Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 6 september 2020

Ljusfederationen via Blossom Goodchild

den 6 september 2020

 

Hej igen! Här är vi åter, fortfarande väntande på att ’något stort’ ska tillkännages. Man undrar hur stort det stora är?

Välkommen Blossom, Välkommen till Var och En som tog beslutet att kliva ombord tillsammans med oss och KÄNNA er väg genom dessa tider som transformerar er Jord till en Högre frekvens … bit för bit, för bit, för bit.

Det är trevligt att veta, för det känns inte på det viset. Vissa dagar mår man emellertid så mycket bättre än andra dagar. Vi försöker hålla oss flytande … försöker hålla huvudet ovanför vattenytan men så mycket håller på att avslöjas och detta är INNAN DET VERKLIGA AVSLÖJANDET SKER. Det är rätt häpnadsväckande och på grund av en del mycket smart ’iscensättande’ av ’Iscensatta scenarier’ så är det inte lätt att VETA vad som är, och vad som inte är SANNING.

Käraste Blossom och ALLA, det som ni med all säkerhet VET att är Sanning, är Kärleken och Ljuset och styrkan inom er. Detta kan ni inte betvivla.

Detta är vad vi ska berätta för er …

I dessa tider, om ni så väljer att lyssna till, eller titta på frågor som läggs ut där … så är DET ENDA som kommer att hålla er vid era sinnens fulla bruk, hålla er i kontroll av saker och ting, hålla ER I KONTROLL … VETSKAPEN OM DEN KÄRLEK SOM NI ÄR.

Här skulle vi kunna avsluta dagens samtal, för vi har låtit er veta vad ni ska göra.

Håll er fast vid denna vetskap om KÄRLEKEN … Känn den … Följ den … VAR MEDVETNA OM DEN I EGENSKAP AV ER.

Allt som äger rum är ett sätt att avsluta mörkret. Det kan inte vara ett under som sker över en natt varigenom man viftar med ett trollspö och allt blir bra.

Mörkret har cementerat mycket av ’sin Sanning’ till självaste er Planets kärna och för att detta ska lyftas, så måste så mycket åtgärdas.

Jag har aldrig riktigt tänkt på det på det viset … att de mörka lever sin Sanning. Det är lite svårt att ta in. Kan ni berätta för oss lite mer om det?

Varje … levande ting/Varelse … har rätt till sin Sanning och vi har tidigare sagt att ’Sanningar’ kan förändras beroende på vilken frekvens/Vibration man vistas inom … SAMTLIGA GENOM ATT GÖRA ETT VAL.

Men, åh, här är vi nu igen … är det inte så att många har tvingats till att ’arbeta för’ mörkret på grund av dödshoten mot ens familj osv, ifall man inte infogade sig till de mörkas önskemål? Det är inte deras val. Jag är också säker på att barnen som har blivit kidnappade och torterade och offrade, inte valde att bli det … jag är förbryllad!

Blossom, på en mycket större … skala/ i ett större perspektiv … ja, de gjorde det. Det sätt på vilket er värld fungerar/har fungerat … är inte så som det verkar. Med den största respekt … inte ens den Högsta intelligensen kan känna till den absoluta helheten om det som vi talar om, för det är alltför komplicerat att förklara i termer av att förstå det utifrån det perspektiv i vilket ni VET ATT SAKER OCH TING FÖRHÅLLER SIG.

Det är bara när ni har ’gått vidare’ som så mycket mer kommer att klarna mer.

’Gått vidare’ som i ’gått över’, så som i ’gått hädan’, som i ’dött och blivit begraven’?

Nej. Gått vidare till en Högre Vibration, vilket ni kommer att göra i och med att era dagar framskrider.

Så mycket av det som nu äger rum, vilket ni inte förmår begripa, sker på grund av att ni ’befinner er inom det’. Men när ni rör er igenom och ut ur det … så kommer allt att bli så mycket klarare för er.

Jag hoppas verkligen det, för saker och ting som jag nu hör överväldigar mig verkligen. Denna ’verklighet’ är inte alls verklig … för det förefaller som om så mycket av det som vi inte bara får berättat för oss nu, till och med saker i vår så kallade ’historia’, att ALLT ÄR EN STOR LÖGN. Jag menar … hur kom det ens fram till det här läget? Varför är det först nu som så mycket kommer ut … om det så handlar om Sanningen eller ytterligare en lögn?

För det gäller för er att komma ihåg, att som med alla saker och ting … så är det ett experiment. Ett försök gällande något nytt … Fria viljan … Javisst, Fria Viljan, Blossom, har lett er värld till detta läge och ändå, som du vet, så beslöt man att för att kunna återköpa er Planet och alla på henne och inuti henne … så togs beslutet om åtgärder från Högre sfärer av Varande, att hjälpa och utveckla en Plan för att KÄRLEKEN skulle kunna återvända till en … plats/ ett sinnestillstånd … som er värld ursprungligen var utformad att vara.

Ja, Jag har hört att varelserna av Mindre Ljus har hållit oss som slavar alltsedan de kom till Planeten?

I början var det inte så här. Och vem ska säga att de mörka först kom för att planera detta? För så är det inte.

