Saint Germain via James McConnell, 1 november 2020

Saint Germain via James McConnell

den 1 november 2020

 

Jag är Saint Germain. Allting kommer nu till en punkt. En punkt av kärlek. En punkt av högre medvetande till vilket ni alla har arbetat.

I er diskussion sade ni tidigare att ”ni är de som ni har väntat på”. Ni har hört detta genom många av oss som har sagt det till er. Och det gjordes med ett syfte. Det gjordes så att ni skulle veta att ni inte får ta emot frälsare utifrån er själva. Ni får ta emot frälsandet inombords.

När ni märker att ni rör er högre och högre i vibration, så förenar ni er med ert Högre Själv. För det är vad allt detta handlar om: kopplingen med ert högre Guds-Själv. Att komma tillbaka till vissheten om denna koppling.

Men som ni många gånger har fått höra, så har ni aldrig varit frånkopplade. Ni har bara trott det. Ni har bara blivit programmerade till att tro att ni var frånkopplade. Men aldrig, inte i något ögonblick i tiden under denna illusion av separation, har ni någonsin varit separerade. Och detta är vad ni nu kommer fram till att inse. Detta är vad ni har väntat på. Väntan på att få veta att ni på nytt är sammankopplade. Och er DNA-process kopplar också upp sig på nytt.

Allting är nu på väg till att till och med komma till en slutledning, ska jag säga. Ett avslut. En kulminering. När ni rör er närmare och närmare den Stora Övergången som är på väg till er. Jag kan inte ge er en tidpunkt eller ett datum för detta, för det har ännu inte helt bestämts, men detta är på väg. Och det kommer, väntan på de olika förändringarna som sker på er planet, inte bara här i det här landet, när ni rör er närmare och närmare denna valprocess och tar er förbi denna valprocess.

Så detta är en process, gott folk. Detta är en process som ni går igenom, i och med att många uppdelningar som sker i det här landet och över hela planeten för med sig det Stora Uppvaknandet, medan ni förs in i olika kontrollsystem vilka ni kallar ’nedstängning’ och ’social distansering’ och bärandet av masker, alla dessa saker handlar bara om kontroll. Det är vad det alltid har varit, när de mörka styrkorna fortsätter med att ta till sina olika knep som de har och når ut, de gör allt de kan, eller allt de har haft vetskapen om att göra. Men allt de inser att de får göra, är att de blir motarbetade av dem som tillhör Ljusets Krafter.

Vartenda steg motarbetas, såsom i ett schackspel och ni flyttar era schackpjäser. Men de mörka styrkorna spelar tredje-dimensionell schack, medan Ljusets Krafter spelar femte-dimensionell schack, ifall ni kan förstå analogin. De spelar på en frekvens som vibrerar högre. Och i och med att de gör det, så känner de till dragen som görs innan de ens har gjorts.

Så allt som sker har blivit förutbestämt. Det är vad ni kar kommit fram till. Det är när vi säger att allt har blivit orkestrerat, och det är på många sätt förutbestämt.

Ja, det beror på planetens medvetande, det mänskliga kollektivets medvetande här på planeten. Allting beror på detta. Men den stora planen som har satts i funktion kommer inte att ändras. Det är vad ni måste komma fram till att inse.

Det har funnits ett Projekt A och B, eller en Plan A och B och C och allt det, men allt det är en del av den större Planen. Och inget kan förekomma den större Planen från att ta ut sin fulla kurs här.

När ni rör er genom detta val, så rör ni er genom friheterna som kommer att återvända tillbaka till er, återvända i bemärkelsen av detta lands konstitution som ska återinrättas, Republikens återställande här. Inte i egenskap av en demokrati, och med all säkerhet inte som en socialistisk levnadsmiljö. För det skulle aldrig kunna bli till, för människorna är inte fria i en sådan typ av levnadsmiljö. Människorna måste vara fria. Återigen, inte bara här i det här landet, utan på hela planeten. Detta innebär att det är självständigheten som kommer tillbaka. Ni kommer att ha en Självständighetsdag – inte för det här landet, utan för hela planeten. I framtiden kommer ni att kunna blicka tillbaka och säga ”Det var den dagen då vår självständighet på nytt blev deklarerad”.

Precis som under ert 1776, på er 4 juli, när Deklarationen för Självständighet undertecknades vid den tiden och er frihet påbörjades i detta land, denna deklaration kommer återigen att deklareras, men den här gången för hela planeten. Ni kan kalla det en återställning, ni kan kalla det en revalvering, ni kan kalla det alla dessa saker som ni vill, men allt detta är en del av det, inklusive företeelsen och vetskapen om att ni inte är ensamma i detta universum.

Ni alla känner redan till detta, men det kollektiva medvetandet är ännu inte helt medvetet om detta, fastän de inom sig själva vet det på en djupare nivå. Det har inte kommit upp till deras medvetna själv, men det är på väg. Det kommer. Och det finns inget som kan stoppa det från att bli avslöjat. Precis som det inte finns något som kan stoppa hela sanningen från att framträda om alla de saker som mörkrets styrkor har införlivat här på planeten. Allt detta är på väg att komma fram. Ja, ni kommer att få se mass-arresteringarna. De kommer. Jag kan återigen inte ge er en tidpunkt eller en tidsram för detta, men det är på väg. Det kommer inte att hållas tillbaka. Det blir kanske inte helt så att det sker helt öppet på en scen i den bemärkelsen, men ni kommer att förstå att de har blivit avlägsnade från den här planeten. För de hör inte till denna planet längre. Deras tid har runnit ut.

Och ja. Jag ber om ursäkt för att jag är något berörd gällande detta. Fastän det inte verkar vara så att vi har emotioner. Men vi är känslosamma. Det gör vi, när det är en emotion inom ljuset. Det är vad vi gör och vi kan visa er det. Precis så som ni är känslosamma här och era känslor tidvis tar över er. Så kan vi också känna denna emotion. Och vi känner den för er. Just nu i dessa stunder känner vi det, när allting höjs. Vibrationen höjs. Medvetandet höjs.

Återigen, ni står precis på kanten, precis på krönet. Precis i ’crescendot’, som Sananda gillar att säga. Mållinjen. Allt detta kommer nu. Ha tålamod. Bara lite till nu. För allting kommer att bli avslöjat. Hela sanningen kommer fram. Och som Sananda för ett tag sedan sade: ”Hela himlen träder fram”.

Jag är Saint Germain och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet inom er. Och i vetskapen om att den Violetta Flamman befinner sig i processen av att rensa ut all programmering som inte längre behövs, inte bara här inom var och en av er, utan i hela mänsklighetens kollektiva medvetande här.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...