Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 22 Augusti, 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

Augusti 2020

KAOS OMGER OSS FÖR ATT FLYTTA MÄNSKLIGHETEN FRÅN RÄDSLA TILL KÄRLEK

Och detta är så intressanta tider vi befinner oss i. God dag till er, våra kära Ljusarbetare, Stjärnfrön som vaktar fortet på Planeten Jorden idag. Som ni så väl vet är vi mitt i det stora avslöjandet. Det stora avslöjandet av sanningen om livet på Planeten Jorden ligger för dörren.

Planeten Jorden har, i alla praktiska syften, varit en fängelseplanet. Vi har varit duperade av våra regeringar genom de styrande makterna. Det har för oss människor förefallit som om vi har ett oberoende styre. Att vi väljer vår egen regering och att de offentliga personer vi väljer faktiskt styr oss.

Så är det inte. Det finns, och vi har talat om detta tidigare, en regering bakom regeringen. Vad är satan, det onda som är förhärskande i denna värld, det som det talats om i alla stora religioner och filosofier?

Vad är det som frestar mänskligheten till negativt, skadligt beteende mot sina bröder? Vad är det som lär den att vara ovänlig, illvillig, självisk och grym mot sina bröder?

Styrmekanismerna för dysfunktionellt beteende, rädsla och elände har satts på plats av de styrande makterna. Deras agenda, deras syfte i livet är själv-upphöjelse, rikedom och makt. Och som de varelser de är, tycker de om att se Människor irra runt sårade och desperata.

De lever på negativ Mänsklig energi. Mänsklig rädsla ger dem energi och matar deras livskraft. De tycker om att planera händelserna i det Mänskliga livet. De har en agenda genom vilken de sätter fart på det som ska ske i denna Jordliga sfär.

För att genomföra denna agenda har de bestämt vilka av oss som ska väljas som vår regering. De bestämmer vilka politiker som bäst kommer att följa deras påbud, som kommer att genomföra deras agenda. Sedan ser de att dessa människor blir valda, för sålunda kan valen styras och röstningen påverkas.

De styrande makterna, vilka vi ofta talat om, för de har styrt vår Mänskliga värld, är få i antal. De är inte Mänskliga.

De har inget hjärta, ingen medkänsla, de är hänsynslösa, de torterar, lemlästar och dödar utan skrupler, utan ånger. Det är en glädje för dem att se Mänskligheten vrida sig i smärta under deras kontroll. Och Mänskligheten har varit under deras inflytande i eoner, sedan urminnes tider.

Det sätt på vilket de styr är hot, utpressning och mutor. Det onda i dem, satan, lockar deras olyckliga offer med frestelser.

Kandidater till tjänster frestas med sexuella njutningar och perversioner. De fotograferas sedan i färd med sitt avvikande beteende, och dessa videor används som utpressning för att få dem att lyda.

Deras familjer hotas med död och tortyr. Stor rikedom utlovas om de lyder instruktionerna. Och det är därför som Jorden är en fängelseplanet. Det är verkligen svårt att inte falla för dessa lockbeten, för själva livet för de utpressade och deras familjer är i fara. Många som inte har lytt har torterats och dödats.

Detta är hur satan, ondska, djävulen, fungerar på Planeten Jorden. Detta är den frestelse Mänskligheten utsätts för. Detta är naturen hos den bedrägliga uppfattningen.

Vi tror att vi är fria och oberoende varelser. Vi tror att vi bestämmer över vårt öde, att vi kan, utan ansträngning, styra våra dagliga affärer och händelserna i vårt liv, vi kan inte se bortom det, hur vi är manipulerade.

David Icke, en av de stora sannings-avslöjarna i vår tid, har talat om problem, reaktion, lösning. Så ett problem läggs upp av de styrande. Låt oss säga att ett virus utropas.

Tidigare har det funnits många virus, influensor, förkylningar, ni kan kalla dem pandemier. Många har dött av dessa sjukdomar. Men, eftersom det inte gjordes någon stor sak av dem i medierna, eftersom de inte framställdes som farliga, så fortsatte livet som vanligt och människor var inte ovanligt rädda.

Nu, detta år 2020, finns det plötsligt ett dödligt virus, så en dödlig pandemi utropas. Det är problemet som skapas.

Rädsla uppstår massivt då det uttalas att miljoner människor kommer att dö.

Och timme, efter timme, efter timme poängteras den dödliga naturen hos denna sjukdom på televisionen (som vi skulle kalla ”tell you vision”). I den tredje dimensionen av Mänskligt liv kan vi bara skapa vår verklighet utifrån det som sker omkring oss.

När vi inte vet något om det som sker på Planeten Jorden, är vi inte rädda för det. När vi får oss berättat att något hemskt sker och att vi är i stor fara, och detta kommer från en respekterad källa, kan vi inte annat än tro på det.

Så nu är vi rädda för det utropade dödliga viruset. Det är problemet. Reaktionen är förstås rädsla, extrem dödsångest.

