Lägesrapport – Höststormen – av Per Staffan, 19 oktober, 2021

 

Kära Ljusarbetare och Ljuskrigare,

Det kan förefalla som att framstegen som vi väntar på inte kommer. Till stor del beror det på massmedia som inte rapporterar om det över huvudtaget eller dränker det i andra ”nyheter” eller snarare propaganda.

Man försöker framförallt avleda uppmärksamhet från den ”Forensic Audit i Arizona”. Den första delen av rapporten kom ut och visade på att det fanns ett stort antal ogiltig röster av olika anledningar. Om man tar bort dessa ogiltiga eller illegala röster vinner Trump valet i Arizona. Trump har nu börjat kräva att valet i Arizona ogiltigförklaras – eller ”decertified”. Rättsliga åtgärder har också påbörjats mot de som är ansvariga för de illegala rösterna. Man fortsätter med undersökningen i Arizona.

Andra stater och ”counties” i till exempel Texas har också börjat liknande undersökningar/audits. Kabalen kan relativt lätt säga att Arizona var ett undantag och inte regeln. Därför behövs många undersökningar, vilket man nu arbetar på. Det finns ett uttalat mål om att samtliga av USA’s stater skall genomföra en forensic audit.

Det är dessa forensiska audits som skall leda fram till Devolution. Dvs, det har med lagliga medel påvisats att fusk och bedrägeri var anledningen till att Biden vann valet. Då får militären träda in och administrera landet till att nya val kan hållas. Eller som Trump säger – ”Om en tjuv stjäl en diamant och han avslöjas och döms – för han behålla diamanten? Nej, inte så.” Dvs, när Biden avslöjas om fusket så återinvigs Trump som President. Som stöd till detta säger Trump och Alliansen att Trump aldrig formellt erkände att han förlorade valet. Han låter i princip Biden sitta i Vita Huset och göra bort sig till folket har fått nog.

Man börjar nu mer och mer att få nog och ser hur det totalitära systemet införs. Ta till exempel piloter och flygledare som vägrar att ta vaccinet. De avskedas nu i stor skala i USA. Inte nog med detta de krävs på pengar för den utbildning och träning de har fått. Dessutom får de inte rätt att ta ut vanlig a-kassa. De blir med andra ord helt förstörda eller deras liv blir.

En annan grupp som nu står upp och vägrar att ta vaccinet är polisen i många städer och stater i USA. Man organiserar sig i direkt opposition till vaccinet och  olika typer av fackliga föreningar ställer upp och säger ifrån å sina medlemmars vägnar att de inte tar vaccinet. Polisen vägrar också att tvinga andra att ta vaccinet – dvs man vägrar att genomdriva de illegala lagarna som har sats på plats, bland annat därför dom inte är legala, men detta senare kommer att ta lite tid att påvisa – kanske ända upp till Högsta Domstolen.

Ytterligare en grupp som ställer sig up är hamnarbetare och annan logistik personal som vägrar att göra sitt arbete eller blir avskedade. Detta kommer att förvärra den kris vi redan har då det gäller internationella transporter av varor.  Denna strejk eller vägran sker globalt via globala fackliga organisationer.

Fler och fler läkare och sjuksköterskor vägraratt ta vaccin och blir avskedade. Det är detta som är den främsta orsaken till överbelastningen på Amerikanska sjukhus, och inte Covid.

Det förfaller som att Kabalen är beredd att införa mer och mer kaos USA och världen. Censur har man redan idkat och kommer att göra mer och mer. Det kan också bli fråga om nedstängningar av social media och vissa sajter – ett black out. Det spekuleras även om mörkläggning och strömavbrott. Det kan vara bra att ha tillräckligt med förnödenheter hemma för att klara sig i ett par veckor.

En ekonomisk krasch förefaller att närma sig. Inflationen går upp kraftigt i USA och kommer nog till Sverige också. Det leder till högre räntor, vilket blir svårt för folket att hantera. Den fastighetskollaps som har börjat i Kina med Ever Grande riskerar att ge en total kollaps i Kina som sedan kan sprida sig till resten av världen.

Jag försöker inte att vara en domedagsprofet här utan pekar på att en kollaps och omstart är på väg i världen. Skulden kommer då att läggas på Biden och andra kabalregimer runt om i världen. Folket reser sig. Det blir då ett läge för de ljusa styrkorna att träda in – med Trump i spetsen.

Med andra ord så tillåter Alliansen Kabalen att göra vad man gör och på så sätt väcka upp befolkningen. Folket i allmänhet är så hjärntvättade av massmedia samt pga deras utbildning och skolgång att de måste först se med egna ögon vad som väntar dem under Biden/Kabalen för att kunna acceptera och välkomna det Alliansen planerar med hjälp av den Galaktiska Ljusfederationen. Om man hade försökt att genomföra det då Trump satt vid makten under sitt mandat had det lätt till inbördeskrig. Nu har han en stor majoritet av folket med sid, även om det inte framgår av massmedia. Till och med CNN rapporterar att Biden’s gillande ligger ned vid 38% hos befolkningen.

Vi får snarare fira att vi är inne i kaoset. Ni som har kommit till tidigare möten under åren vet hur ofta vi talade om att ett kaos behövdes först. I samband med kaoset görs avslöjanden (som kabalen försöker censurera). I denna röra/kaos sker också arresteringar. Vi har under många år talat om de hemliga arresteringsorderna som ligger på plats – över 100 000. Det blir Durham som leder detta arbete. En del kommer att ställas under civildomstol andra under militärdomstol.

Vid en viss punkt kommer Trump tillbaka som President. Jag gissar att vi inte behöver vänta till 2024, men vem vet när det sker. När han är tillbaka kan de verkliga reformerna påbörjas, såsom GESARA, NESARA och RVn. Jag har en känsla av att kunskapen om RV och GCR och allt detta släptes ut långt vi förväg så att folk skulle ha något att se framemot när vi nu går igenom stora svårigheter och kanske en del har tvivel. Vi har dock inget val. Som själar valde vi att vara här vid denna tidpunkt och få erfarenheten – det är Guds välsignelse. Snart eller kanske bättre uttryckt så småningom får vi också tillgång till med beds. Dvs, de som lider av och drabbas av sjukdomar under denna övergångstid kommer att få tillbaka sin totala hälsa.

Så det är bara att se tiden an med tillförsikt och kanske stänga av den värsta propagandan runt omkring dig och ta en promenad i höstskogen.

Ljus och Kärlek,

Per Staffan

 

 

 

 

Du gillar kanske också...