Lord Buddha via Natalie Glasson, 16 juli 2021

 

Lord Buddha via Natalie Glasson

den 16 juli 2021

Hälsningar! Jag är Lord Buddha. Jag träder fram som ett av Skaparens kollektiv av energier. Jag är ett medvetande. Jag är ett uttryck för Skaparens sanning. Jag önskar inspirera och vägleda er framåt så att ni ska kunna få tillgång till ert uppstigna mästar-själv och högre kollektiva medvetande. Idag önskar jag tala med er om Mästar-Ljuspelarna. Det finns ett flertal Mästar-Ljuspelare som förankras i Jorden, de flesta av dessa Mästar-Ljuspelare har redan förankrats och det finns ytterligare fler som håller på att förankras. Varje Mästar-Ljuspelare är skapad av en Uppstigen Mästare, de laddar upp och ger energi till sin pelare av ljus med allt som de känner att är ändamålsenligt och nödvändigt. De drar energi från sina egna energier och egenskaper, såväl som sin egen Skapar-hågkomst, visdom och sina upplevelser.

När ni upplever Mästar-Ljuspelarna så är det som om de Uppstigna Mästarna är inkarnerade på Jorden. De låter er uppleva en ny relation och koppling till en Uppstigen Mästare. Mästar-Ljuspelarna låter den Uppstigna Mästaren förankra vissa vibrationer, egenskaper, visdom och medvetande till Jorden för att stötta mänsklighetens uppstigningsprocess.

Många av er har bett om hjälp för er egen uppstigning, för mänsklighetens uppstigning och för Moder Jord, samt för att lösa upp konflikter, kaos och smärta på Jorden. Det här är vårt svar till er. Vi har förankrat Mästar-Ljuspelare över hela världen så att ni ska från dessa ska kunna dra energi, egenskaper och visdom och så att ni ska kunna känna er stöttade och veta att de Uppstigna Mästarna på de inre planen vandrar vid er sida. Vi skänker er allt ni behöver och allt ni önskar er för att stötta er service och er uppstigning.

Varje Mästar-Ljuspelare har ett specifikt ämne eller tema, ett annorlunda syfte och det finns nu tusentals Mästar-Ljuspelare runtom på Jorden. Förankrandet skapar ett paraply av ljus som verkligen skyddar och genomtränger Jorden. De laddar upp alla, allting och varje område med Uppstiget Mästar-Ljus och sålunda stöttar de samtliga varelsers uppstigning och mästerskap.

Att koppla upp sig till en Mästar-Ljuspelare

Ifall du vill koppla upp dig till en Mästar-Ljuspelare, så kan du tänka på den Uppstigna Mästare som du vill koppla dig till. Kanske till mig själv, Lord Buddha, Master Kuthumi, Master Diwal Khul, Lady Nada, Mahatma eller Master Yeshua; det förekommer så många varelser. Tänk på den Uppstigna Mästare som du vill förena dig med, du kan upprepa deras namn medan du ber att dina guider och din själ stöttar och förenar dig med deras Mästar-Ljuspelare, som existerar inom deras Mästar-Ljuspelare.

Du kan känna, förnimma, uppmärksamma att en pelare av ljus strömmar ovanför och genom din varelse, eller du kanske inombords blir kallad att fokusera på din sanning. Det kan vara inom dig som du upptäcker din valda Uppstigna Mästares Mästar-Ljuspelare.

Ett annat sätt att ta kontakt med Mästar-Ljuspelarna är att be dina guider och din själ att koppla dig till den mest ändamålsenliga Mästar-Ljuspelaren. Fokusera sedan inombords och fråga vems Mästar-Ljuspelare det är och vilket syftet hos Mästar-Ljuspelaren är? Hur kan denna Mästar-Ljuspelare tjäna mig i min nuvarande verklighet?

Ett annat sätt att jobba med Mästar-Ljuspelarna är i meditation; be dina guider och din själ att vara helt närvarande med dig. Be sedan om att du ska bli medvetandegjord om den Mästar-Ljuspelare som befinner sig närmast dig. Det här betyder att den finns i ditt närområde, det skulle kunna vara i ditt land, i din stad, det skulle kunna vara i din tätort eller i din by. Mästar-Ljuspelaren skulle till och med kunna befinna sig i ditt hem. Be om att du ska göras medveten om den Mästar-Ljuspelare som ligger närmast där du befinner dig. Du kan känna energiflödet ovanför och genom din varelse. Du kanske blir vägledd inombords och uppmärksammar en sensation, en färg, ett ljud eller någonting annat. Låt dig själv fråga vems Mästar-Ljuspelare du kopplar upp dig till. Vilket är syftet med Mästar-Ljuspelaren? Du kanske till och med förmår lokalisera Mästar-Ljuspelaren.

