Uppdatering av Per Staffan, 13 januari, 2022

Kära Ljusarbetare och Ljuskrigare,

Denna uppdatering kommer sent av flera anledningar. Jag blev sjuk i Covid vid slutet av november 2021, och hela min familj också, fru och två små barn. Det var en tuff tid då via alla var ”fast” i hemmet och vila var svårt att hitta. Jag är glad att jag åtminstone hade krafter att lägga ut de ”vanliga” meddelandena till medlemmar och icke medlemmar. Jag har nu frisknat till tillräckligt för att skriva denna text och blir allt starkare. På den positiva sidan kan jag räkna att jag har naturlig immunitet mot Covid och lyckats hålla mig ren från vaccinförgiftning.

Jag skall gå igenom min analys av händelser i det yttre – den politiska och det som tidigare kallades konspirationsteorier, som nu visar sig vara sanna en efter en. Jag vill dock först betona att när vi går igenom denna mörka tid så ber jag er att ha tillräcklig distans till utvecklingarna även om det slår mot er familj och inser att det är ett kaos som vi måste gå igenom för att sanningarna skall kunna komma fram, det vill säga folket är redo för sanningarna, och innan vi för oss in i en tillvaro med högre vibrationer. Det senare är vad de kanaliserade meddelandena är fokuserade på – höja era vibrationer. Det är så ni klarar av stressen som alla utsätts för under denna tid. Jag finner personligen att meddelandena från Fader Absolut om Livet På Nya Jorden är särskilt intressanta då de dagligen talar om hur det kommer att fungera för oss i de högre dimensionerna.

Mycket av vad som händer i världen handlar om USA och kabalen där, så låt mig börja i den ändan. En bidragande anledning till ett sent uppdaterande är att alliansen under hela hösten har ”legat lågt” och låtit Kabalen och Biden visa sina sanna färger, samtidigt som man har samlat information angående deras agerande som kommer att användas i framtida rättegångar – sting operationen fortsätter. Alliansen vill att folk skall vakna upp till de lögner man har utsatts för och på så sätt kan de lättare ta emot den chockerande informationen som kommer att komma ut.

När det gäller valfusket så görs stora framsteg i alla så kallade ”swing states”: Arizona, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Georgia, Virginia och fler. Resultatet i Arizona av deras forensic audit är färdigt, men man har valt att inte arrestera eller åtala för tillfället då man vill ha mer resultat från andra stater. Man förväntar sig att fusket genomfördes systematist på liknande sätt i all stater och då blir argumenten desto mer bitande. Man har också lyckats att ändra på lagarna i varje stat för sig så att fuska i valet i November – 2022 inte går att genomföra. Biden håller i skrivande stund desperat på att försöka att införa en federal lag som skulle annullera lagarna på statlig nivå till förmån för demokraterna, vilket jag inte tror att han kommer att få igenom. Alliansen har också som mål att göra en forensic audit i samtliga stater, inte bara swing staterna.

Jag har uppfattningen att man inte kommer att lägga fram bevis för valfusk på presidentnivån (2020) innan valet i november i år. Man är tillräckligt säker på att få en storseger i både representant huset och i senaten utan detta. När man sedan har klarat majoritet i representanthuset och senaten med början 2023 blir det lättare att starta officiella kommissioner/undersökningar som då tar upp fusket i presidentvalet 2020, bland annat. Det är intressant att observera att ett 30 tal kongressledamöter bland demokraterna redan har sagt att de inte ställer upp i valet i november, vilket är tillräckligt i sig själv för att tippa balansen.

