Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 8 september 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg,   8 september 2020

 

Jag är Judas och jag vill skriva lite idag om hur det är att vara människa på Jorden. Att vara människa är att vara i kärlek. Kärlek är det uttryck som den utvecklade människan bär i sitt hjärta och förmedlar till sin omvärld. Ju kärleksfullare en människa är desto högre utveckling har han/hon nått. Människan har då lärt sig att behärska sitt sinne och sina känslor och förstår att det enda som behövs är kärlek. Det som nu lyser om henne/honom är kärlek. Världen ligger nu vid hans/hennes fötter och de yttre manifestationer som görs, görs i kärlek och blir till ett mirakel i den värld som de lever i.

Det sker allt fler mirakel i er värld idag. Mirakel som idag kan ses och förstås med blotta ögat. Hur det sker kan dock bara förstås med en inre övertygelse eller en stor förståelse av de osynliga energier som existerar i och runt omkring oss. Man behöver inte vara forskare för att förnimma och och känna av dessa energier. Ni kan känna av dessa energier om ni har utvecklat en sensibilitet och medkänsla för livet runt omkring er. Ni kan riktigt känna hur allt vibrerar och hur olika energier omger er idag. Var dock varsamma med vilka energier det är som ni tar upp i era kroppar. En del av energierna kan trigga den negativitet som ni har inom er och utlösa något gammalt som har fastnat där. Försök att ha medkänsla med er själva och sök kärleken i ert hjärta. Det är endast positiva, kärleksfulla tankar och känslor som kan hjälpa er att läka er själva och den värld ni lever i. Ert fokus bör vara att försöka vara i en känsla av kärlek så mycket som möjligt. Det är på den vägen som ni fullföljer den plan och det mål som ni har livet. Er plan att utvecklas till de gudomligaste, kärleksfullaste människor som någonsin har vandrat på den här Jorden. Om ni förstår ert mål så förstår ni också vilken ansträngning det är som krävs för att ni ska nå dit.

Är jag då ensam om detta? Nej, ni är alla involverade i det här, ni är ett med varandra, ni kan också få all hjälp som ni ber om. Hjälpen är i första hand fokuserad på att sprida kärleksenergier i era hjärtan, så att den kan bli den ledande energin på Jorden idag. Det skifte som nu sker på Jorden är ett skifte av energi. En gammal energi drar sig tillbaka för att ge plats åt en ny och starkare energi. En energi som nu sakta växer i alla människors hjärtan. En del har börjat att sprida den, andra har tillåtet den att växa och tar nu kvantsprång framåt i sin utveckling. En del spjärnar emot, men det orsakar bara ett större lidande för dem själva. Det går inte att hindra den utveckling som nu sker på Jorden, du kan bara fördröja den. En större grupp individer kan fördröja den på den plats eller det land som de bor i, men det leder bara till ett större lidande.

Det bästa ni kan göra, kära Jordbor är att ta emot ljuset och hela och läka er själva, på det att ni ska få fred med er själva och till sist den värld som ni lever i. Det är endast med kärlek som ni kan bli helade. Det är endast med kärlek som vapen som ni kan förändra något till det bättre. Kärlek är det starkaste som finns, det behövs inget annat än kärlek och ni står i en helt annan värld som inte är av denna världen. En värld vars ursprung är och förblir i kärlek. Det är i denna värld vi möts. Det är i denna värld ni manifesterar era vackraste drömmar. Det är i denna värld som alla våra handlingar är kälekshandlingar och där utgångspunkten för allt ni manifesterar består av kärlek.

Det är en vacker värld ni är på väg till kära Jordbor … en mycket vacker värld. 🙂

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...