Det är viktigt att vara medveten om att Mäster-Ljuspelarna är oerhört expansiva, vissa omfattar till och med hela världen. Mästar-Ljuspelarna är likt fynd av skatter, där finns så mycket visdom, så många förmågor, så många färdigheter och förståelser, en hågkomst om att du kan uppmärksamma, ladda ner och förkroppsliga. All denna information och detta ljus finns tillgängligt för dig. Mästar-Ljuspelarna är också platser för healing där du eller någon annan kan få ta emot healing i någon form.

Lord Buddhas Mästar-Ljuspelare

Jag, Lord Buddha, önskar introducera dig till min egen Mästar-Ljuspelare. Min Mästar-Ljuspelare är fokuserad på, eller håller, syftet av försoning. När du kopplar upp dig till min Mäster-Ljuspelare och ber att få uppleva min Mästar-Ljuspelare, så laddar du ner ljuset, kärleken, visdomen, healingen, nycklarna och koderna som alla är kopplade till försoning. Jag tror att denna energi är oerhört betydelsefull, inte bara inom din egen varelse, utan på Jorden. Det finns ett behov av försoning, förståelse, för förenande eller enhet, och ibland finns ett behov av kompromissande. Det finns också ett behov av återförenande, att skapa nya grundvalar, nya band, nya relationer, samt förlåtelse. Det finns ett behov av att släppa taget om det förflutna och att närma sig saker och ting från ett nytt perspektiv, med en ny tankeprocess och kanske till och med från ett annat chakra.

Min känsla är att med varje varelse, situation och upplevelse, så behövs försoning. Kan du föreställa dig försoning med din egen varelse, din relation med dig själv, med dem i din omgivning, med din själ, din själsgrupp och med Skaparen? Kan du uppmärksamma att varje upplevelse kräver en ytterligare input av försoning? Du kanske önskar ta dig lite tid att fundera på att ifall du skulle kanalisera, ge gåvor, utstråla, närma dig en relation från vibrationen av försoning, hur skulle detta förändra relationen? Hur skulle det förändra din tankeprocess, dina känslor och dina handlingar?

Jag önskar uppmuntra dig till att fundera över upplevelser i din verklighet som du för närvarande genomför eller till och med upplevelser som saknas i handlande. Ifall du närmade dig dessa från platsen av försoning och gav dem försoningens energi, samt förkroppsligade försoning i ditt sinne, dina emotioner, din kropp och varelse, hur skulle du närma dig upplevelsen på ett annorlunda sätt? Vilket skulle resultatet vara?

För att i sanning förstå energin och upplevelsen av försoning, så finns där ett behov av att verkligen förstå dess innebörd. Ofta innan vi närmar oss något, så har vi redan en förutfattad tanke på vad detta är. När jag yttrar ordet försoning till dig, vilken är din förutfattade uppfattning? Är det både människor, situationer eller upplevelser som kommer från sanningar, kommer från en enhet inom deras varelse, kommer de från kärlek och samverkar de på det sättet? Är det så att den ena ger efter och den andra får vad den vill? Är det en kompromiss? Är kompromissande nödvändigt om varje varelse kommer från en plats av sanning, för Skaparens sanning existerar inom varje varelse, därför håller varje varelse Skaparens gudomliga plan för världen och universum. På ett visst plan är därför allas önskningar, allas handlingar och syfte desamma. Det är viktigt att uppmärksamma vilken din förutfattade tanke om försoning är och ifall du accepterar denna tanke, det betyder att den känns bra och ändamålsenlig för dig, håll då fast vid den. Om den inte gör det, lägg den åt sidan och upptäck vad du vill att försoning ska innebära.

Jag bjuder in dig till att sitta inom min Mästar-Ljuspelare för att kontemplera över försoning, att känna min input, min vibration, mitt uttryck, min förståelse om vad försoning är och hur den kan hjälpa dig. Föreställ dig att du kommer från en plats där det finns förståelse, det finns enhet och det finns en önskan om att skapa sanning. Föreställ dig hur detta skulle påverka din värld runtomkring dig, bli till en dominoeffekt som rör sig över världen. Föreställ dig ifall varje person, under en vecka eller en månad, hade syftet att de vill förkroppsliga och skapa försoning. Kan du föreställa dig de skiften som skulle skapas? Kan du föreställa dig vissa av de upplevelser, de strider, de gräl som man bara skulle släppa taget om? Kan du föreställa dig friden, glädjen, lyckan som varje varelse skulle få uppleva?

Du är katalysatorn. Du är ankaret och katalysatorn. Du är den varelse som skapar detta, så det är dags för dig att förkroppsliga försoning och jag, Lord Buddha, kommer att närvara med min Mästar-Ljuspelare för att tjäna dig.

Min kärlek är ständigt med er.

Jag Är Lord Buddha. Tack.

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...