År 2022 kommer dock att bli ett år av stora avslöjanden och intensifierat kaos. Ni kanske tycker att det inte kan bli värre. Kabalen försöker införa allt hårdare restriktioner för att hantera pandemin och det ser illa ut för de som älskar och vill värna om friheten. Pandemin eller Plandemin är dock ett av de första områdena där kabalen kommer att gå bet. Kabalens narrativ håller på att falla isär och det förefaller att Joe Rogan i USA håller på att visa hur CNN och andra kabalkanaler har ljugit. Han visade detta nyligen angående Ivermectin. Joe Rogan har nu blivit störst bland alla nyhetspoddar i USA med 11 miljoner tittare, dubbelt #2 Tucker Carlsson, och CNN långt  långt efter. Nyhetsmonopolet håller på att spricka i USA även innan Trump kommer in i bilden.

Åter till pandemin. Information kommer nu ut på löpande band om hur statistiken har förvridits där man har blandat siffrorna om antalet döda på grund av Covid med siffrorna om de som dog av något annat men testade också positivt för Covid. De allra flesta dog av något annat. Läkarna som alltid motiveras av pengar mer än något annat fick mer betalt om de på dödsattesten skrev dog av Covid.  Man har nu blivit tvungna att separera de som dog ”med” från de som dog ”av” Covid.

Man skrämde upp befolkningen så att de skulle ta allt som hette vaccin utan att ställa så många frågor och det var målsättningen. Man gör nu propaganda för Booster shots – påfyllningssprutor – som om möjligt är än värre. Det är en del av kabalens avfolkningsplan med Bill Gates i spetsen. Antalet döda i USA under senare delan av 2021 har gått upp med 40%, dvs 40% mer har dött av alla olika anledningar än normalt för samma period av året. Vaccinet är djävulskt i och med det att en del dör omedelbart eller efter en kort tid av t.ex ”myocarditis” (hjärtfel) andra dödliga biverkningar tar längre tid att utveckla sig och alla blir svåra att direkt spåras tillbaka till vaccinet. Detta är naturligtvis gjort med avsikt.

Läkemedelsbolagen gick samman och krävde att information om patent och vad som finns i vaccinen skulle hemlighållas i 75 års tid. (Bara att man begär något sådant är högst suspekt.) Nu har kabalen förlorat detta mål i en rättsprocess i Texas med en av Trump tillsatt domare. Han säger att de måste dela med sig av alla  350 000 sidorna av dokument inom 8 månader, dvs till strax innan valet i november. Jag vet ej om kabalen har möjlighet att överklaga till högsta domstolen. Informationen kommer ut ändå, kanske via Joe Rogan.

Trump kommer i vilket fall som helst starta ”Truth Social” under våren i år för att kontra propagandan och censuren inom ”main stream media”, och censuren på Twitter, Google och FB… Man kommer då ställa fakta mot propaganda. Kabalen har säkerligen motdrag planerade och likaså Alliansen – det blir spännande.

En annan viktig faktor är Durham som fortsätter med sina undersökningar. Han kommer att trappa upp sitt frisläppande av information och mer folk kommer att arresteras. Vi som har följt detta under ett antal år har väntat på detta, men det förefaller som att det är på gång under 2022.

Att kabalen arresteras och åtals under civil domstol eller militär domstol är ett kritiskt steg. De som har förrått landet och samarbetat med fienden döms under militär domstol. Vi är i krig, som Trump har uttalat då han var President. Förräderi ses mycket allvarligt i krigstider. Det kommer fram information nu att Covid kom från labbet i Wuhan, Kina, men hade utvecklats av DARPA i USA innan dess av bland annat Fauci. Det släpptes ut i Wuhan. Kineserna ställde in allt inhemskt flyg från Wuhan, men fortsatte att flyga internationellt direkt till utlandet. Det bor ca 10 miljoner människor i Wuhan. Covid är således ett biologiskt vapen, som utvecklades i USA i samarbete med Wuhan Lab som det kinesiska kommunistpartiet sedan spred över världen. Alla efterföljande varianter kan också ses som biologiska vapen. Det finns dokument som General Flynn har presenterat som visar på detta – e-post. De kommer att läggas fram till folket. Under tiden försöker man döda så många som möjligt via vaccin – vilket kan ses som en tidsinställd bomb som vaccinerade personer går och bär på.

