hur den gudomliga Skaparen finns inom allting. Känn att din inre sannings-essens föryngrar allting, sporrar alla skapelser och förlängningar av dig själv med högt vibrerande ljus, vetskap och sanning. Tillåt dig själv att stiga upp, med en klar vetskap om din sanning, som varande en gyllene varelse med en gyllene väg, samt din totala enhet med den gudomlige Skaparen.

Din uppstigning är din egen att äga, med det menar jag, Master Kuthumi, att din uppstigning är ditt ansvar, den är ett uttryck och ett bevis på din sanning och gudomliga essens.

’Jag är en gyllene gestalt av ljus med en gyllene väg mot det gudomliga, Jag befinner mig i absolut enhet med Skaparen, och detta är min uppstigning på Jorden.’

Låt din avsikt för din uppstigning vara att din inre identifiering ska ge näring till och skapa din uppstigningsupplevelse och väg på Jorden. Låt din avsikt vara att du befinner dig i absolut enhet med Skaparen och i och med att du gör det, så tar du ansvar för och äger din uppstigningsprocess på Jorden. När jag säger att det är lämpligt att äga sin uppstigningsprocess, talar jag inte om din uppstigning som om den enbart vore din. Jag talar om din uppstigning som en upplevelse, som påverkas av din egen sanning och alla sanningar som du väljer att acceptera av andra, snarare än att vara ett mål för inflytanden utifrån, vilka du accepterar även om du vet att de inte är i harmoni med din sanning. Som nyligen invigd i uppstigningen, får du ständigt uppleva flödet och nerladdningar av energier som förankras i din gestalt. Du drar till dig och tar emot alla nödvändiga och värdefulla ljusvibrationer. Du kan medvetet välja vilka energier och ljusvibrationer som du önskar ta emot och införliva, eller så kan du helt enkelt ha avsikten att få ta emot de mest ändamålsenliga energierna. Det är energierna i den Jordiska verkligheten och hos mänskligheten som du har ansvar att acceptera, men bara vad som befinner sig i harmoni med dig. En del av uppstigningen är att flera energier blir tillgängliga för dig på de inre planen och de Jordiska planen, detta är var ditt ansvar och ditt fokus på att äga din uppstigning behövs, eftersom det är ditt syfte att upptäcka de energier som harmoniserar med din essens och att släppa taget om eller inte bli involverad med de energier som inte gör det. Din uppstigning handlar om att förstå din essens och att medvetet vara uppmärksam på de energier som framhäver och utvidgar din egen essens.

En värdefull avsikt att acceptera gällande din uppstigningsprocess, är att du stiger upp på Jorden på ett ytterst saligt och glädjefyllt sätt. Kan du verkligen tro på detta? Det är en stark avsikt att ha. Det påvisar att du inte tror på lidande, smärta, ansträngning, utmaningar, prövningar eller hårt arbete. I stället tror du på och upplever ditt liv som saligt och lyckligt, när allt kommer omkring är ditt liv en uppstigning. Det är ändamålsenligt och din gudomliga rättighet att varje dag få uppleva ditt sanna/Skapar -jag på kärleksfulla sätt. Många själar håller fast vid tron att om de anstränger sig eller om något är en utmaning att få tillgång till eller uppnå, så blir resultatet mer uppfyllande. Nu är det dags att inse att din uppstigning är en salig och glädjefylld väg, på grund av det är den mer uppfyllande än vad du någonsin skulle kunna föreställa dig. Det är nu och alltid din gudomliga rättighet. Ansträngningar och utmaningar hör till energierna från ett tidigare uppstigande. Uppstigningen skiftar i en så snabb takt att ansträngningar och utmaningar inte längre hör till uppstigningens viktigaste väg.

’Jag stiger upp på ett sätt som är ytterst saligt och glädjefyllt; detta återspeglas i min verklighet på Jorden.’

När du accepterar och identifierar din uppstigningsprocess och väg på Jorden, får du uppleva en större öppning och utstrålning i ditt inre vetande och din visdom. Gudomlig förståelse fyller ditt sinne, din mentala kropp och ditt medvetande, medan de inspirerar till nya perspektiv, övertygelser och insikter. Dessa kommer naturligt att vakna inifrån dig, inspirerade av din harmonisering med Skaparens olika aspekter. Det är ändamålsenligt och nödvändigt att väcka upp en djupgående förståelse gällande uppstigningen, som du öppet och lätt kan uttrycka med andra. För att uppnå detta, finns det ett behov att upprätthålla en tro och tillit till dina förmågor att känna igen och ta emot gudomlig visdom inifrån dig själv. Det är viktigt att din förståelse för uppstigningen uppstår ur dina upplevelser, på det sättet blir den till en fullständig harmonisering med dig och uppmuntrar dig att handla som ett exempel på den sanning som du uttrycker. Om du inte själv har upplevt din förståelse av uppstigningen, så kommer den inte att vibrera i enlighet med dig och den skapar då förvirring inom dig och för dem som du delar med dig till.

Din förståelse om uppstigningen och din uppstigningsväg är unik för dig. Det innebär att det inte spelar någon roll om andra har avvikande och annorlunda övertygelser än du, det är deras gudomliga rättighet och utforskningsväg. Det förminskar inte din förståelse, eller deras på något sätt. I sanning, uppmuntrar det dig att djupare utforska din egen förståelse och inbjuder dig att identifiera en vibration av harmoni mellan dig och dem som har annorlunda perspektiv än du. En harmonisk förbindelse, som upprättas med någon annan som förstår uppstigningen på ett annorlunda sätt än du, är mycket härlig, uppfyllande och främjar uppstigningen ytterligare. Den bro av ljus som skapas, kommer att vara oerhört värdefull. Till en början föreligger det ett behov av att upptäcka den vibration som är likadan inom er båda, och som kan skapa harmoni genom en syntes av de likadana energierna.

’Jag skapar en bro av ljus med alla.’

Att väcka upp en djup förståelse för uppstigningen är i sig självt ett syfte som döljs av illusionen. Det finns inga begränsningar gällande din förståelse för uppstigningen, därför kan du aldrig verkligen känna som om du har fått fatt i en genomgående eller fullständig förståelse för uppstigningen. I stället finns det ett behov av att veta att det inom dig finns en expansiv förståelse för uppstigningen, som en källa från vilken du kan hämta visdom och kunskap. Källan av den utvidgande förståelsen inom dig är bortom begränsningar och den växer ständigt. Det är lämpligt att du känner dig väl till mods och accepterande om din förståelse, medan du inser att den alltid kan expandera medan du känner dig tillfreds och tacksam för dina nuvarande insikter och upplevelser. Detta ger energi till din naturliga vibration av frid inom dig och uppmuntrar frid att bli uttryckt när du väljer att förevisa din inre kunskap och dina upplevelser av uppstigningen för andra.

Din förståelse för och dina upplevelser av uppstigningen är extremt värdefulla, avstå från att hålla fast vid dina insikter och avstå från att tvinga dem på andra, det behövs en balans, som kan nås från sannings-essensen inom dig själv. Det är lämpligt att öppet och lätt uttrycka din förståelse om uppstigningen, i gudomlig tajming och perfektion. Din intuition kommer att vägleda dig när du ska dela med dig av dina visdomsjuveler och när du ska låta bli. En aspekt i uppstigningen är att känna sig förnöjsam, trygg och öppen när man delar med sig av sin förståelse för uppstigningen, medan man ska kunna känna sig förnöjsam, trygg och öppen när det inte finns något behov av att dela med sig av sina insikter. Balansen tillåter dig att förbli åtskild från din förståelse för uppstigningen, medan du ärar din visdom, utan rädsla att dela med dig till andra om vem du i sanning är. Tillåt dig själv överväga, delar du med dig av dina insikter med alla, även när du känner att de kanske inte är intresserade, eller håller du tillbaka din insikt även om du kan känna att den verkligen behövs av den andra? Om du upplever balans, tillåt dig själv att djupt förena dig med den energi av balans, som fyller hela dig med sin heliga energi. Om du upplever det förra eller det senare, upptäck varför, vilken är energin bakom dina handlingar och hur kan den helas?

’Jag väcker upp en djup förståelse för uppstigningen, som jag öppet och lätt kan uttrycka med andra.’

Med evig kärlek,

Master Kuthumi

 

’Avsikter i Uppstigningen’ fortsätter nästa vecka med del 2.

More from Master Kuthumi

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...