Så, vilken är då lösningen. I lösningen kan de styrande makternas agenda ses. Problemet är lika med viruset. Reaktionen är lika med rädsla och hjälplöshet. Lösningen är lika med att bära en mask och social distansering.

Bärandet av mask och social distansering var den djupa statens agenda till att börja med. Nu har den agendan uppnåtts. Masker anses obligatoriska på många platser.

Ännu värre är att de få styr de många på så sätt att Människor, nu skrämda, kontrollerar varandra. De skrämda kräver att alla bär masker och håller social distansering. Böter utfärdas för ickelydnad. Basvaror, mat, drivmedel, allt som kräver kontakt med andra människor kan inte fås utan att bära mask.

Och varför ville de styrande makterna uppnå detta resultat. De har arbetat på sin agenda ett tag. Kulmen på alla deras planer är att göra människor till en sorts robot, en artificiell intelligens som kommer att vara totalt underdånig och tjänare till denna elit, till de styrande makterna.

Mänskligheten, när den är förenad i kärleksvibrationen, när den är förenad i gemenskap och kamratskap, är mycket mäktig. Mänsklighetens potential i kärlek och ljus och självaktualisering är stor och underbar. Mänskligheten kan och kommer att flytta från rädslofrekvensen till kärlek.

Men detta passar inte de styrande makterna. De har gjort allt de kunnat för att alienera och separera människorna från varandra. De har använt hudfärg, religion, kulturella skillnader, sex, finanser, politik och alla faser av Mänskligt liv för att separera oss.

Nu kommer den slutliga separeringen. Maskerna och social distansering förbereder oss för att bli automater, robotar. Vi är nu ansiktslösa, utan röst och identitet.

Nu kommer den sista delen av den djupa statens agenda, vaccinet. Vacciner måste ses som räddare av Mänskligheten från denna dödliga sjukdom.

Den djupa statens agenda uppnås sedan ytterligare då skrämda människor kräver vaccination. Detta vaccin kan innehålla ett antal skadliga och själsdödande ingredienser, inklusive ett chip som kan styra det Mänskliga beteendet.

Detta är hur satan, hur ondska fungerar. Detta är naturen hos den bedrägliga uppfattningen, hologrammet, matrixen, den datorsimulering vi befinner oss i.

Men håll humöret uppe, kära ni. Ljuset har vunnit. Den stora Planeten Jorden Shakespeariska tragedin/komedin spelas ut.

Ljusalliansen har sin egen agenda. Mycket av de mörka styrkorna, av de styrande makterna är nu i ljusalliansens kontroll. De har sett det skrivas på väggen. De har sett att ljuset vinner och att deras tid är över.

Så många av de korrupta ledarna och politikerna har vänt sig bort från deras mörka allians och arbetar nu för ljuset. Ljusets syfte är att väcka de sovande till sanningen om den Mänskliga förslavningen.

Hur väcker man upp de som är i det tredje-dimensionella rädslotillståndet? Man gör situationen mer och mer löjlig. Man får dem som gått över till ljuset att säga och göra mer och mer löjliga och upprörande saker. Tills, slutligen, allmänheten ser korruptionen, de direkta lögnerna, den kontroll under vilken den vridits sig.

Således är det sanningen som befriar oss. Att se sanningen om vår förslavning är det som befriar oss från drömtillståndet. Så länge vi tror på vad de styrande makterna berättar för oss, som vidarebefordras av deras propaganda arm, medierna, kommer vi att vara förslavade.

När vi ser sanningen, höjer vi oss över striden i Mänskligt liv, vi flyttar ut ur bedrägeriet. Detta är det stora avslöjandet, det stora avslöjandet om sanningen.

Och det är den tiden vi befinner oss i nu. Avslöjandet om sanningen.

Håll humöret uppe, Kära Ni, våra Kära Hjärtan. Ljuset har vunnit och allt är väl i er värld. Ni ser och kommer fortfarande att se stor förvirring omkring er. Kaos råder överallt då ljuset tar över och monterar ned den mörka agendan.

Och nu rör sig fler och fler av Jordens invånare mot kunskap om sanningen om upplevelsen på Planeten Jorden. De sataniska styrkorna har varit era styresmän. Det är dessa som satt skräck i oss, som talat om vad vi ska tro och inte tro på. De har kallat dem som säger sanningen för konspirationsteoretiker.

Så, bara var, bara andas, bara håll er vibration hög under denna komplicerade tid. Er höga vibration lyfter världen omkring er. Vet att allt är väl.

Ni har sett den bedrägliga uppfattningen, den illusoriska villfarelsen och lyfts ur den. Många av era bröder gör er snabbt sällskap. Ljuset har vunnit och allt på Planeten Jorden utvecklas som det måste.

Vi är mitt i uppstigningen, mitt i det stora avslöjandet, mitt i att flytta till den femte dimensionen av kärlek och sanning och ljus, av gemenskap och kamratskap av den enhet, den förening vi i sanning är.

Aita Kanaliserar sitt Högre Själv. Vi är verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...