Det förefaller som att det snabbt går utför för Dr. Fauci – motsvarande Dr. Mengele under nazisterna – det kan bli så att han blir den första personen med hög profil som arresteras – vi får se.

Trump gav folket ett val att ta vaccinet eller ej. Man kan eventuellt kritisera honom för att ha släppt ut vaccinet över huvud taget. Man skall dock komma ihåg att Alliansen kände till kabalens planer på att stänga ned våra samhällen under en tioårstid eller så till att de hade utvecklat ett vaccin själva. Det skulle bli en total ekonomisk krasch, massjälvmord på grund av isolering – ett otroligt lidande – och under denna period skulle man införa kanalens nya världsordning, som en nödvändighet pga kaoset, och alla våra friheter skulle försvinna.

Som den general Trump är fick han välja taktik för att i första hand vinna kriget, även om det under kriget blev dödsoffer bland folket. Det är ett krig, trots att många inte inser det. Som det heter på amerikansk militärt språk ”collateral damage”, dvs alla de som skulle dö pga vaccinet. I skrivande stund vet jag inte om vaccinet är en absolut dödsdom eller om man skulle kunna på något sätt motverka effekter under kommande år så att folket kan få ett liv med någorlunda normal livslängd. Den frågan kommer att komma upp efter avslöjanden. Vi får hoppas.

Min egen spekulation är också att kanske Trump var beredd att offra framförallt de demokrater som är/var helt inbitna i illusionen och trodde på allt vad regeringsmakten propagerade för, medan frihetstänkande Trump anhängare skulle vaccinera sig i mindre utsträckning eller kanske inte alls – de som bor i ”Blue States”. Det är ett något cyniskt sätt att se saken, men vi är i ett krig – informations och biologiskt krig.

Nu när Plandemin planerna håller på att falla isär försöker Kabalen att på bästa sätt ställa till med ett kinetiskt krig, dvs ett fysiskt krig med vapen. Man använder sig av samma model i Kazakstan som i Ukraina – dvs ett så kallat ”regnbågsuppror”. Det är ju intressant att både kinserna och ryssarna stöttar den sittande regeringen Kazakstan, det finns då bara Biden och hans kabal som kan ha stött upproret med stora resurser. Som vanligt och som man gjorde i Ukraina låter man folket först protestera ganska så fredlig, i fallet Kazakstan mot bensinpriserna, sedan går terroristerna in och beblandar sig med det fredliga folket och startar uppror och försök till störta de sittande. På så sätt kan man i propagandan i Väst säga folket slås ned i en fredlig demonstrationer av en diktatur eller något liknande. I förlängningen propaganderar man sedan för att införa demokrati och NATO i länder som Ukraina och kanske Kazakstan för att ”rädda” folket från ett problem som kabalen själv har skapat. Putin hur nu fått nog av detta och börjar sätta emot allt hårdare, då han ser taktiken. Vi får väl bara hoppas att det inte exploderar nu till ett verkligt krig under Biden eller Hillary Clinton så att Trump kan få möjlighet att lugna ned situationen när han kommer tillbaka 2024.

Anledningen till att jag säger Hillary Clinton är att det finna seriösa spekulationer om att både Kamala Harris och Joe Biden skulle avgå.  Deras populäritet är i botten även bland demokrater. Detta var kanske planen från början, dvs att få in Hillary Clinton på detta sätt. Enligt Konstitutionen är det talesmannen för representanthuset som är tredje i raden, dvs Nancy Pelosi.  Det finns dock rykten om att hon kommer att avgå innan eller i samband med sanningarna om hennes agerande under ”upproret” 6 januari 2021. Vi får se.

