Leriga Vatten: Del 1 av 2″ av Ron Giles – 22.09.2019

Leriga Vatten: Del 1 av 2″ av Ron Giles – 22.09.2019

Per Staffan 23 september 2019

Disclosure – Banking and Currency (not channeled)

Muddied Waters: Part 1 of 2″ by Ron Giles – 9.22.19

När du söker klarhet, ta dig ur de ”Leriga Vatten” som rörs upp av operatörer av felinformation och desinformation och/eller helt enkelt okunnighet.

När du inte känner till ”PLANEN”, tenderar du att lyssna på meningslösa prognoser och överflödig information från bondfångarna och ”allvetande” guruer, för att sedan bara undra över varför din information är så grumlig.

Låt PLANEN finjusteras, men huvudprocessparametrarna förblir desamma.

De Zim-obligationer som vi har användes som valuta. Det en gång blomstrande landet Zimbabwe decimerades av en tyrannisk Cabal-diktator.

The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) är en del av Kabalens Centralbankssystem. Under ledning av diktatorn försökte RBZ att fastställa värde på sin valuta genom att göra den till en obligation med stöd av sina marktillgångar. Det fungerade inte, för mycket korruption – det är det fortfarande.

De Zim-obligationer som vi har är en död valuta. De är värdelösa för inlösen eller valuta i sitt eget ursprungsland, sålunda även någon annanstans i världen.

Dessa Zim-obligationer har inget utgångsdatum och dessa Bärarobligationer är nu ett offentligt ansvar för RBZ, såväl internationellt som inhemskt. Obligationerna var ett bedrägeri när de trycktes eftersom RBZ inte hade några medel för att lösa in dem på begäran när de introducerades och sattes i omlopp, och korruptionen bevisas fortfarande av RBZ som stöds av de Kommunistka Kineserna då RBZ försöker införa en ny Zim valuta.

Denna Zimbabwes Centralbank, en Kabalbanksorganisation, var utformad för att förstöra den zimbabwiska ekonomin och lyckades.

Frågor:

Vilken ledare är bättre, den gamla, avlidna presidenten Mugabe, eller hans nummer två, Mnangagwa, den nuvarande ledaren i Zimbabwe som var ansvarig för otaliga zimbabwiers död och som för närvarande stöds av de kinesiska kommunisterna?

För att vara GESARA-kompatibel måste regeringen ersättas av en folkregering i enlighet med GESARA-lagen. Tror vi verkligen att RV kommer att ske innan Zimbabwe ändrar sin regering?

Vad sägs om Storbritannien, Kina, Frankrike, Tyskland, Iran, Israel och så vidare?

Varför tror vi på de ständiga prognoserna av RV som kommer varannan dag, varannan helg eller varannan månad utan att det större antalet nationer blir GESARA-kompatibla i förväg?

”Det kommer inte att hända.”                                       

Utan de Nya Krafter Som Är (NPTB) har återlösningsprocessen, Zim-Bärarlånen Inget Värde, oavsett kurserna eller andra prognoser gjorda av någon Guru eller i något samtal.

Detta innebär att de Zim-obligationer som vi innehar i väntan på inlösen är värdelösa på grund av det faktum att obligationsutgivaren, RBZ, inte hade några avsikter att lösa in obligationerna; varken nu eller i framtiden. RBZ har begått bedrägeri genom att utfärda ett icke-inlösningsbart innehavarlån. DET ENDA VÄRDET för de Zim-obligationer som vi har finns i ERBJUDANDET att lösa in dessa obligationer av NPTB med hjälp av deras inlösenprocess som de skapade i QFS. Det är en genial process som använder de döda Zim-obligationerna för att få pengar i händerna på folk med humanitära hjärtan.

Är detta verkligen så svårt att förstå?

