Mars Uppstigningsenergier via Jamye Price, 27 februari 2016

images

Mars Uppstigningsenergier, via Jamye Price

27 februari 2016

 

 

FEBRUARI GRANSKNING

Februari hade en snabb takt till det, med en underlig känsla av stillhet blandad inom. Det här är en perfekt inställning för att vänja sig att förändras och att vara fridfull, även när ni är i aktion. Det är skillnaden mellan att göra och att vara – när ni är medvetna, även när ni gör någonting, är ni anslutna och i ett tillstånd av ”varande”. Februari kändes som att en hel del pågår under huven som inte var lika självklart. Det här är förändringen inom de subtila aspekterna av jaget, som hjälper till att flytta er till helheten med det interna och externa.

Februaris energi av Medvetet Sammanhang preparerar oss för mer enande av hjärtat och sinnet, ett enhetligt energifält, det varande och görande – harmoniserar det mänskliga jaget med det högre jaget. Februari var en stor förberedelse för Mars energier …

MARS ENERGIER

Helheten av Mars energier handlar om klarhet. Areon kallar 2016 för Året av Klarhet. I Januari fokuserade vi på att öppna och rena hjärtat. Februari medförde en översikt av att bli mer medvetna och enade inifrån. I Mars kommer det att bli mer energi omkring uppfattningar, perspektiv, hur vi formar våra upplevelser med våra sinnen, och hur vi kan öppna sinnet så att det kan följa hjärtat. Vi har förmörkelser i Mars (Fiskarna och Vågen), så vatten och luft-tecknen kommer att lägga tonvikten på känslorna och tankarna. Förmörkelser erbjuder en återställning av energi, en potential för en ny väg. Lägg märke till hur era tankar rör om känslor. När ni har en negativ känslomässig laddning på någonting, indikerar det på att ni har en genljudande energi inom er, ett motstånd, eller ett tidigare trauma som kallar på upplösning. När ni känner er känslomässigt balanserad, har ni en stark inre grund av Kärlek som leder. Kärlek tillåter. Kärlek förstår. Kärlek ser potential. Kärleken kommer att säga nej när det bäst tjänar evolutionen.

Ange en avsikt att arbeta med förmörkelser, för att återställa er mentala och emotionella balans för ert högsta goda. Du är en kraftfull varelse. När du är känslomässigt balanserad, mentalt öppen, och medvetet interagerar med Livet, inträffar förändring. Detta år handlar om att förfina er energetiska natur, så att ni är en kraftfull styrka i ert liv, erbjuder hopp, möjligheter och nya potentialer att förankra här på Jorden. Det är varför ni kom från stjärnorna.

MENTAL KLARHET

En kraftfull bieffekt av denna månad kan bli mer tilltro till er själva och i livsflödet. Vi har lärt tillräckligt om positivt tänkande för att veta att det är viktigt, men det behöver vara förankrat i verkligheten för att tjäna er här. Om positivt tänkande är ett undvikande mönster eller ett bestraffande mönster (dvs ”mitt liv är inte perfekt, så jag misslyckades med att tänka tillräckligt positivt” etc), då hjälper det er inte. När ni handskas med verkligheten och har ett kraftfullt flöde av Kärlek som stödjer er förmåga, är ni en stark elektromagnetisk kraft av ny skapelse som formas i de subtila världarna, som sedan bildas i den fysiska världen. Först kommer ni att märka att synkroniseringar inträffar. Ta notis om dem eftersom de indikerar att ni inriktar er, och det hjälper er att uppleva mer tillit i livet och tro på er själva. Att observera era tankar och känslor är nödvändigt för att klargöra hur ni kan tillåta mer Kärlek att flöda inom er. Förlåt lätt. Öva på att hitta nya perspektiv som ni tror på, även om ni inte har alla svar på ”hur”. Använd er fantasi och kombinera den med era känslor (föreställ dig själv glad och känn det – även om din fantasi inte kan räkna ut ”hur”) så att du blandar ditt hjärta/sinne interaktion. När ni tränar på detta, för ni omedveten information till ert medvetande, släpper ni disharmoniska vibrationer, och ni stärker er Kärleksvibration. Det är mer kraftfullt än ni kan se i ögonblicket. (jippi synkronicitet!)

MARS SAMMANFATTNING

Det här är en kraftfull tid att observera era tankar och känslor. Använd den förmörkelse-energin för att återställa er själv till en ny balans av att allt är väl och allt förändras. Bli inte bekymrade när ni stöter på en negativ tanke eller känsla inom er själv. Var modiga nog att förvandla det till en styrka som uppstår från en sårbarhet. Ni harmoniserar er själv till ett kraftfullt flöde av ny energi. Förändring är oundvikligt, och Livet stödjer er tillväxt. Tiden Marscherar på!

 

 

 

 

Översättning : Mie Fjällvide

 

 

 

 

 

You may also like...