Lisa Renee ~ Negativ Alien Agenda: Sexuell Misär, 6 augusti 2023

 

Lisa Renee ~ Negativ Alien Agenda: Sexuell Misär

6 augusti 2023

 energeticsynthesis.com

https://tinyurl.com/bdf8svmb

”Om fler av oss kan se detta ”objektivt” som en artificiell struktur som verkar utifrån negativt utomjordiskt inflytande, och är villiga att inse sanningen om vad som har hänt med denna planet, kommer den att upphöra att fungera. Det är vårt kollektiva mål, för dem som verkligen vill vara fria och hjälpa till att befria andra, som dessa barn som inte var skyddade från denna rovdjurskraft.”

Programmet för sexuell misär är att avsiktligt förvränga, manipulera och missbruka de sexuella energierna, alltså andliga energier, hos Människor inkarnerade på denna planet. Det är avsett att skapa sexuella rovdjur i Mänskligheten, mestadels människor som har missbruksproblem som lätt skördas på sin sexuella energi. (Se Golums).

Strategin för Arkoniskt Bedrägeri (“AB”) är att direkt skapa sexuell misär, sexuella övergrepp och sexuella slavar på denna planet, med start så tidigt och ungt som möjligt. Detta innebär att Jordens barn är måltavlor för utövande av Sexuellt Eländes Mind Control-programmering genom en mängd dolda agendor, såsom könsstympning, sexuella bedrägerier och användning av former av känslomässig manipulation för att få dem att underkasta sig sexuell aktivitet utan samtycke eller FörförarArketypbeteenden.

Barn är inte mentalt eller känslomässigt utrustade för att urskilja vad vuxnas verkliga motiv är, och växer upp till vuxna som upprepar samma övergrepp som de utsattes för som barn.

Vid kapning av dessa 4D-energicentra, användes Astralplanet, Falskt Vitt Ljus, Falskt Kristusmedvetandenät, Falsk Uppstigning till slut här för att vilseleda Människor. Den skada som främjades i dessa centra resulterade också i känslomässiga förvrängningar och avvikande ackumulerade energier i de lägre kroppsenergicentra.

Detta utnyttjades av de negativa utomjordingarna för att splittra själsenergierna, snarare än att integrera och läka dem genom att kontrollera de sexuella energierna. Genom att främja snedvridningar kring den sexuella handlingen, könsroller och korrumpera vår relation till våra mor-och farföräldrar, sjönk vår ras till sexuell misär och i många fall former av sexuellt slaveri.

Detta är känt som det ”sexuella eländesprogrammet” som sprids och kontrolleras av Månkedjans (månens) härstamning från NAA (Negative Alien Agenda) på Jorden. (Detta är härstamningar som inte är inhemska på Jorden, utan kom genom processen av invasion och bedrägeri.) Dessa är flera lager av arkitektur och sinneskontroll som har skapats på konstgjord väg för att kontrollera, vilseleda, separera, förvirra, tortera och stjäla människors sexuella livskraft, och det är en kränkning mot den Mänskliga själen. Det huvudsakliga insamlingscentret för sexuell misär kallas NRG-nätverket som är det centrala navet i Storbritannien.

Dessa handlingar sårar Själsmatriskroppen, eftersom traumanivån i händelser som våldtäkt eller sexuell tortyr splittrar själen till nästan förstörelse. När själen splittras vid någon form av intensivt trauma, stänger den ned själsförbindelsen, hjärtkopplingen och splittrar systematiskt skikten av mentalkropparna.

Om detta inte läks, kan själsfragmenten inte förkroppsligas alls och existerar i fragment utspridda över de planetariska medvetenhetsnäten. Det fysiska resultatet är en frånkopplad själ från sin inkarnerade Människokropp. (Själen är utanför det fysiska jaget, kan existera i miljontals fragment, snarare än integrerad för att förkroppsligas.) Generellt används en människa inkarnerad med själsfrånkoppling och därför mental fragmentering genom allvarliga trauman, i slaveri och bindningar till en Satanisk Kraft av BedragarAnde.

Denna frånkoppling är resultatet av nästan all mänsklig hjärndysfunktion och relaterade psykologiska förvrängningar, många som är kliniska referenser till schizoider, narcissism och alla personlighetsstörningar.När en själ väl är splittrad är kroppen mycket lätt att kontrollera eller äga.

Golums

Golums skapades för att samla energin i människor eller vid NRG-centrets bifloder för att samla energi från planeten. Det verkar finnas en speciell typ av Golum som arbetar i direkt allians med ”sexuell rovdjurs”-energi, eftersom den maximerar avkastningen genom antal mål eller avvikande beteendenivåer som ger de siffror de vill ha. Deras NRG- och Moloch-nätverk är starkt involverade i olika nivåer av pornografi, särskilt barnpornografi (pedofili).

AB Strategi 3: Sexuella övergrepp och misär

Sexuella övergrepp och sexuellt elände föredras av AB eftersom det tjänar många syften för att tortera Människor till underkastelse och förslavning av NAA.

