Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 augusti 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 augusti 2020

 

Nya Energier & Tidslinjer till slutet av 2020 på Hög Nivå

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har utforskat alla de många möjliga tidslinjer som ni har framför er, nu när ni har kommit så långt in på år 2020, och vi har märkt att det finns några nya trender i vad det är som ni kollektivt skapar för er själva. Möjligheterna har förökats för er på grund av att ni alla lyser ert ljus starkare med önskan att ses och höras. Ni har visat att ni har ett unikt perspektiv och att ni rekryterar andra för att sola sig i ert ljus.

Vi talar naturligtvis till er som har upprätthållit en hög vibration under året. Vi vet att ni kommer att få stunder av sorg, rädsla och så många andra känslor med lägre vibrationer som kommer att komma upp, men det var allt designat. Ni ville släppa dem. Ni ville komma till den punkt där ni är nu. Ni ville vara redo för vad som skulle komma här näst, och så har de av er som har kontakt med era känslor bearbetat, rensat, släppt. Ni har gjort ett underbart jobb med att rensa er själva och göra er redo för energierna som kommer in nu för att hjälpa er att avsluta år 2020 på en hög nivå.

Ni har en möjlighet att skapa en version av verkligheten som skiljer sig mycket från den ni levde i före början av detta kalenderår. Och ni har den unika möjligheten på grund av allt detta år 2020 har skapat för er. Det har varit ett inspirerande år då ni nu vet mer än någonsin vad ni behöver för att fungera harmoniskt som ett samhälle. Ni vet nu mer än någonsin att ni ibland måste hjälpa varandra eftersom ni i vissa situationer inte kan lita på att era regeringar går in och tar hand om allt.

Ni känner igen er själva mer som ett kollektiv för varje dag på grund av att pandemin har påverkat er alla. Det har fått er att tänka på människor som bor i andra delar av världen som ni normalt inte tänker på. Det har öppnat er för de läkande energierna som har kommit in från det Plejadiska stjärnsystemet och från andra håll. Det har fått er att fokusera, och när ni är fokuserade som ett kollektiv är ni så extremt kraftfulla.

Vi ser inte att mänskligheten är på väg mot en dystopisk framtid. Vi ser inte er ge bort mer av er kraft som ett resultat av pandemin. Vi ser att det motsatta inträffar. Vi har sett tidslinjerna som ni har skapat till följd av allt ni har levt under år 2020, och vi är mycket uppmuntrade eftersom dessa nya tidslinjer visar hur ni fungerar som ett kollektiv, som ett globalt samhälle.

Och försöken att dela er fungerar inte. Det gör verkligen inte det. De arbetar på ett litet segment av befolkningen, och det segmentet av befolkningen råkar bara vara mycket högljudda, och de råkar få mycket medieuppmärksamhet. Men ni är inte mer uppdelade nu. Tro inte på någon som säger att det är fallet, för vi kan se det breda perspektivet, den större bilden, och vi vet att ni kommer tillsammans.

Och vi vet att ni är starkare i er enhet. Vi vet att det är medkänslan i er som har tänts av andras förlust och lidande. Och vi vet att ni är redo att börja bygga en bro mellan nu och det mycket kraftfulla året som kommer. Året 2021 blir enhetsåret.

Alla som har vaknat, och alla som kommer att vakna, under detta kalenderår kommer att bygga några broar, förena människor och få tillgång till kraften i det mänskliga kollektiva medvetandet. Vi är mycket glada över att se vad ni gör när ni förenar allt detta och ni börjar skapa som ett medvetet kollektiv av väckta själar.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

 

Du gillar kanske också...