Lisa Renee Rapport, 25 november 2018

Lisa Renee, Rapport

25 november 2018

Vägen till Motståndskraft

Kära ES Familj

Under det senaste årtiondet, med den stadiga förstärkningen av polariteter, den stigande intensiteten av externa energier och krafter, förefaller de utmaningar som prövar vår karaktär, vår natur, ha ökat starkt. Vi har ofta talat om den planetära Själens Mörka Natt, och genom observation av den yttre världen är det klart att den är i full sving. Det sista året har jag oräkneliga gånger bett om vägledning om vilken som är den bästa processen för att hjälpa människor som får utstå extrema utmaningar och smärtsamma övergångar, när de inte lärts stor förmåga att hantera dessa eller givits lämpligt stöd, vetande den absoluta nödvändigheten av att odla motståndskraft. Vi lever i en kultur av sinneskontroll avsedd att forma svaga karaktärer, och vanor som försvagar vårt sinne, vår kropp och vårt energifält, så att vi lätt blir överväldigade av dominanta krafter och utmaningar. Livet på Jorden är inte lätt, det är en hård skola av smällar, i vilken vi kan lära oss enormt mycket, speciellt nu.

För att överleva dessa utmaningar måste vi betrakta livet på jorden som lektioner och lärande, och se på smärtsamma eller negativa händelser som en möjlighet att förstå något vi inte förstått tidigare, eller att förändra hur vi uppfattar världen omkring oss. Då vi lär från våra livsupplevelser och kan observera tydligare, vinner vi större känslomässig intelligens och förmågan att utforska vårt sanna syfte. Varför kom ni till jorden nu? Vi har alla saker att åstadkomma på jorden under cykeln av uppstigning, och dessa upplevelser är djupt personliga, intima och unika för dem vi är. Ingen kan definiera det andliga syftet för någon annan, det är vårt eget ansvar att ta reda på det. För att kunna göra en korrekt bedömning av den verklighet vi befinner oss i, måste vi känna oss själva på djupet. Vi kanske måste ta av oss de rosa glasögonen av förnekelse för att kunna se den riktiga sanningen inom saker, eller vi kanske måste hitta ljuset som existerar i mörkret när det sover, och hitta tro, kärlek och acceptans i mänsklighetens ande. Med den hastighet av förändring och omvandling vi nu får utstå är motståndskraft en viktig förmåga att odla, för mentalt och känslomässigt välmående.

Stabilitet, Motståndskraft och Tuffa Tider

Människor kan ha samlat många villfarelser i sitt trossystem angående vad det betyder att vara lycklig och att känna njutning, vilket är en omedelbar belöning som utmålas av media och konsumtionsbejakare för att få oss att tro på sådana fantasier och annonser som om de var sanna berättelser. Omedelbar belöning lär oss väldigt lite, vi kan inte lära oss om oss själva och världen vi lever i, om vi tror att omedelbar belöning och själviska önskningar är meningen med livet. Detta är en luciferansk och satanisk villfarelse för att hålla oss försvagade och fängslade i materialism och Tjäna sig Själv lekar.

Att lära sig hur man hanterar svårigheter och att vara villig att se sanningen i vitögat är mycket mer produktivt än att klamra sig fast vid en illusion. För att ni ska känna er nöjda och anslutna krävs det att ni lär er att vara starka och ha självtillit, att ni reser er upp efter ett fall, och att ni vet hur ni ska omfokusera ert sinne, bort från känslomässig sorgsenhet när ni inte lyckas eller får era behov tillfredsställda. En av de viktigaste förmågor vi behöver idag, är att leva i frid med otillfredsställda önskningar och behov. Bindningar orsakar oss stort lidande, och som sådana borde vi ha preferenser och inte vara bundna till resultatet. Det betyder inte att ni ger upp, det betyder att ni aldrig ger upp och betraktar livet som lektioner för att bygga karaktär och styrka, och att ni fortsätter framåt på det bästa sätt ni kan i stunden.

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...