  1. De sexuella energierna kan stjälas och användas av den Svarta Magikern eller det sexuella rovdjuret som ett ”belöningssystem” för att utföra AB-beteenden.
  2. Vaginal eller anal våldtäkt kan ge själsenergier som sugs upp och binds till den mänskliga eller demoniska varelse som har begått våldtäktshandlingen.Att våldta barn är det mest produktiva sättet att stjäla själsenergi och skapa själsskada hos barnet som blir en vuxen med dissociativa, splittrade eller narcissistiska personligheter.Många våldtagna barn lider med själsbindningar till demoniska och sataniska enheter, både mänskliga och icke-mänskliga.Den vanligaste själsbindningen som används vid barnvåldtäkt och könsstympning i SRA (Satanic Ritual Abuse) är Molochs demoniska altare.
  3. Missnöjet med sexualitet och dysfunktionella rädslor som genereras inom sexuella relationer skapar elände, smärta och plåga för många människor på Jorden.Detta elände, om det inte läks, bryter ut i avvikelser, perversioner och fetischer som ytterligare sataniskt kontrolleras med vilka medel som helst.Detta kopplar bort personen från själen, och det stora tomrummet av smärta genererar beroende, många gånger inom den sexuella energin hos den person som är desperat efter befrielse från personlig ångest eller smärta.I många fall skapar denna smärta ett dubbelliv eller en dubbelhet, personen verkar normal i sitt dagliga arbete, och är ändå bakom kulisserna beroende av avvikande beteende som ett utlopp för ångest.

Sexuellt slaveri

Den sexuella misärarkitekturen matas av sexuellt slaveri, som frodas. En fallstudie av sexuellt slaveri och hur det skyddas genom tystnad delas i videon nedan med en vackert modig kvinna, Sunitha Krishman.

Sunitha Krishnan har ägnat sitt liv åt att rädda kvinnor och barn från sexslaveri, en global marknad för flera miljoner dollar. I detta modiga föredrag berättar hon tre kraftfulla historier, såväl som sin egen, och efterlyser ett mer humant förhållningssätt för att hjälpa dessa unga offer att återuppbygga sina liv.

Ovanstående video är en sådan fallstudie av hur denna lömska infektion av ett främmande rovdjur har skadat vår planet, våra barn, våra Mänskliga värderingar. Detta är en typ av psykoandlig krigföring mot Mänskligheten för att förvränga värderingar som gör att vi kan ha omsorg om varandra eller vördnad för livet.

Om fler av oss kan se detta ”objektivt” som en artificiell struktur som verkar utifrån det negativa utomjordiska inflytandet och är villiga att inse sanningen om vad som har hänt med denna planet, kommer den att upphöra att fungera. Det är vårt kollektiva mål, för dem som verkligen vill vara fria och hjälpa till att befria andra som dessa barn (i videon ovan) som inte var skyddade från denna rovdjurskraft.

Sexhandel

I spåren av globaliseringen och den resulterande marginaliseringen och alieneringen av stora delar av mänskligheten, har sexhandel blivit en angelägenhet av akut oro idag världen över. Bara i Indien tas över 200 tusen kvinnor och barn in i kötthandeln varje år. Delstaten Andhra Pradesh är en av de största leverantörerna av kvinnor och barn för kommersiellt sexuellt utnyttjande.

Ekonomiska svårigheter i kombination med kvinnors rådande ställning i samhället och förändrade offentliga attityder till sex och moral skapar förutsättningarna för blomstring av denna moderna form av slaveri. Ett oroande faktum är att barnens ålder successivt sjunker för att möta den manliga efterfrågan på yngre prostituerade. Det finns en allmän uppfattning om att sex med barn, särskilt oskulder, kommer att bota sexuellt överförbara sjukdomar och förhindra att man drabbas av hiv/aids. Ett av fyra offer som räddas från prostitution är ett barn, och 60 % av dessa barn är hiv-positiva.

Förförararketyp

…en ”förförar”-arketyp är mycket energetiskt givande att suga upp för ett ego som kontrolleras av sexuellt beroende och hakat in i massmedvetandet Sexuell Misär-programmet. När en människa ”väljer” att spela förföraren, är de i omedvetet samtycke till att implanteras energetiskt för att mata NRG-nätverket och sprida dess NRG-implantat. Om de fortsätter att spela förförarspelet kommer beroendematrisen att smälta samman i deras andra Chakra och energikropp eller Ljuskropp. Från Seducer Archetype.

Sexuella Bedrägerier

Med tanke på denna kunskap om mänskliga sexuella organs heliga natur som portaler för medvetande, tillsammans med Archonic Deception Strategy of Sexual Misery-programmering, är det viktigt att vara medveten om varför Jorden har så många korrupta ledare och mäktiga människor som använder Sexuella Bedrägerier.

Vad är ett sexuellt bedrägeri? Ett oärligt tillvägagångssätt för att manipulera sexualiteten med avsiktlig användning av tvetydiga ord och kroppsspråk som döljer sanningen om bedrägeriet bakom den verkliga motivationen och avsedda handlingar från personen bakom detta.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *