Cassiopeiska Kollektivet via Davey, 29 november 2020

Den 10:e Dimensionens Cassiopeiska Kollektiv

Via Davey, 29 november 2020-12-02

Demonteringen av 3D-Världen

 

Hälsningar ni älskade av denna vackra Jord, denna planet som många av er kallar Gaia. Vi har ett annat namn för den här fantastiskt vackra själen, denna älskade ärkeängel av ljus som ni kallar Jorden. Vi har ett underbart meddelande idag, som vi skulle älska att kanalisera genom Davey, nyligen ansluten till oss på ett medvetet sätt …

Vi är från Cassiopeia och vi är en stor grupp som kommer till er i detta meddelande från det 10:e och högre dimensionella rummet. Naturligtvis spelar det ingen större roll, så att säga, att den kärlek och det ljus vi sänder er är av en högt förfinad natur. Och det är vår innerliga önskan att dela med oss av vår energi, att dela med oss av vårt medvetna perspektiv, vår kärlek och vårt ljus.

Oh, ni kära, ni har lidit så mycket och ni fortsätter att uthärda de sista spåren av dem ni kallar de mörka. Vi ger er ett meddelande av glädje och uppmuntran. Det här kommer snart att vara över. Er frekvens höjer sig dagligen, ni är så nära slutet och den förestående kollapsen av det gamla imperiet.

Påminn er själva om att dagligen gå till ert inre. Det är så viktigt, för så länge ni håller ert fokus, er uppmärksamhet på de yttre händelserna, på kaoset, på det spel som utspelas, ju mer kommer ni att lura er själva och fastna i det, och desto mer kommer ni att tro på de felaktigheter som den yttre världen har presenterat för er.

Mina kära, vad ni ser pågå utanför er är inget annat än en holografisk illusion utfärdat av 3D-matrisen, som nu är borta. Den fungerar inte längre, men det som återstår är mönstren och de inrotade energierna som injicerades och prackades på er. Det var en del av spelet kära ni …

 Vi skulle vilja förklara lite mer om vad den här 3D-simuleringen handlade om, för vi känner att det skulle hjälpa er. Det kommer att hjälpa till att lindra och lätta mycket av den mentala obalansen, plågorna som ni upplever. Ni förstår, 3D-matrisen är ett designat spel, det utformades för att skilja er från den kärlek som ni är. Det var en så stark kontrast att det skulle ge en magnifik illusion.

Vi säger inte magnifik i bemärkelsen bra. Vi menar att det var magnifikt på så sätt att det gav en enorm spektral kontrast mellan det ni uppfattade och illusionen av mörker. Vi kommer att tala mer om detta om ett ögonblick, hela vägen igenom från en mängd upplevelser till det som är er sanning, vilken är verklig. Det är den enda verkligheten, så att säga, den som är kärlek och ljus.

Det här spelet hade många fallgropar. En del av er har fallit i gropen på många sätt, men det var förväntat. Detta spel var av en sådan skarp kontrast att även de bästa av högt utvecklade själar snubblade då och då. Sådan var dess natur; sådant var djupet av det här spelet. Och det är därför, kära stjärnfrön, som de bästa av de bästa kom hit för att hjälpa till.

Det här spelet skulle vara av en sådan natur att ni skulle vara förankrade i en matris, som på sätt och vis ständigt injicerade illusionära begrepp såsom rädsla, tvivel, ilska, hat och en uppsättning negativa känslor, inklusive skuld och skam. Och vad som har kommit i en tidigare kanalisering till den här kanalen är att ingen av dessa energier eller känslorna är ni. De är inte era, så ta inte till er dem i den meningen att de härstammar från er sanning, för det gör de inte och har aldrig gjort.

Tänk på det som virtuella hörlurar, som den här kanalen gillar att använda som en analogi. Om ni sätter på er hörlurarna upplever ni ett illusionärt visuellt spel där det finns ljud, förnimmelser och sevärdheter. Utformningen av detta spel var tänkt att injicera negativa toner, ljud och alla sorter av vad ni skulle kalla fasor. Det skulle underminera er naturliga sanning om kärlek och ljus. Om ni inte var försiktiga kan ni till och med ha identifierat er med dessa injicerade negativa tonerna. Det var så det var utformat av 3D-matrisen.

Det här, mina kära, är varför det är så viktigt och väsentligt att konstant ha kontakt med ert hjärta, ert inre rum, er inre sanning. Där finns det inga injektioner. Och även om 3D-matrisen monteras ner och det den injicerade i er, mönstren som utvecklades, som ni utvecklade som ett resultat av dessa injektioner, så måste de rensas ut och renas. Genom att gå in i ert hjärtas rum, avslöjas er sanning, er genuint, oförstörda sanning för er – den finns precis där för er.

Vi från Cassiopeia specialiserar oss på hjärtcentrering och tillämpningen av kärleksljuset i alla kreativa underverk. Vissa skulle säga att vi är helt hjärtcentrerade skapare, och det är vi. Och det är ni och alla andra också. Valet som återstår för er är hur mycket av den sanningen ni önskar leva i, hur mycket ni vill förstå.

