Ljusförbundet via Maryann Rada, 18 april

rachelle

Ljusförbundet, 18 april 2016
via Maryann Rada
Den Globala Transformationens Fysik

 

Är det tillräckligt att ha en vision och en plan, om ni har för avsikt att skifta den verklighet ni har, till en verklighet som ni är säker på att den kommer blir bättre för alla som deltar? Det är första steget i att få saker att hända, men om ni verkligen har för avsikt att få saker att bli annorlunda, måste ni ha lite magi i fickan, för att ge era ansträngningar liv. Ni behöver inte gå igenom drastiska ritualer och besvärjelser, men ni behöver vara medveten om den kraft ni har inom era kroppar, era sinnen och er aktivitetstruktur, om ni verkligen ska få den typ av påverkan på tiden som ni är här för att skapa. Inom er själv har ni mycket att bygga på, och som ni är medveten om till en viss grad, har ni ännu större subtil förmåga än ni tror. Detta blir mer uppenbart för er som en helhet, då individer ser sitt inre tillstånd skapa nya verkligheter runt dem i sin egen värld. Tillsammans är ni i stånd till så stor förändring i världen, och att ha denna kunskap är i sig en utmaning att bära. Vi talar inte om något annat än er inre gudomliga kontakt med hela verklighetens kreativa kärlek, känd och okänd. Inga demoner, inga spöken, inga smådjävlar. Förmågan ni har till att skapa en ny värld, är något som er mänskliga ande har varit i utbildning för i årtusenden. Vad vi kallar magi är i själva verket bara er egen mänskliga medvetenhet om gudomligheten inombords, som blir aktiverad genom kärleken till att vara vid liv.

Tycker ni att det är tillräckligt att samla ihop ett fåtal individer, eller tusentals själar, för att få dem som är vid makten att böja sig för er vilja? Ni spelar ett maktspel som ni inte kan ge ert allt till, om det är er strategi. Ni kommer att ha svårt att få alla att lägga sina armar på bordet för att bryta arm med odjurens odjur till golvet. Att tävla med singulariteten av det mänskliga varandet, mot en gigantisk, osynlig motståndare kan aldrig komma till ett tillfredsställande slut för mänskligheten. Inte, det vill säga, förrän ni kommer till insikt om att singulariteten finns överallt och ingenstans. Då reser ni er.

Sanningen om er medvetenhet om er kraft är alltså begränsad: Ni har betingats att se styrkan i kroppens vilja för att kämpa och överleva. Även om detta är ett sätt att se på styrka, är det ingalunda det enda sättet. Styrkan hos en sten, att stå emot trycket från en ständig anstormning av vatten, till exempel, är ett bevis på stenens kärnvarelse, självdefinitionen av hur det är att ge efter, utan att förlora sin definition av matrisen som är dess verklighet. Den milda envisheten hos vattnets flöde formar den ändå, och intrånget av vatten i kylans djup för att frysa och spräcka stenen, visar att vattnet inte i sig är oförmöget att skapa varaktig förändring i det som har varit hårt och intolerant mot beröring. Tålamodet hos vattnets förståelse av sig själv som gränslös och evig, dess kunskap om omvandling till något så hårt som stenen själv, är hemligheten till magin som smälter stenens hårdhet till sandkorn med något så milt som en droppe regn. Oavsett vad stenen gör för att rädda sig från vattnets omvandlande aktivitet, kan det inte motstå de samlade insatserna av vatten i alla dess former för att bryta sina band till det som definierar den som sten, när den är i vägen för vattnets väg att komma tillbaka till sin källa i hjärtat av världen.

På samma sätt måste stenen förstå sina egenskaper för att bli förvandlad i smältdegeln av vulkanisk värme eller dundret av bergets tryck. Oavsett om den smälter och blir mer som vatten, om den flyter och rör sig genom sin omgivning, dränker det som är i vägen med flytande eld, eller tar världens börda och omordnar sin varandematris för att tillmötesgå tryckets intensitet, för att bli renade diamanter, ädelstenar med stor hårdhet och skönhet utan några spår kvar av sitt forna slagg av rumslig ogenomskinlighet, är stenen kapabel till absolut överlämnande till förändringens krav. Låt detta starta tankeprocessen för vad ni är, i kärnskiftet av blivande, som nationer, som människor, som en planet i närheten av andra markbundna civilisationer hos andra solar, men av samma blodfamilj. Var stenen och vattnet, elden och bränslet för att tända det omvandlande skiftet, var både katalysatorn och slaggen i väntan på transformation, och i omfattandet av helheten av vad det är att vara, var själva förändringen. Utanpå etiketter, begrepp, skapade organisationer med uppdragsbeskrivningar och beskyddare och grupptänkande mantran, var förändringen. Förstå er själv, förstå det mänskliga varandet som ni är, helheten av medvetandets planetorganism som ni är en del av, helt tom på definitioner, åsikter eller spekulation, och upplev hur det är att vara förändringen. Kan ni släppa de saker ni tänker, och bara uppleva hur det är att vara energin av livet självt, inom verklighetens matris som projicerar sig runt omkring er, på gott och ont? Även om ni bara gör det ett ögonblick, har ni bidragit mer till bildandet av en ny värld, än någon form av ansträngning ni gör i att forma er själv till att passa idén om att bidra till förändring, som kommer från sinnet hos en annan individ. Ni måste förstå er själv, inte bara som er egna namngivna enhet, men er själv som hela mänskligheten, er själv så som uppfattningen om vad det är att vara människa, att vara vid liv, och att vara en dynamisk regulator av det verklighetsslag som bildas på grund av naturens naturliga balansering. Precis som stenen måste förstå sig själv när den smälter i vulkanens buk, precis som den förstår sig själv i den milda envisheten av vattnets flöde, måste ni förstå er själv i verkligheten ni är i just nu.

