Det Arkturiska Rådet Via Daniel Scranton, 28 november 2018

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 28 november 2018

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er.

Vi är glada över att dela med oss av följande meddelande, eftersom vi vet att så många av er har väntat på att få någon form av hopp om de framsteg som mänskligheten gör. Vi känner att det finns en otålighet hos mänskligheten att räta upp skeppet och ställa in kompassen.

Medvetandets utveckling hos mänskligheten kommer att fortsätta, oavsett vad som händer eller inte händer. Därför vill vi att ni slappnar av och slutar att oroa er. Det går bra för er, och ni kommer att fortsätta att vara de som håller upp ljuset för resten av mänskligheten.

Vad vi också har lagt märke till är att de av er som är vakna och medvetna om de högfrekventa varelser som hjälper er, har lättare för att släppa oron för det som pågår runt om i världen. När ni gör det släpper ni in mer av den hjälp som är på väg.

Ni tar emot mer helande energi. Ni tar emot fler uppgraderingar, fler nedladdningar och ni höjer er vibration i en sådan utsträckning att vi med ännu större säkerhet än tidigare kan säga att ni kommer att övergå till den femte dimensionen.

Pendeln har redan svängt och det finns ingen återgång nu. Så frågan kvarstår, hur kan ni njuta av det mer? Hur kan ni leva med en känsla av hopp, snarare än med en känsla av otålighet? Och hur kan ni släppa in mer av det ni har bett om?

Ett av de enklaste sätten att göra detta på är att stänga av era TV-apparater, stänga av era datorer och antingen gå till ert inre eller gå ut i naturen. Ju mindre ni lyssnar till media, vilket det är socialt eller inte, och ju mer ni lyssnar på det som har betydelse för er, desto mer får ni av det som är viktigt för er. Ni kan se de framsteg ni gör när ni tittar efter det inom er, därför att ni har så mycket mer energi nu än ni hade för bara fem år sedan, och det är något att känna sig upphetsad över.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att ha kontakt med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

https://danielscranton.com

Du gillar kanske också...