Uppdatering av Situationen av Per Staffan, 9 januari, 2019

 

Kära Ljusarbetare och Ljuskrigare,

Jag hoppas alla har haft fina Jul och Nyårshelger. Vi börjar nu ett mycket spännande 2019.

Vi vill alla se att RV utförs snarast möjligt detta år. Det blir en starten på den Gyllene Åldern och ett galaktiskt samhälle och att vi får träffa dessa galaktiker. . Även om många räknar 21 december, 2012 som start datum. RV gör det dock mer påtagligt, då det manifesteras i det yttre, samtidigt som vår inre utveckling fortsätter och accelererar, till att vi är redo att träffa utomjordingar personligen.

Vissa krav måste uppfyllas innan RV kan ske. Arresteringar måste till för att säkerställa att bankerna är trygga innan inlösen sker. Det kommer att kräva att QFS införs. Det kommer också att kräva att vissa avslöjanden sker, samt att den Amerikanska Centralbanken (the Fed) antingen tas ned eller troligare slussas in under finansdepartementet – The Treasury Departement.

Ett tag efter RV kommer det nya finansiella systemet införas publikt, tillsammans med den nya Republiken och NESARA konstitutionen. Skulderna som den Amerikanska staten har till the Fed kan då skrivas av. Det är nämligen skulder som UNITED STATES INCORPORATION har till the Fed. När den nya Republiken införs skrotas CORPORATIONEN, som ägs av Rothschild familjen.

Det första steget är RV. Det finns nu spekulationer om att arresteringar under militär lag har startat nu i början av januari på olika platser runt om i USA – blandat vid GITMO. Det sköts av den amerikanska militären, och medverkande där är Jeff Sessions, General Mattis och General Flynn. Inspelningar av rättegångarna kommer att publiceras via alternativa kanaler och inte via massmedia, dvs inte via den gamla vanliga pressen.

Donald Trump leder en militär operation. Vad som pågår nu i kongressen är att man försöker att visa för folket hur korrupta och oärliga kabalen i det demokratiska partiet är genom att kräva godkännande av pengar för muren på gränsen till Mexico. Trump och militären räknar dock inte med att demokraterna kommer att ge med sig, utan har andra planer i bakfickan. Man kommer vid ett visst tillfälle att uttala ”national emergency” samt att klarlägga att man bygger muren via militär personal och finansiering och utan pengarna man begär av kongressen.

Risken är då stor för vitt sprida protester och våldsamheter i landet. Det skulle ledas av Soros finansierade Antifa organisationen tillsammans med andra. Det är en paramilitär organisation. Om våldsamheter uppstår på detta sätt skulle enligt mina källor Trump vara bered att inför ”Martial Law”, dvs militärt undantagstillstånd i landet. Militären kommer då att konfrontera Antifa’s presumerade våldsamheter, utan att det skulle leda till inbördeskrig.

Det spekuleras redan nu att nuvarande delvis nedstängandet av myndigheter i landet först eskalerar till ”en national emergency” då det gäller gränsen till Mexico och muren. Det skulle sedan eskaleras till militärt undantagstillstånd, för att undvika förluster av liv.

Under denna process och oroligheter kommer säkerligen aktiemarknaden att gå ned kraftigt och frågor om the Fed uppstår. Under detta undantagstillstånd kan man då förmoda att Trump överför Fed till Treasury Department och kanske QFS införs in den vevan.

Då skulle det vara öppet för att införa RV, som innebär inlösen i hemlighet. Publik inlösen sker långt senare i samband med att GCR och NESARA och den nya Republiken införs.

Även om det inte går till på detta sätt exakt så blir det något liknande och en mycket spännande start på året. När det är dags för våra möten i Sverige om någon månad så har jag en uppdatering att dela med mig vid dessa möten, med förklaringar.

Inbjudan med detaljer för mötena kommer att läggas upp inom kort.

Per Staffan

 

 

Du gillar kanske också...