Allt annat än detta är felinformation som är utformad för att få människor att ifrågasätta giltigheten av inlösningsprocessen eller att allvarligt begränsa dem från att göra humanitära projekt. Tyvärr TNT, ditt insisterande på att publicera kurser och stryka nollor i vår Zim-inlösen är en skam och bara grumlar upp vattnet.

Dessa är de typer av ”Leriga Vatten” som vi försöker eliminera för att få tydlighet för hela denna RV-process.

All Inlösen och Utbytta medel kommer att deponeras i Quantum Financial System (QFS) som använder digitala, elektroniska guldcertifikat. Alla nationella valutor i QFS är guldstödda, det kommer inte att finnas några Fiat-valutor i QFS. Alla Fiat-valutor som är avsedda att användas i QFS kommer att genomgå avstämning och tilldelas ett digitalt guldcertifikat, såvida inte avstämningsfasen anser att de är smutsiga, olagligt erhållna eller på annat sätt komprometterade medel.

Centralbanksystemet kommer inte längre att existera. De flesta banker kommer att göra om till finansiella servicecentra under ekonomiskt stöd från Zim Välgörare.

Referens till QFS: https://youtu.be/t9rmXYPTlUE

Om du inte förstår den himmelska ordningen kommer du att ha svårt att förstå QFS: s unikhet och hur det har utformats för att vara ett säkerhetsverktyg för det humanitära arbete som vi kommer att göra, efter RV. Den kännande varelse som tilldelades QFS av Änglariket har all nödvändig kraft och auktoritet för att säkerställa att QFS inte kommer att användas för felaktiga aktiviteter som inte är förenliga med lagen och korrekta principer.

Av detta och andra skäl kommer det Nya Finansiella systemet inte att kallas Kvantfinansiellt System för allmänheten. Det är för ’Woo Woo’ för offentlig konsumtion och kommer att orsaka tvivel på systemet när inga tvivel är berättigade.

Förfalskade ZIM-obligationer:

Sanningen är, även om dina Zim-obligationer förklaras förfalskade; såvida du inte själv är bedräglig, så kommer dina Zim att lösas in i en förhandlad takt som motsvarar dina humanitära projekt. Det du bestämmer att du kommer att behöva och det du ber om, är den hastighet du förmodligen kommer att få dem i om inte dina avsikter är ”Förbjuden Mark” *. De förfalskade sedlarna är inte problemet. Utöver inlösen har sedlarna inget kvarvarande inneboende värde och kommer endast att tas ur cirkulation när de har blivit inlösta. Frågan är att få medlen i händerna på dem med hjärta för att utföra det humanitära arbetet. Om du köpte dina Zim med avsikt att göra gott och köpte dem från en bedräglig källa är det deras problem, inte ditt. Låt det vara deras problem, du kommer att kunna gå därifrån och använda dina humanitära medel.

* ”Förbjuden mark” -avsikter, som nämns ovan, inkluderar: att använda medlen för att få vinst, låta andra personer hantera dina pengar för att få vinst, och engagera sig i alla ekonomiska program som använder Artificiell Intelligens för att hantera dina pengar. De som försöker sådan verksamhet, inklusive att investera i Zimbabwiska Kabal RBZ för en avkastning på 7%, kommer att få allvarliga problem i inlösenprocessen och kan förlora sina pengar helt.

DETTA ÄR ETT ALLVARLIGT BROTT. Försök inte ens att tjäna pengar på inlösta pengar. Du kommer att blockeras. Finansiera ny teknik och låt uppfinnarna tjäna sina pengar. Så ska vi inrätta vårt humanitära arbete. Räntan på den strukturerade utbetalningen som upprättats av NPTB kommer att vara din nya kvartalsbudget … planera för det. Men glöm inte att be om 5-10 procent ränta på din strukturerade utbetalning vid ditt inlösen/utbytesmöte.

Slut på Del Ett; Del Två kommer att följa Måndag den 23 september 2019.

Tills dess . . .

 

 

Ron Giles

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...