Sheldan Nidle, 2 december 2014

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

10 Batz, 9 Yaxk’in, 11 lk

2 december, 2014

Selamat Balik! Vi kommer till er med mer att säga. De som driver de mörka undersåtarna från deras mäktiga säte av makt är nu redo att avsluta denna process. Vi har blivit informerade att en serie av viktiga manövrar är på gång, vilket leder till arresteringar av viktig personal och transformation av ett antal större regeringar. För närvarande blockerar den Amerikanska de facto regimen släppandet av de nya sedlarna utgivna av ”Treasury”. Dessa guldbackade sedlar innebär slutet för sedlarna från ”Federal Reserve”, och därmed fallet för denna högst illegala regering. De mörka undersåtarna som kontrollerar denna regim kommer att arresteras och helt och hållet separeras från allmänheten. Allt detta är redo att ske. Individerna som är utvalda till den tillfälliga regeringen är på ett säkert ställe och helt redo att utöva makt. Ett stort antal av speciella rekommendationer kommer att ges till den nya kongressen då den svärs in, efter att de fyra månaderna av detta regeringskick har löpt ut. Dessa rekommendationer kommer att omvända kongressen och dess två andra regeringsgrenar till sanna tjänare av folket.

Slutet på en regering som i hemlighet styrs av speciella intressen är bara början. Den Amerikanska Konstitutionen kommer att återställas till sin ursprungliga intention. Detta betyder att den nu saknade ursprungliga trettonde tillägget kommer att återställas, och det olagligt godkända 16 tillägget stryks. Dessa justeringar kommer att ytterligare justeras genom en återgång till civilrätt. Rätten kommer inte längre att utsättas för nycker hos en bunt av rackare som innerligt vill öka antalet som tvingas att befolka deras privata fängelser. Brott kommer att fördelas för att ta hand om varje lokalsamhälles behov. Nyckeln är att skapa en sann rehabiliteringsprocess som förbereder alla för ett stort och permanent välstånd. Samhället behöver göra sig självt redo för ankomsten av dess handledare. Lokalsamhällen som nu har rivits sönder kräver medel för att hela. Fördomar behöver tas an, och en förståelse av varje persons vikt föras till fokus. Där de är nödvändigt så behövs bostäder förses som ger inner glädje och extern fred till alla.

Allmänna projekt behöver startas för att ge en ny och högre standard till vägar, transport system, avlopp och vattensystem. Teknologin för att snabbt göra detta finns i era olika samhällen. Pengar kommer inte att bli någon anledning till förseningar. När väl pengarna börjar flöda kommer alla möjliga humanitära projekt att startas upp. När vi väl officiellt är presenterade vill vi hjälpa till. Vi kan praktiskt taget på ett ögonblick avsluta dessa olika projekt för att göra slut på de enorma skillnaderna som finns runt omkring er värld. Det finns antingen en brist av tillräckligt med vatten för att leva, eller en stor brist på bra renlighet. Transporterna är spridda och det finns en brist på bra vägar. Bostäderna kräver också en stor förbättring. För att leva inom det kommande förhöjda medvetandet krävs en levnadsstandard som motsvarar vår egen. Vi ämnar helt och fullt se till att detta händer snabbt. Himlen har en tidtabell som vi ämnar följa.

Då ni förhöjer er globala levnadsstandard så behöver ni göra så på ett sätt som inte degraderar naturen. Mänskliga samhällen har förmågan att använda teknologier som i själva verket assistera naturen och förbättrar livet inom era omgivande ekosystem. Våra städer fungerar på ett sådant sätt att ekosystemen inte störs. Vi är när allt kommer omkring planetariska beskyddare. Vi arbetar hela tiden med elementalerna för att se till att varje ekosystem är väl omhändertaget och frodas. Våra ritualer för att förstärka våra hemvärldar och stöda vår planetära Spirituella Hierarki betonar denna interaktion. Vi är glada att vi har en teknologi som håller oss borta från att utöva jordbruk, gruvnäring eller att använda några som helst av de resurser som behövs för vår världs olika ekosystem. Vårt ändamål är att hjälpa, och inte på något sätt skada livet, som frodas både på ytan av och i de inre rikena av våra hemvärldar. Vi utbyter konstant välsignelser med och söker guidning angående vårt förvaltarskap från den planetariska Spirituella Hierarkin.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är här för att informera er om ett antal viktiga händelser. Först och främst så är ni välsignat nära slutet på en process som kommer att ge er stort välstånd. Dessa välsignelser kommer att tillåta er att fullborda era käraste drömmar och låta er vara fria och suveräna Varelser. Det är vår kollektiva önskan att var och en av er är i glädje och vid god hälsa. Denna värld slutför en lång Era under vilken de mörkas undersåtar skoningslöst styrde era liv. Var och en av dessa oheliga rackare växte upp i en miljö som såg er som ringa Varelser, vars enda uppgift var i princip att tjäna dem. Denna ojämlika verklighet var hur var och en av oss växte upp till att bli vuxna. Vi känner precis till glädjen och sorgerna som ni har stött på i detta liv. Vi kommer för att arbeta med våra rådgivare och bundsförvanter för att transformera detta och ge er mycket bättre förhållanden under vilka ni lätt kan återgå till fullt medvetande.

Vad som kommer att ske är i själva verket ganska enkelt. Mörkrets krafter som finns kvar på ytan av denna värld kommer att ge upp och gå med på Himlens krav. Det är svårt att vid denna tidpunkt tro på vad som förefaller att vara en enorm fantasidröm. Det finns överallt tecken på sanningen av denna händelse, men det är trots detta svårt att tänka sig dess fullbordan. Mina kära, det är viktigt att bära detta i era hjärtan och öppet stöda denna sak. Vi har med er kärlek och vision uträttat under. Slutet på era sorger är i sanning här. Se detta som ett peptalk. Frustreringarna frodas hos er. Det är i själva verket svårt att hålla en vision medan era besparingar och er hälsa går ned. Det är uppenbart för alla att en viss form av omedelbar undsättning krävs. Många delar håller på att komma fram, vilket gör en sådan undsättning möjlig. Tro på detta. Vet uppriktigt att ni inte är ensamma.

Våra många undersåtar förstår att denna jul och nyårshelg är full av desperation för de flesta av er. En god gärning behövs verkligen för att hjälpa er. Vi är kollektivt beslutsamma att skapa en sådan högst önskad händelse. Vinter är en tid då mörkret ökar då dagarna blir kortare. Det är en högst perfekt tid för något som ger er glädje och som pekar ut vägen mot de under som kommer vid starten av det Nya Året. Ni har med förväntan observerat, hopp har vänts till ledsenhet, då inget av vikt föreföll att hända. Låt slutet på detta år bli annorlunda. Låt en viss grad av glädje komma till er. Så titta noga efter något underbart som skall hända! Håll era ögon öppna och var redo att från detta veta att mirakel absolut kan ske. Himlen håller på att sätta ihop en överraskning åt er. Det kommer absolut att ge er den glädje som ni behöver!

Idag fortsatte vi våra veckoliga meddelanden. Dessa mycket kortfattade rapporter handlar om nivåer av handlingar som kommer att ge stor glädje till er, och först och främst första kontakt och fullt medvetande. Vi kommer för att återförena er med era olika rymdfamiljer spirituella familjer. Vi kommer för att återföra sanning till er historia, och ge detaljer om ert ursprung för länge sedan på en vatten planet i Vega systemet. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

You may also like...