Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 september 2019

Det Arkturiska Rådet, 24 september 2019

Via Daniel Scranton

Din roll i Skiftet/Evenemanget

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är mycket nöjda med de framsteg som mänskligheten har gjort, och vi är mycket nöjda med att ni alla har gjort så bra ifrån er med känslorna av ansvar som kan komma upp inom er när vi talar med er om er roll i förändringarna i medvetandet. Vi vet att de flesta av er har en önskan om att vara till tjänst och att hjälpa till med det skifte som ni är mitt uppe i just nu. Och sedan kommer vi till er och talar om för er att ni är ledarna, ni är de som drar det största lasset när ni förankrar energierna i alla högre frekvenser, och att ni kommer att lysas upp mer och mer så att andra som behöver er hjälp och ert stöd kan hitta er.

Det är ett stort ansvar som vi har förmedlat till er, men vi är inte de som har delat ut ansvaret. Det här var och är en del av resan som ni registrerade er för i denna livstid. Ni visste att ni skulle vakna. Ni visste att ni skulle göra det nödvändiga arbetet med er själva för att sätta er i en position som markbesättning för alla oss i de högre världarna, och ni visste att ni skulle behöva hjälpa dem som skulle ställas inför en hel del trauman och negativa känslor.

Och ni sa ja till allt det, och nu när ni är medvetna om allt detta ansvar säger ni än en gång ja till utmaningen, och vi uppskattar det. Vi ser att alla ni som har önskat att vara till nytta känner en känsla av tillfredsställelse i vetskap om att den tid kommer när ni kommer att bli ombedda att träda fram och spela rollen av guider och ledare för dem som ännu inte har vaknat. Vi vill att ni ska veta hur viktigt det är att ni fortfarande är villiga att hjälpa dessa som ännu inte har vaknat upp, och vi vill att ni ska inse att ni fortfarande förändras och utvecklas. Och ni behöver inte oroa er för er beredskap inför dessa uppgifter.

Ni är mer än kapabla nu, och ni kommer att bli ännu mer kapabla när det är dags för er att besvara kallelsen och hjälpa dem som behöver människor som ni själva för att bearbeta sina negativa känslor och tidigare livs trauman. Ni är de som har visat sig vara mästare i andra livstider på Jorden och i andra delar av galaxen, och det är därför ni är så villiga att stiga fram och spela denna betydelsefulla roll i mänsklighetens medvetandeskifte.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...