Ljusfederationen via Inger Noren, 23 augusti, 2020

2020-08-23

Ljusfederationen via Inger Noren

Det är med stor glädje vi kan konstatera att mänskligheten i stort för hela Jorden har stigit i frekvens allteftersom denna pandemi har framskridit. Detta virus är fortfarande levande och ökar i många länder, vilket människor har börjat ifrågasätta maskernas betydelse för smittspridningen. Att vissa länder har infört obligatoriskt krav för deras folk att bära mask beror på deras ledares rädsla för viruset.

Rädsla är det största hindret för människor att skydda sig mot viruset. Ju mer folk är rädda desto mer är detta virus verksamt. Rädsla är något som ni människor bör lägga bakom er. Det är en besvärlig tid ändå med denna nedstängning och tyvärr kommer det inom kort en ny nedstängning som innebär mer rädsla för många. De styrande har väldigt svårt att hantera denna nya våg av virus och kan inte hjälpa människor med deras position i samhället.

Denna gång kan det bli större nedstängningar, det vill säga en del stora butikskedjor med livsmedel kan bli stängda. Därför bör man försöka samla en del förnödenheter och toalettartiklar, men inte så mycket att andra blir lidande. Det kan verkligen bli en besvärlig tid.

Det bli lite annorlunda denna gång i nedstängningen. Denna gång blir människor tvungna att börja fundera på hur deras liv ska bli i fortsättningen. Att gå tillbaka till tidigare liv med arbete till exempel kommer aldrig att bli detsamma. Många myndigheter kommer att läggas ned på grund av deras ineffektivitet. Allt måste förändras på samma sätt som människor förändrar sin medvetenhet. Det är oerhört viktigt att börja fundera på sin situation och eventuellt ta tillfället i akt för att förverkliga sina drömmar för att ge sitt liv en mening.

Det kommer att bli en turbulent tid och man bör försöka undvika att vara så mycket i städerna. Att ha möjlighet att kunna vara ute i landet, nära naturen och använda det som Jorden ger i form av föda. Även utnyttja havets möjlighet till mat i form av fisk bland annat.

Det kommer en står våg inom kort som får alla att få se sitt rätta jag. Vissa blir otroligt glada och får en fantastisk upplevelse, medan andra kanske inte blir så glada att se sig själva. Detta är nödvändigt för att alla måste kunna förlåta och lämna det som inte längre gagnar er. Då gäller för ljusarbetarna att hjälpa dessa människor att försöka förstå vad som händer på Jorden och med människorna. Det kommer att behövas både vägledning och rådgivning. Detta är för en ny tid och en ny värld för människorna.

Förlåt och älska er själva, intala er att det svåra tillhör det förgångna. Visualisera hur denna nya tid och värld kommer att se ut för hela befolkningen för allas bästa, be för freden om att krig endast blir ett minne blott för era kommande generationer.

Detta är ett meddelande från Federationen av Ljus och glöm inte att ni är ljuset, kärleken, sanningen, JAG ÄR. Detta mantra kommer att hjälpa er att vara jordade och känna skydd när situationerna blir övermäktiga.

Vi är alltid mer er och vi älskar er villkorslöst.

Federationen av Ljus

 

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Du gillar kanske också...