Lady Portia och Greve St. Germain via Star Hinman, 2 november 2020

 

Lady Portia och Greve St. Germain via Star Hinman, Andlig Budbärare för de Uppstigna Mästarna.

2 november 2020

EN NY VÄRLD BÖRJAR!

En “Ny Tidsålder av Medvetande” börjar NU, ni vackra! Så inse att ni är på väg ut ur denna djupa nivå av negativitet, där ni har upplevt förekomsten av många starkt laddade och potentiellt destruktiva negativa energier.

Ett Nytt Ljus Gryr för Jorden!

ETT NYTT LJUS gryr för Jorden, så vi uppmuntrar er att tona in på dessa energier, och ni kommer att sväva in på nya och högre nivåer av medvetande. Vet att ni blivit frisläppta från ”det förflutnas fängelse”, då dessa nya och högre energier omsluter Jorden och ALLT HENNES LIV!

Att bevittna detta skeende är mycket spännande för alla oss i de Uppstigna Sfärerna, och vi vet att det kommer att föra många nya perspektiv på medvetande till era liv – om ni inser den möjlighet ni har nu och väljer att vara i linje med dessa energier och gå till HANDLING!

Vi Ger Var och En av Er Gudomlig Vägledning Nu

Vi i de högre andliga sfärerna ger er Gudomlig Vägledning för att ni ska kunna modifiera omständigheter i era liv och ert tänkande – så att ni kan se ”vägen framåt”, ta tillfället och BÖRJA på en ny väg i era liv, en väg som är i linje med dessa högre paradigm som nu uppenbaras för mänskligheten.

Detta är de ”mönster av perfektion” som bildar den NYA JORDEN, som är på väg till existens nu. Allt ni behöver göra för att orientera er till dessa energier är att VARA MOTTAGLIGA för dem! De kommer till hela mänskligheten och är tillgängliga för er alla nu.

Detta är Utvecklingen av Ert Medvetande

Ni kommer att känna dessa energier då de laddas ned i ert medvetande. Det är ingen svår eller arbetsam process! Det är den naturliga utvecklingen av medvetande som sker för alla nu – baserad på deras individuella nivå av villighet att ta emot dessa nya energier och lämna ”det förflutnas begränsningar” bakom sig! Vi berättar detta för er eftersom många kan sitta fast ”det förflutnas rutiner” och vägra förändra sig därför att det kan förefalla svårt. Men, i sanning, detta är en gudomlig möjlighet av nåd som räcks ut till er alla – om ni har modet att acceptera den och fortsätta framåt i TRO.

Bli Inte Förblindade av Rädsla – Fokusera på Sanningen!

Vissa människor kan bli ”förblindade av rädsla” just nu, på grund av extremt utmanande omständigheter som ni stött på här på Jorden under år 2020 – vilket har involverat stora utmaningar för er på grund av upplevelsen av Coronavirus-pandemin. Men detta är nu i en process av att gradvis avslutas, och en ny värld föds.

Häng inte upp er på de dystra förutsägelser och rädslo-baserade prognoser som kommer från dem som inte har ett andlig-baserat fokus på dessa saker eller förmåga att uppfatta den sanna ”vägen framåt” för mänskligheten. Ni har makten, kära ni, att ta befälet över ert öde och medvetet skapa omständigheterna i era liv.

Vi ger er detta viktiga meddelande NU – i början av ert NYA ÅR, för att hjälpa er med att återfokusera på SANNINGEN, och er egen makt att skapa gynnsamma omständigheter för era egna individuella liv- vilket är möjligt för var och en av er nu. Men vet att denna process bara blir framgångsrik för er om ni lämnar bakom er alla de destruktiva och begränsande energier och övertygelser som funnits närvarande under detta senaste års upplevelser.

Öppna en Ny ”Tidsbok” för Er Själva

Vi föreslår er den lätta och effektiva processen av att visualisera en bok som slås ihop, och att ni ser er själva öppna en ny TIDSBOK – där ni ser skrivet obegränsade perspektiv på personligt uttryck, förändring, möjligheter, växande i medvetande och personligt gynnsamma förändringar. Vet att dessa saker FLÖDAR IN I ERA LIV NU!

Er Framtid Blir Som Ni Skriver Den

Framtiden för var och en av er, KOMMER ATT BLI SOM NI SKRIVER DEN! Det är orsaken till att vi ger er detta meddelande i detta ögonblick – för att hjälpa er att GÅ FRAMÅT – och inte ”sitta fast i negativitet och begränsningar från det förflutna.” Vet att ni alla nu styr fantastiska energier och styrkor av makt som hjälper er på er väg framåt!

Det är som om själva ”himlens portar” har öppnats – för att duscha mänskligheten med välsignelser, av vilka många har upplevt en känsla av att vara ”nedgångna” av de många prövningar ni upplevt.

Tro På Denna Sanning och Fånga Ögonblicket

Vi uppmanar er alla att TRO PÅ DENNA SANNING och ”fånga ögonblicket”, så att ni kommer att kunna göra stora positiva förändringar i era liv – baserat på era egna inneboende gudomliga förmågor som kombineras med dessa fantastiska energier och möjligheter, vilka nu manifesteras på jorden.

Ni är verkligen OBEGRÄNSADE nu i vad ni kan göra i era liv – för att skapa något absolut NYTT OCH SPÄNNANDE till er själva! Vet att vi håller var och en av er i detta Gudomliga Ljus av Inspiration, Vägledning och Styrka då ni läser dessa ord, för att till fullo möjliggöra för er att uppfatta den sanning vi talar till er, för att ta emot dessa energier i ert medvetande, och för att bli fullt ut bemyndigade att kreativt använda dessa sanningar i era liv.

Tiden av Lidande och Begränsning är Över!

Tiden av lidande är över! Tiden av begränsning är över! Gå framåt i tro och tillförsikt – utan rädsla användande dessa Sanningar för att skapa ”det NYA” i era liv – och ni får se att ni verkligen är ”mirakelarbetare” nu förkroppsligade på jorden! Vi hjälper er alla dagligen, vackra ni, för ni var frivilliga att vara här NU – att leva era jordeliv och få den härliga möjligheten att sam-skapa ”Himlen på Jorden” då ni lär er att göra anspråk på alla era gåvor och arbeta tillsammans med oss i de Högre Andliga Sfärerna – för att manifestera ”Himlen på Jorden”.

Vet att vi älskar er, och vi stöttar var och en av er dagligen – då ni håller på med ert eget gudomliga uppdrag i livet! Våra välsignelser till er alla, Lady Portia och Greve St. Germain.

Article: http://www.blissfulvisions.com/Star-Hinman/A-New-World-Begins.html

Star Hinman: Spiritual Messenger for Lady Portia and The Ascended Masters since 2001. Website: https://starbird1.net/our-message-now/

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...