Saul via John Smallman, 28 december

56

Ni kommer aldrig nekas eller avvisas

Stora händelser är på väg att inträffa på er vackra planet på grund av alla era böner och kärleksfulla avsikter som hållits så starkt och ständigt.

Många har känt att alla de löften som har gjorts om födelsen av en Ny Tid av Kärlek och överflöd för alla, har varit blott önsketänkande hos kanaliserare. Kanaliserare som bara har trott dem vara meddelanden från sina guider i de andliga världarna, när de i själva verket inte har varit något annat än deras egna intensiva och individuella önskemål som de längtansfullt och tankfullt visualiserat.

Detta är inte fallet, meddelandena är verkligen giltiga och majoriteten av kanaliserarna har framhärdat i att bevara sin intensiva längtan efter ankomsten av Nya Tiden av Kärlek och överflöd, liksom så många andra över hela världen! Intensiva önskemål som upprätthålls och som är avsedda från mänskligheten är exakt vad som åstadkommer manifestation i de fysiska världarna, och intensiteten och beständighet hos dessa intentioner som har växt och expanderat enormt under de senaste åren, är på väg att bära frukt.

Fortsätt att hålla era önskemål för fred och överflöd för alla på Jorden i förgrunden av er medvetna intention och i era hjärtan när ni går inombords dagligen till era altare av gudomlig helighet, altare som många bland er kanske inte är fullt medvetna om att de finns inom var och en av er, altare som var och en av er underhåller och hedrar då ni tackar Gud som tillgodoser alla era behov. Och kom även ihåg att förnya er intention ofta under dagen.

Alla era behov tillgodoses, alltid och för evigt, eftersom ni är er Faders älskade barn och Han skulle inte undanhålla någonting från er. Kärlek ger allt fritt och ständigt. Många av er vet detta eftersom ni har gett fritt och kärleksfullt till föräldrar, partner och barn, och ni har njutit av den intensiva känslan av kärlek ni upplever som ett resultat av detta givande. Vad ni ger kommer alltid tillbaka till er rikligt eftersom givande och tagande är synonyma, det är omöjligt att ha det ena utan det andra.

Men inom den illusoriska världen av drömmar och mardrömmar där ni nu sover, och som verkar så intensivt verklig, kan ni vägra både att ge och ta emot. Detta händer mycket ofta av en mängd olika motstridiga skäl och det är mycket smärtsamt att uppleva. Kärlek kan undanhållas som dom eller som straff eller på grund av rädsla för avvisning och det kan föraktas av den som det erbjuds, som olämpligt eller ovälkommet. Och i situationer som dessa är kärleken dold medan klagomål eller förbittring erbjuds på grund av rädsla för avvisning eller svek. Rädsla föder rädsla så som Kärlek föder Kärlek, men endast Kärleken är Verklig!

När ni släpper rädslan och har för avsikt att erbjuda endast villkorslös Kärlek expanderar hela ert energiområde då ni erbjuder ett kärleksfullt välkomnande till alla. Vissa uppfattar det som hotfullt och drar sig undan från det men de flesta svarar med glädje då de slappnar av i ett energifält som känns bekant och lockande, vilket det naturligtvis är, eftersom det ger starka minnen av Verkligheten som ni lämnade bakom er när ni valde att uppleva separation. Det ger en känsla av säkerhet och acceptans, en inre rymd som löser all tvivel eller oro som normalt och automatiskt uppstår som förebyggande försvar mot eventuella men osynliga hot eller faror. I den rymden växer och frodas förtroendet.

Förtroende som erbjuds, delas, och hedras är en nödvändig förutsättning för inbyggandet av en omgivning där fred kan uppstå. Den fortsatta avsikten att vara villkorslöst älskande i alla relationer och personliga interaktioner, som hålls av så många nu på planeten, tillåter en sådan miljö att komma till stånd och sedan växa, expandera och bli sammanlänkad över hela världen.

Mänskligheten vill ha fred och den kollektiva avsikten att skapa detta tillstånd är stadigt etablerad. Den lögnaktiga rapporteringen i vilken de traditionella nyhetsmedierna är aktiva, vill få er att tro att världen faller in i ett tillstånd av katastrofal konflikt som oåterkalleligen leder mot ytterligare krig och en eventuell förstörelse av planeten och allt liv på den, medan de kärleksfulla intentioner som innehas av den stora majoriteten av människor i själva verket leder till ett starkt avstånd från det omvälvande och overkliga undergångsscenariot.

Mänsklighetens önskan om fred på Jorden har blivit extremt kraftfull och som ett resultat släpper planetens energifält ifrån sig negativitet – rädsla, hat, ångest och bitterhet – då Kärleken obevekligt rinner in i varje hörn av världen, lugnande och tröstande allt i sin väg. Alla är i dess väg, eftersom Kärlekens väg är den enda vägen. De till synes otaliga andra vägar som inte är i harmonisk linje med Den är helt overkliga, och genom att öppna era hjärtan för Kärleken och låta Verkligheten omfamna er, börjar ni bli medveten om det som ni har fått höra vid upprepade tillfällen, att det finns bara Kärlek. När ni accepterar detta vetande och samarbetar med det märker ni att allt som ni var fäst vid som inte är i linje med Kärleken helt enkelt kommer att falla bort – rädsla, ilska, hat, förbittring och andra relaterade känslor, åsikter och uppfattningar.

Som alla era guider, mentorer, lärare och äldste i de andliga världarna fortsätter att påminna er: Kärleken är svaret på alla problem som livet ger er. Allt ni behöver göra är att acceptera Den – Den omger och omsluter er i varje ögonblick av er eviga existens och erbjuder acceptans och vägledning – och samarbeta med Den. Ni kommer aldrig nekas eller avvisas. Kom ihåg att Gud, er oändligt kärleksfulla Fader, redan har uppfyllt alla era behov rikligt, allt som ni behöver göra är att öppna era hjärtan och acceptera vad som ständigt erbjuds er, och sedan koppla av in i den gudomliga värmen.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

https://johnsmallman.files.wordpress.com/2015/12/2015-12-28-saul-audio-blog-formonday-decemebr-28th.mp3

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...