Lady Portia och Saint Germain via Star Hinman, 20 augusti 2020

 

Lady Portia och Saint Germain via Star Hinman

20 augusti 2020

Den Slutliga Striden om Jorden är Här!

Lady Portia: Hälsningar, Kära Ni. Som ni kan föreställa er så har bevittnandet av denna transmutationsprocess fått de mörka energierna att bli rädda, om inte totalt skräckslagna, därför att de kan se att deras styrkor inte med framgång kan motsätta sig dessa fantastiska energier av ljus. Så medan de upplever detta tillstånd av ren skräck, kastar de bokstavligen ”allt de förmår” in i nivån för det mänskliga medvetandet i tron att om dom åtminstone kan styra medvetandet hos människor på jorden så ger detta dem ett ”fotfäste” för att kontrollera narrativet, vilket sedan låter dem styra energierna på jorden.

Emellertid kommer denna strategi inte att bli framgångsrik! Istället MISSLYCKAS DEN – i talande stund! Vi vill nu avslöja sanningen om denna situation för er. Se den enorma bilden av Ljusskeppen som kommer överallt ifrån Universum för att stötta jorden, eftersom de vet att detta är en avgörande stund i denna process av ”Upplysning av Planeten Jorden!” Vi beskriver bara denna tidpunkt som ett ”avgörande ögonblick”, för det är så mycket motstånd mot Ljuset som kommer fram nu!

Denna plan kommer inte att bli framgångsrik med sin agenda, men den HAR en signifikant påverkan på många människors medvetande – som inte vet hur de ska skydda sig mot denna typ av ”energi-övertagande” av deras system. Denna aktivitet befrämjas olyckligtvis många gånger framgångsrikt mot sårbara mänskliga varelser som är mottagliga för manipulation av dem som inte har ert högsta och bästa som motiv för sina handlingar mot mänskligheten och jorden! Men vet att detta är ”den sista sucken” på denna aktivitetsnivå.

Nu kommer det säkert att vara fortsatt dynamik, då vi betraktar processen med en energi som motsätter sig en annan och när de kommer mot varandra skapar det ”energidynamik”. Ja, ni är mitt i en av dessa enorma ”energidynamiker” nu! Och vi förväntar oss att det fortsätter – även efter valet (3 november 2020) och en bra bit in i 2021. Och det är vad som starkt kommer att påverka andan, meningen med energierna på jorden under 2021!

En Jättelik Våldsam Konfrontation av Dynamiska Energier kommer under 2021!

Denna process kommer att bli mycket splittrande, olyckligtvis, men det finns inget sätt att undvika detta eftersom dessa jättelika energier som vi ser, slår ihop! Och det blir en ”kollision” mellan dessa energier. Vi vet att de motsätter sig varandra nu, men denna process rör sig mot en helt ny nivå av inverkan, precis på grund av den nivå av desperation som de som kan kallas ”de mörka energierna” känner. De vet att de förlorar striden! De håller på att förlora planeten – vilken de kontrollerat i bokstavligen eoner av tid!

Ni känner alla till denna information! Ni har läst berättelserna om jordens tidigare historia och ni vet vad som hände – bakåt till en viss punkt. Ni vet inte allt, men ni vet till en viss punkt. Men historien om detta är inte viktig, för den är inte längre relevant.

Detta är förstås sant eftersom ni befinner er i nutid! Ni har rört er till så höga nivåer av Ljusenergi på jorden att allt sker i ett nytt paradigm för jorden! Och det är vad de mörka energierna inte inser! Det är därför som de försöker med alla dessa gamla mönster och program för förvirring av sanningen!

De fortsätter att försöka dölja sanningen från människorna genom att ”förmörka människors sinnen” med denna mörka negativa energi, så att människor, som inte vet att försvara sig mot detta och rensa bort energin, ofta blir rov för denna typ av aktivitet!

Var medvetna om att det pågår ett enormt skeende på jorden NU. Det är därför ni ser så mycket av detta ”utagerande” från den mörka agendan – inklusive allt detta våld – upploppen, plundrandet, allt detta som ni olyckligtvis bevittnat.

Skydda Ert Medvetande

Dock hoppas vi att ni inte lägger för stor uppmärksamhet på den typen av aktiviteter, eller tillåter dessa energier att infiltrera ert medvetande. Att fokusera på dessa saker är inte till gagn för någon. Vi föreslår att ni ”låter det vara vad det är, och där det är”. Men vi hoppas att ni hela tiden är medvetna om den enorma vikten av att inte ta in det i ert medvetande.