Vi utlovar vår service till er för att hjälpa er att återställa stillheten, sanningen, den kärlek och det ljus som ni är. Ni är våra bröder och systrar, underbara varelser från Gaia. Många av er upplever att denna sanning uppenbaras när ni dagligen går till ert inre, eller så mycket som ni känner er vägledda till. Vi uppmanar er alla till det.

Snälla, snälla, snälla gå till ert inre dagligen, anslut er till ert hjärta, knyt an till er sanning! För där försvinner spektrumet från det ni kallar mörkret, illusionen av mörker, och den enda sanningen uppenbarar sig själv. Kärlek, mina kära, ja, ni är kärlek och ljus. Ni har aldrig varit något annat. Ju mer ni gör det här desto mer kommer illusionen, konstruktionen av illusionen och dualiteten inom er, att försvinna.

Det här är vad vi ber er om idag och framöver. Oroa er inte över det som händer i världen, för det är inget annat än den döende glöden av de injicerade formerna av illusionens mörker som matrisen inplanterade i er. Varför fortsätta att underhålla den? Varför fortsätta att stödja den när den håller på att dö, den håller på att försvinna bort, mina kära.

Fortsätt att gå till ert inre, känns bara vid den kärlek och det ljus som finns inom er, för det är vad verkligheten verkligen är, det finns inget annat, det är allting. Den stora oändliga vidden av kärlek och ljus är allt och alla som finns. Varför investera er själva i det som är en illusion, som inte finns och inte är verklig. Det var bara ett spel – det var alltid bara ett spel. Visserligen till synes mycket verkligt för de flesta av er, den mesta tiden. Så verklig att ni faktiskt lurade er själva att tro att verkligheten, eller er uppfattning om den verklighet ni ser utanför er själva, är allt som finns och allt som var. Så är det inte kära ni.

Allt faller isär omkring er, men häng inte kvar vid det. Kom in, in till er sanning. Där finns oändligt med kärlek och ljus, vilket ni verkligen är. Det är hit ni är på väg. Det är så här det är att vara i den femte dimensionen och högre.

Vi säger det igen, KOM IN TILL ER SANNING! Er inre värld, det här är var den verkligen finns. Detta är verklighet, mina kära. Släpp era ankare och band till den yttre världen! Det är bara en illusion som håller på att falla ihop. Den har inget värde. Ju mer ni förankrar er i er inre värld, desto mer kommer illusionen att försvinna. Ni behöver inte krångla med problem och oviktiga saker utanför er själva.

När ni gör er övergång finns det vissa saker som det är klokt att ta hand om, men gör bara det nödvändiga, för när ni går över och medan ni flyttar ut från den illusionära yttre världen och kommer djupare in i den inre världen, kommer de saker som stör er inte längre att finnas, eftersom de bara existerar så länge ni stödjer deras existens. De är era skapelser som ett resultat av att ni har blivit insnärjda och injicerade av matrisen. Men när ni går över, som vi tidigare har sagt, så kommer det här att försvinna precis som alla beståndsdelar, alla former, alla upplevelser ni har haft av dem och allt som stör er. Ju mer ni övar på att gå till ert inre, desto fortare kommer det att bli verkligt.

Det här är vårt budskap för idag. Snälla våra bröder och systrar GÅ TILL ERT INRE! Det kommer att bli lättare och enklare ju oftare ni går dit. Släpp motståndet mot er inre värld, er inre sanning. Och ja, det finns delar av er som kommer att kämpa emot, därför att de är aspekter av er som har trott på den yttre världen, som har blivit insnärjda i den. Ha kontroll på dessa delar, mina kära. Bjud in dem till er inre värld för att helas och renas. För att bli ordentligt renade i kärlek och ljus som är ert hjärtas låga, den heliga flamman, er KÄRLEKSFLAMMA.

Var och en av er har en sådan, det går inte att inte ha en av dessa. Det är den kraftfulla förvandlingsflamman som ni alla har inom er. Använd den, för den är där för er. Det finns INGENTING som kan motstå flamman som finns i ert hjärtas centrum. Det leder allt tillbaka till sanningen. Förena er med ert högre Jag, arbeta med ert högre Jag för att applicera er kärleksflamma på er själva, och till den här underbara Jorden, och till platser som känns bra att använda den på.

Kära ni, vi lämnar er nu i vår kärlek och vårt ljus och vi bjuder in er att kontakta oss och andra högre dimensioners kärleksgrupper, som ni känner dragna till. Arbeta med oss, vi skulle älska att samarbeta med er i denna nya vackra högre dimensionella värld som ni flyttar till, den INRE VÄRLD SOM NI HÅLLER PÅ ATT MANIFESTERA.

Adjö för nu, mina kära, vi älskar er så mycket. All vår välsignelse och ljus.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...