På det politiska planet internationellt verkar utvecklingarna gå åt rätt håll. Alla länder ställer alltmer upp och konfronterar eller står upp mot Kina. Japan rustar storskaligt, liksom Indien. Taiwan visar ingen rädsla och får fler och fler länder som stöder dem. Även lilla Singapore har satt sig upp emot Kina, och glöm inte bort Lettland. Kina förefaller att förlora överallt – man har snart bara Pakistan kvar. Även internt inom Kina knakar det – en del spekulerar om Xi avgång eller störtande. Det senare är nog kanske ett önsketänkande.

I Sverige har vi våra egen blandning av problem, vilka ni redan känner till. När avslöjandena sker storskaligt i USA kommer sanningar också ut om våra ”ledare” i Sverige. Vi kan ju hoppas att detta sker innan vårt val till hösten. Den tidigare regeringen är ju i full färd med att ta ned det svenska samhället. Det senaste är elpriserna och priserna på diesel. Folket drabbas hårt och då det gäller diesel priser särskilt folket utanför storstäderna. Denna kris är helt politiskt konstruerad. Miljöpartiet får med rätta ta skulden, men det blir ett lättvindigt sätt för socialdemokraterna att komma undan ansvaret, när MP är borta och kanske inte kommer in i riskdagen nästa gång.

På samma sätt går nu socialdemokraterna med på många av de förslag oppositionen (SD och M) hade propagerat för att få det att se ut som att deras förslag är bättre, dvs en förbättring då det gäller kriminalitet och invandring.  Det kan ta udden ur oppositionen och leda till fortsatt styre från S.

Jag vill också ta upp ekonomin i Sverige och världen. Biden har satt fart på inflationen i USA och även inom EU har inflationen stigit kraftigt. Fed i USA börjar nu att signalera räntehöjningar för att stävja inflationen. Om räntehöjningarna blir kraftiga kommer det att ta kol på ekonomin i västvärlden och kabalen kan på så sätt få sin kollaps, som man behöver, om inte krig och Plandemin fungerar för dem. Ingves säger att han inte tänker höja räntorna i Sverige även om Fed gör så. I så fall kommer kronan att fall till att Wallenberg säger åt Ingves att han måste höja räntan. När räntan höjs i Sverige blir det många som inte kommer att ha råd att betala på sina rörliga lån. särskilt de som har drabbats av enorma elräkningar. Så nog kommer eländet att fortsätta i Sverige världen. Vi är ju i kaoset just nu.

Då kanske en del undrar om inte RV kommer in för att rädda situationen för många. Ja och nej! Jag har sett Simon Parkes har gett sig in på en ny karriär och försöker förutsäga när han skulle kunna finansiera projekt åt folk. Han låter mer och mer som dessa guru som fanns/finns på Inteldinarchronicles där det ena datumet efter det andra passerar samtidigt som Parkes får uppmärksamhet för folk vill tro på honom – han ger dem hopp.

Som jag har tidigare så måste ”vi” först få till avslöjandena och arrestera majoriteten av kabalen innan GESARA och RV kan införas. Vi börjar med krypande steg närma oss detta. I bästa fall kan det göras färdigt under 2022, eller det kanske också krävs 2023 och att Trump väljs in 2024 innan det sker. Jag vill inte ge falska förhoppningar i mina bedömningar. Jag uppmanar var och en att rusta sig på bästa sätt, mot plandemin ekonomiskt kaos under denna tuffa tid. Samtidigt vet vi att RVn kommer, förmodligen med Trump’s hjälp.

När det gäller återupptagande av möten hade jag preliminära planer för denna vinter. Med de nya restriktionerna får man dock inte i en hyrd lokal samlas mer än 20 personer, vilket det ofta blir på våra möten. Jag håller ett öga på hur restriktionerna ändras och om det går vill jag försöka sätt ihop möten till våren.

 

Gott Nytt År – det blir ett spännande år.

 

Per Staffan

 

 

Du gillar kanske också...