Ni är i tiden av medvetandets stora uppresande, och spelet av energetiskt utbyte och manipulation är i full gång, som svar på denna uppvällning av förverkligande. En ny kung av världen är på väg att bli krönt, och hela himlen kunde inte bryr sig mindre om det. Detta är den enskilt viktigaste bild som ert folk kan bära in i framtiden: En kung som inte skulle vara kung, som skulle vara tjänaren till mannen, kvinnan eller barnet i behov av kärlek och omsorg. Detta är syftet med kännande ledarskap. Det är dags för ledartypen av denna anda, att bli den som betraktas som kung. Då blir himlen uppmärksam, för då kommer det bli känt att ni har gått in i tiden för avslöjandet, och har fattat beslut om att gå in i den större galaktiska samordningen av civilisationer. Fram till dess kan himlen vänta och se, och vi kommer att fortsätta att klargöra vad vi kan för att hjälpa er att hitta vägen tillbaka.

Ni har organiserat er i utlöpare av den ena eller andra filosofiska tankeriktningen, och ni har odlat från grunden den typ av grupper som kan ge en tydlig signal i ovetandets öken. Men ändå skjuter ni pilar på jätten. Vi är medvetna om helheten av strävan hos hela massan av mänskligheten, att vara fri från alla slags förtryck som känns lokalt och den har blivit universellt accepterad. Vi har också sett den typ av ’tryck and drag’ inom mänsklighetens struktur som alltid kommer att hindra er från att uppnå verklig och varaktig självständighet. Detta är det enda som är i vägen för att få förändringen till stånd, och det är något som inte kräver mycket ansträngning eller energi i form av pengar och tid, för att brytas. Det är något som inte kan infiltreras, och det är något som har det inkodat i sig, den organiska tillväxtcykeln för mänskligheten, att nå sin högre potential i självmedveten, ömsesidigt stödjande organismfysik. I själva verket är det insikten om vad som har raderats från minnet av civilisationer, och något som tar hänsyn till de sanningar som blivit tydliga i övergången från oskuld till erkännande av kärlek, på större och bredare arenor än någonsin tidigare föreställda. Ni kan tycka att behovet av olika organisationer blir relativt irrelevant, till annat än att underlätta utveckling och stöd. Från förståelsen av kärlekens enkla väsen, inom det spektrum av mänskliga erfarenheter som vi belyser här, kommer allt falla på plats helt naturligt.

Vad ska man betrakta som ett centralt begrepp då? När Jordens mänskliga befolkning har kunnandet, att upplevelsen av förtryckare och förtryckta kan vändas och bli motsatt placerade, den tidigare förtryckta blir formaren av nya varelser; de som skulle forma befolkningen efter sina begär och diktat, blir formade av kärlekens kraft som animerar mänskligheten och ger kraft till dess folk. Endast kärlek har denna makt. Allt annat misslyckas i sin uppkomst. Nu, liksom både sten och vatten, har ni alla haft erfarenhet av att hävda er, vara ett med er matris, vara belyst av elden i jordens hjärta, vara formad av vattnets tålamod, bli knäckt och bruten av kraften i frusen is, vara trasig, renad och gjord till juveler genom trycket av att leva, överleva och bevara kärnan av er själv ställd inför alla typer av tysta krossande tryck. Ni vet också vad det är att slå ner på en som behöver stark disciplin, för att skingra nonsens och få klarhet i grundläggande styrka och kännande. Ni vet vad det innebär att upprätthålla kraven hos ett tålmodigt varande, för att klara de hinder som visar sig på vägen för ert naturliga flöde mot källan, i riktning mot uppfyllande och mening. Ni vet vad som händer när elden i ert hjärta omfamnar den steniga kylan av stolthet, övertygelse, av själva strukturen, och tar det till ett tillstånd av flytande rörelse. Kort sagt, ni vet vad det är att vara på sidan av förtryckaren och den förtryckta, och vad det är att åstadkomma förändring, även om det är så enkelt som att ge sig själv disciplinen hos ett diamanthjärta, eller passionerad eld som renar sanningen i en upplevelse.

Inför en värld där ingenting är säkert, var säker på detta: Ni klarar både den brytande hammaren hos en som skulle krossa er, och elden hos tusen solar. Jorden är er substans, dess vatten er medvetenhet, dess eld er passion, dess helhet er ras. Mänskligheten är vad planeten har skapat som respons till den mänskliga familjen i dess nätverk av världar. Inför underkastelsen, fängslandet, utnyttjandet av någon medlem av den mänskligheten, kan alla hitta en förståelse inombords av erfarenhet av både den lidande och den som håller i maktens tyglar. I förverkligandet av detta är maktens position omvänd, och det som varit vanmakt kommer i linje med naturens elementära kraft. Var klok i hur ni väljer era allianser, kära ni, och vet att de som skulle samordna era energier kanske inte alltid är den de verkar vara. Engagera er klokt i uppgiften att omvandla världen och känn sanningen i att ha er styrka olokaliserad, överallt, inneboende. Då kan ingen kännande enhet av något slag avbryta er rörelse mot er helhets källa. För att citera er nedtystade stjärna, var likt vatten och gläns som diamanter.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...