Lisa Renee 13 september 2022

 

Lisa Renee

13 september 2022

Fem Principer att Utöva Nu.

Då vi kommer ut ur denna mörka cykel, känns det som att röra sig genom den trånga delen av ett timglas, där mikro och makro pressas ihop och kläms ut genom flaskhalsen. Vi processar maktmissbruket från de mörka eonernas kontrollörer, tillsammans med de lidandes ackumulerade smärta som pålagts Jorden, medan vi kommer fram till djupare vetande och förståelse om att det egentligen aldrig handlade om oss på en djupare personlig nivå.

Vi kan ha fått många andliga lektioner som vår själ lärt sig i denna mörka cykel, genom inkarnationer i denna täthet. Vi kan ha kommit till planeten för att kunna finna fullbordan och healing från andra livstider där det förekom misshandel eller dysfunktionalitet, och detta är den livstid där vi kommer att rensa bort många av dessa ärvda övertäckta eller karmiska problem.

Detta är orsaken till att denna uppstigningsprocess varit så exceptionellt svår för så många, då detta är den livstid då många själar fullbordar inkarnationscykler baserade på medvetandets slaveri. De som är vakna och medvetna om uppstigningscykeln väljer att avsluta de ackumulativa karmiska mönstren av medvetandets slaveri den här gången.

Ni kommer inte att upprepa denna cykel av misshandel och smärta igen. Det betyder att ni måste se vad som hänt er livsström för att förslava ert sinne. För att ta examen måste ni se den påverkan dessa interaktioner med mörkret haft, som fått er att känna sådan intensiv smärta, för att slutligen helas från dessa mönster.

Så snart vi kan se det måste vi välja att sluta tillåta mörkret att vålla skada och slaveri på oss själva och andra. Vi måste sluta med beteenden där mörkret gör skada i vårt medvetande, och välja att orientera oss med Gudomen. Detta sker lätt när vi har för avsikt att vara i linje med Naturliga Lagar och Gudomlig Vilja, inte min vilja utan Gudomlig Vilja, och denna avsikt kommer att hjälpa oss att gå genom denna mycket svåra och utmanande process med så mycket lätthet och nåd som möjligt.

Det viktigaste att fokusera på nu är att hjälpa oss komma genom de svåra situationerna och smärtfulla energierna vi står inför i den yttre världen. Jag skulle vilja bryta ned dem mycket enkelt i fem nyckel-teman medan vi befinner oss i det mest intensiva andliga krigandet. Vi är mitt i ett aktivt mänskligt folkmord som sker överallt omkring oss, medan ingen faktiskt egentligen talar om det i den fysiska världen.

Det har alltid förekommit folkmord, men nu är det globalt. Storleken och skalan på denna agenda är monstruös och ofattbar. Vi befinner oss i slutstadiet av den sista konflikten om Jorden. Detta kommer att påverka hur saker manifesterar i vår värld, eftersom vi är mitt i mycket intensiva nivåer av andlig krigföring för att styra mänskligheten och de planetära resurserna.

Dessa fem principer är de viktigaste att fokusera på.

När ni är trötta, när ni är utmattade, när ni inte mår bra, när ni bara inte klarar av det längre, håll fokus på dessa enkla principer. När ni blir starkare, när ni erhåller andlig styrka, när ni inte känner er så överväldigade och stressade, och har lite bandbredd för att kunna expandera medvetandet genom kunskap, fortsätt då er odyssé och forskningsresa mot att förstå mer om den mänskliga ljuskroppen och de Naturliga Lagarna.

De följande saker jag ska diskutera är universella och absoluta sanningar som jag försökt bryta ned på det enklaste sätt, så att ni kan arbeta med dem i ert dagliga liv medan ni navigerar genom trycket i det slutliga spelet.

Som en snabb sak att gå till medan ni försöker få koll medan helvetet bryter loss på planeten Jorden, eftersom kaoset och lidandet går mot sitt maximum. När ni känner er överväldigade och slitna av intensiteten i den yttre världen, kom ihåg att detta makrokosmos av globalt vansinne direkt hänger ihop med mönstren av sinneskontroll som använder riktad andlig krigföring mot mänskligheten.

(Not från redaktören – Källartikeln går in i mycket mer detaljer för varje princip som är summerad nedan)

Nummer 1: Kärlek är allt. Gud är Kärlek.

Nummer 2: Medkänsla. Öva själv-medkänsla först.

Nummer 3: Tankar är saker. När ni har fått bandbredden, utforska de tre Lagarna om Mentalism, Lagen om Inrådan och Lagen om Respons.

Nummer 4: Var alltid i linje med Gudomlig Vilja. Därför kommer ni att naturligt vara i linje med de universella lagarna, utan ansträngning. Inte min vilja, utan Gudomlig Vilja, kommer att orientera er med de naturliga lagarna, även om ni inte vet precis hur de fungerar just nu.

Nummer 5: Lagen om Vibration, den försäkrar bara att ni förstår att absolut allt är medveten energi. Allt som förefaller livlöst som objekt är en typ av medveten energi. Det har en vibrationell frekvens.

Detta kommer att hjälpa er att omforma er verklighet så ni ser på världen som energi, och energi som medvetande. Vilken typ av energi är det? Detta är Lagen om Vibration. Att kunna identifiera den kvaliteten av energi-medvetande kommer att hjälpa er att navigera komplexiteten i de situationer vi nu står inför, och i framtiden då vårt system, det yttre systemet, kontrollsystemet, faller samman.

Jag hoppas att detta kan hjälpa och stötta er. Detta är en sådan tid av att utforska större självacceptans och våra unika andliga lektioner. Det är ingen lätt tid för någon av oss. Vet att ni inte är ensamma. Vi hanterar detta tillsammans som ett. Vi har alla våra egna lektioner och frågor om själv-mästarskap, och allt detta omfattar paraplyet av andlig uppstigning och andlig initiering. Tack så mycket för att ni lyssnar eller läser.

Kärleksfulla Välsignelser till Alla,

Lisa

energeticsynthesis.com

https://tinyurl.com/4mmzc63x

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...