Vi hoppas att ni alla ska börja denna process nu – att lära er att skydda ert medvetande mot sådana saker, för de kommer stadigt att öka i intensitet genom hela det kommande året 2021! Och jag är mycket ledsen över att behöva berätta detta för er – att leverera detta meddelande till er! Men, eftersom ni frågade måste jag tala om sanningen för er, och ge er en riktig bild av vad som säkert kommer att ske.

Vet att det inte kan undvikas vid denna tidpunkt! Allt har ”byggts upp” som ni säger, till en ”febrig tonhöjd”! De energier som motsätter sig varandra är så extremt intensiva – just för att det varit ett sådant intensivt fokus på detta ämne – hos praktiskt taget hela er befolkning!

Mänskligheten ”matar” så mycket energi in i denna motsättning, kämpar, och våld! Och många av dem som tittar på denna aktivitet och ”matar den med sin energi” inser inte ens vad de gör! Olyckligtvis har de inte någon högre syn på situationen, så de kan inte uppfatta effekterna av deras fokus på den.

De fortsätter att ge den sitt medvetande, att ”arbeta” och i många fall, att framgångsrikt skapa förödelse och förstörelse i så många av de städer där dessa händelser sker. Denna process ”infekterar” olyckligtvis medvetandet hos många människor med denna negativa och destruktiva energi. Och dessa människor vet inte ens vad som sker med dem!

Vi berättar detta för er nu så att ni är ”förvarnade” och därför ”förberedda” för er resa genom utmaningarna och energierna år 2021!

Uråldrigt Ursprung: Före Förstörelsen av Atlantis

Som ni kanske förstått har mycket av detta ”energiprogram” som ni bevittnar i det som sker nu, faktiskt sitt ursprung i tidsperioden för ”Atlantis Fall”, och också innan den tiden! Detta är alla de energier, på detta tema, som orsakade Atlantis förstörelse!

Och vi hoppas att, genom denna reningsprocess, så småningom allt detta mörker blir konsumerat (i energierna av den Violetta Transmuterande Flamman) och att det blir avlägsnat från Planeten Jorden! Men det har verkligen inte skett ännu! Vi är säkra på att ni kan se att detta är sant eftersom det rusar vilt i mänsklighetens medvetande! Och som ni vet, det påverkar andan, meningen, som existerar i mänsklighetens medvetande.

Så det blir som en ”ond cirkel”!. Det fortsätter att fungera nu på de energier det producerar, därför att – på grund av det sätt det infiltrerat medvetandet, situationen främjar sådana saker och sedan ”föder den sig själv” och skapar mer av sig själv. Därför är jag rädd för att det ännu, vid denna tidpunkt (20 augusti, 2020) inte nått sin topp, eftersom det fortfarande byggs upp i intensitet – för att nå denna punkt av slutlig konfrontation mellan dessa två energier, vilket jag förväntar mig SKA SKE under det kommande året 2021!

Och det är vad jag talar om när jag säger ”två världar kolliderar”, därför att det är världarna ni skapat i era sinnen, i ert medvetande och i era känslor! Det börjar bli MYCKET INTENSIVT just nu, för det finns så mycket energi som byggs upp i denna process, tills det nu har börjat ”äta av sig själv”! Med andra ord, alla energier som rinner in i denna process, genom fokuset i det mänskliga medvetandet, går nu ”på autopilot”, som ni säger. Det finns ingen i den fysiska världen som styr denna jättelika process. Och olika människor främjar förstås olika delar av sina egna agendor. Men, när man ser på denna enorma händelse, så finns det inget mänskligt medvetande som har befälet över den, eller styr den, just nu. Och den situationen är både positiv och negativ beträffande vad den kan göra eller åstadkomma i termer av de framtida kurserna för dessa energier.

Till och med för oss är det lite av ett ”okänt” vid denna tidpunkt! Detta är sant därför att när energier går ihop på detta sätt bildar de en ”dynamik” som har ”eget liv” och det är då inte möjligt för oss att korrekt förutsäga precis vad resultatet kommer att bli. Men jag kan säga att detta kommer att producera en jättelik konfrontation!

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...