Ärkeängeln Amethyst via Natalie Glasson, 3 augusti 2020

Ärkeängeln Amethyst

Via Natalie Glasson, 3 augusti 2020

Ursprunglig Källa: Sacred School of OmNa

Upplysning: Ljusets flöde av Ärkeängeln Amethyst

Hälsningar älskade ljusvarelser. Jag är Ärkeängeln Amethyst. Jag är den feminina aspekten av Ärkeängeln Zadkiel, vi arbetar med den Sjunde Strålens energi och Änglarnas Rike. Vi är i uppstigningsprocessens framkant, uppvaknandet inom varje varelse och minnet av Skaparen. Därför vill jag ge er ett enkelt meddelande idag.

Mitt meddelande är fokuserat på tillträde, uppvaknande och påminnelse om upplysningen. För att uppnå detta finns det ett behov av att fokusera er uppmärksamhet på ljusets flöde. Under hela dagen och natten flödar ljus automatiskt genom er kropp, och era chakras drar in ljus från Skaparens Universum såväl som från er själ och er själsgrupp. Detta ljus strömmar genom hela er varelse, er energi och er fysiska kropp. Ljuset stödjer hälsan och välbefinnandet av hela er kropp, det är en källa till näring och vård särskilt för era energikroppar.

Er fysiska kropp har också nytta av det här, på grund av att era celler innehåller och uttrycker ljus. Ni är ju när allt kommer omkring ljusvarelser, även om ni för närvarande befinner er i en fysisk kropp i en fysisk verklighet. Allt är skapat av ljus och energi, vilket innebär att ni och allt omkring er, till och med era tankar, skulle man kunna säga, är skapade av ljus.

Det är viktigt att inse att hela er varelse drar in energi, dag som natt. Det innebär att det finns ett konstant flöde av energi och ljus genom er kropp, och ni är i ständig kontakt med Skaparen och upplever ett ständigt flöde av Skaparens ljus och allt som är Skaparen. När ni minns det här, börjar ni erkänna närvaron av ljuset som flödar genom er. Det är inte bara ljus, det innehåller koder, mallar, avsikter, förståelse och visdom, i själva verket innehåller det upplysning.

Det betyder att hela er varelse hela tiden blir fylld med upplysning, och en ständig ström av upplysning strömmar genom er. Undrar ni varför ni inte känner er upplysta i varje ögonblick i er verklighet? Nyckeln till det är att fokusera er uppmärksamhet på upplysning, anpassning och flöde. Ni kanske inte är medvetna om det konstanta energiflödet och ljuset genom er kropp. Om ni kan ställa in er själva och er hjärna på att vara medvetna om detta flöde, oavsett om ni känner, förnimmer eller erkänner det, kommer ni att kunna få tillgång till den upplysning som finns i detta ljusflöde. Ju mer ni övar desto lättare kommer det att bli att bli inspirerad av upplysningen som finns i ljusflödet, som hela tiden rör sig genom er. Med övning kommer ni gradvis att väcka upplysningen i er kropp och väcka er själva som en ljusvarelse, och anpassa er hjärna till att ständigt tolka ljuset och upplysningen som flödar genom er.

Ni kanske tycker att mitt meddelande är enkelt och ändå är det enkelheten som är kraftfull.

Hur kan ni komma i förbindelse med energiflödet och ljuset som rör sig genom er kropp?

Jag, Ärkeängeln Amethyst, inviterar er att kalla på mina energier och min närvaro samt Ärkeängeln Zadkiel. Låt oss stå på varsin sida om er och omsluta er med vår energi och vårt ljus. Vi stödjer uppvaknandet inom er och en ökad känslighet för ljusflödet genom er kropp. Det är oftast lättare att känna eller uppleva ljusflödet antingen i ert kronchakra, fötternas chakran eller handflatornas chakran. Vi ber er att uppmärksamma ert tredje öga och att säga högt: ”Jag öppnar mig helt för att anpassa mig till Skaparens ljusflöde genom min kropp”.

Håll fokus på ert kronchakra.

Flytta sedan er uppmärksamhet till handflatornas chakran och säg högt: ”Jag öppnar mig helt för att anpassa mig till Skaparens ljusflöde genom min kropp”.

Behåll fokus på era handflators chakran.

Säg högt med fötterna stadigt på golvet: ”Jag öppnar mig helt för att anpassa mig till Skaparens ljusflöde genom min kropp.”

Fokusera er uppmärksamhet på era fötters chakran.

Börja nu andas djupt, andas in genom ert kronchakra och andas samtidigt ut genom era handflators och fötters chakran. Gör detta i några ögonblick. Meditera och fokusera på ert inre och koncentrera er på ljuset som strömmar in i er kropp, oavsett om ni kan känna det, uppleva det, förnimma det eller helt enkelt erkänna det. Ni kan känna det som om hela er varelse fylls med ljus och att ni lyser som en fyrbåk. Förbli närvarande i ljusflödet!

När ni fokuserar på ljuset kan insikter, visdom, förståelse, erkännanden och upplysning klarna, ju mer ni övar på det här. Det är så naturligt att uppleva Skaparens ljusflöde genom er kropp och ändå är det något som många ofta glömmer det. Det är också naturligt att detta ljus frambringar visdom, upplysning, läkning och Skaparens sanning, och det är något som ni kan få tillgång till när som helst.

Det här är min enkla teknik och förklaring till uppvakning och anpassning med er inre upplysning. Min kärlek är med er för evigt. Upplysning behövs på Jorden nu, låt er upplysning aktiveras!

Jag tackar er. Jag är Ärkeängeln Amethyst.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...