Er Planet var och skall på nytt bli … en plats för sådan Strålande Skönhet. En plats där endast Kärlek bor … och vi upprepar, det ska åter bli på det sättet. Spelet har spelat ut sig självt och nu är det dags för förnyelse och att ta den ursprungliga blåkopian till Ljuset … SOM ÄR KÄRLEK … ENBART KÄRLEK.

Ni, Människor kom till detta läge på grund av Fria Viljan.

Jag har svårt med detta. Jag tror att många inte skulle vara av samma åsikt.

Det är deras val. Vi kan bara berätta för er om VÅR SANNING.

Mer än något som äger rum på er Planet just nu, synligt och osynligt, önskar vi att ni ska spela er roll. Att träda in i denna nästa fas i vetskapen om att NI KOM HIT FÖR ATT STÄLLA SAKER OCH TING TILL RÄTTA.

  1. JA, NI. VAR OCH EN AV ER.

Och … DET GÖR NI.

EN SÅDAN STORSALGEN FÖRÄNDRING ÄR PÅ VÄG … och fastän den inte för tillfället ’ser ut att vara det’ … SÅ ÄR FÖRÄNDRINGEN TILL FÖR ALLAS HÖGSTA STÖRSTA GODA.

Begrunda det! Vilken spänning!

Ja, verkligen. Men, jag vill inte vara den som sabbar festen, finns det inte en hel del ’som ska KLARAS AV’ innan vi kommer till denna FÖRÄNDRING?

 

Det vore klokt att hålla er fokuserade på Godheten som är på väg, för att ni ska hålla er Vibration Hög, vilket i sin tur naturligtvis tjänar till Vibrationen för Helheten.

Javisst, det är en hel del mer som kommer och ändå säger vi inte detta för att dra ner er. Vi säger detta till er för att lyfta upp er. För det som är på väg tar er ännu närmare den här förändringen.

Och i och med att allting inträffar, SÅ KOMMER NI ATT MINNAS ALLTMER OM VILKA NI ÄR.

Och ni kommer att bli starkare och starkare i er VETSKAP OM ER SANNING.

Jag skulle kunna ställa så många frågor till er, så som ’Är detta sant?’ … men jag vet att ni inte kommer att säga ja eller nej.

Varför tror du det Blossom?

För … faktiskt, så vet jag inte!

Då ska vi hjälpa till. Vi är inte här för att bli politiskt involverade. Vi är inte här för att försätta er i fara. Vi är inte här för att besvara frågor FÖR ER för det är NI, varje individ, som måste färdas på denna resa … stå i ert Ljus och avslöja för självet, upptäckten av självet.

Ju mer ni VET vad som känns rätt FÖR ER … desto MER AV ER … BLIR NI.

Detta är varför vi samtalar med er, för att hjälpa er att KÄNNA er själva.

Ändå förmår ni berätta om ett kommande tillkännagivande och en andra nedstängning?

Ja, för det är tillåtet.

Av vem?

’OSS’ kära Blossom. Vi är Övervakarnas Övervakare. Vi ger tillåtelser till oss själva och till många, gällande vad som är det korrekta protokollet för att denna Gudomliga Plan ska spelas ut.

Det betyder inte att alla rättar sig efter det. Men det är att gå in i andra frågor. Du talar om att saker ’överväldigar dig’ Blossom … och att ens börja på det hör inte till denna gång.

Jag kände att ni tänkte säga ’Det hör inte till denna Livstid’.

Vi tänkte göra det, sedan rättade vi det, eftersom ’denna livstid’ och dess framtid, kommer att ta var och en av er till en annorlunda utgång i en ’livstid’ jämfört med vad man har känt till.

Vänligen ge mig pillren!

Vi vill avsluta dagens samtal genom att säga att VI VET ATT DET ÄR SANT.

ALLT ÄR VÄL. ALLTING ÄR UNDER KONTROLL.

VÄNTANDET KOMMER SNART ATT VARA ÖVER.

På vaddå?

TILLKÄNNAGIVANDET.

Kommer vi bara att veta när vi hör det? Som att det inte blir något ifrågasättande? Jag vet att jag har frågat er detta förut, men ens huvud är fullt av så många tankar gällande vad det kan innebära …

NI KOMMER ATT VETA DET NÄR DET SKER … för det är ’Större’ än det som ni tror att det kan vara.

Ok. Tack, Killar. Jag hoppas att ni har rätt! Det är en konstig sak att säga, jag vet, för det underminerar er och det som ni för fram. JAG MÅSTE HA TILLIT till att det som ni säger ska äga rum, annars skulle det vara liten mening i att fortsätta. Jag önskar så att något snart skulle förverkligas. Efter att ha sagt det … JAG ÄLSKAR ER OERHÖRT …och jag TACKAR ER för allt Hopp och all Uppmuntran som ni ger till oss … oberoende av vad som ligger framöver … VILKET JAG LITAR PÅ ÄR DEN STORA FÖRÄNDRINGEN … eller ett tillkännagivande … eller … eller … eller …

I Tacksamhet. I Kärleksfull Service. JAG ÄR (jag väntar LOL)

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...