Mästaren i Kristallriket via Carina, 17 juli 2021.

 

Mästaren i Kristallriket, kanaliserad av Carina, 17 juli 2021.

Kraftfulla energiuppladdningar görs nu från den Nya Jorden in i era kroppar. Ni länkas samman och uppdateras med de nya energierna i Gaias kropp. För ni är redo att starta upp ert nya liv i ert nya jag, ert transformerade här-och-nu-jag.

Genom att vara öppen för de nya integreringarna med jorden kommer ni att få en helt ny makt och kontroll över era egna liv. Ni blir som er egen ”joystick” med vilken ni medvetet kan börja styra era liv.  I sanning har ni alltid varit er egen ”joystick”. Men skillnaden nu mot tidigare är att ni kan börja använda skapandet med den medvetet, med avsikter som ni först tydligt känner i er själva och sedan skapar. För den nya tidens energier är mycket mer balanserade mellan det maskulina och feminina.

Många av er som läser våra meddelanden från Kristallriket minns sitt allra ljusaste och mest feminina ursprung. Det har varit viktigt för jordens uppstigning att ni representerat denna energi på jorden men för er själva som människor på jorden har det mänskliga skapandet varit svårt. Nu blir livet enklare för er då er maskulina energi balanseras upp mot den feminina och gör er medvetet handlingskraftiga.

Kraftfulla energirensningsmoln drar i dag in över jorden. Dessa har till uppgift att rena och rensa upp en del av den gamla energin som gjort sitt och som nu ska elimineras med hjälp av ljus. Var viss om att dessa moln kan ställa till en del oreda men att återställningen blir snabb då efterträdande ljus är mycket helande och kraftfullt. För en del av er kommer energimolnet orsaka en huvudvärk som inte är lik någon ni tidigare upplevt och värk i nacken, ansiktet och käken. Ni kan ta det helt lugnt och vara vissa om att ni kalibreras, renas och rensas för ett liv på den Nya Jorden.

Som vanligt vill vi prata en stund om vikten av att ni öppnar upp och känner in och av er själva under en eller flera stunder varje dag men att ni däremellan ägnar er åt att leva och bygga era nya mänskliga liv. Det är viktig att ni kalibrerar in ert liv med er egen högre energi. Ni gör det genom att sluta era ögon en stund och ladda ner ert Högre Jags energi i er själva och sen återgå till ert mänskliga liv och gör vad ni kan för att i handling skapa nytt.

Lyssna gärna på andra andliga vägledare och förstå att alla har goda syften med sina meddelanden men var snäll och känn efter om det som sägs är i resonans med er själva. Det är viktigare än någonsin att ni skapar och lever utifrån er egen sanning då det är den som kommer att leda er till ert nya unika liv på jorden. De som säger sig företräda ljuset men ständigt pratar om kommande katastrofer och elände som i slutändan kommer att leda till jordens undergång har inte renat sina energier tillräckligt ännu för att se den ljusa, vackra version av det som komma skall. Minns att det ni känner, tror, säger och avser är det som ni skapar och att allt som existerar finns på många olika nivåer av energi, från mörkaste mörker till ljusaste ljus.

Den nya energin är mycket frihetsbejakande. När ni själva är redo kommer ni att se att ni är fullkomligt fria varelser på jorden som ingen kan hindra på er väg. Till de av er som fortfarande känner att andra människor och system på jorden håller er fångna i något som ni inte önskar vara i säger vi, gå inom er själva och gör upp med era gamla fasthållna energiuppfattningar. Ni är alla fria att känna, tänka och göra vad ni vill inom den möjlighet som era egna energier skapar. Det finns inga fängelser på jorden som hindrar er från att leva era liv fullt ut när ni är i harmoni med ert Högre Jags energi och såtillvida att ingen hotar er till livet så kan ingen annan människa hindra er från att gå er egen väg. Låt ljuset visa er vägen till frihet inom er själva och ni är fria på jorden i samma sekund.

Upplysta mästare kommer att komma ner på jorden och skapa fred för alla dem som är redo att leva i fred med sig själva och andra. För att fred ska skapas krävs en hög acceptans för alla människors rätt att vara där de är i sin uppstigning på jorden. Ni kommer under en lång tid leva i en övergång där de som är mest utvecklade måste ha tålamod att leva sida vid sida med dem som är en bit efter. Nej, alla människor kommer inte att följa med upp i den nya tiden men väldigt många har redan konverterat till den nya energin även om de är och kommer att förbli omedvetna om att ett skifte skett. För dem av er som är medvetet uppstigna kommer dessa mästare föra med sig gudomliga sanningar som ni väl känner igen. Dessa Mästare kommer att inta en mänsklig kropp och ta vid där andra slutar sina uppdrag som den gamla tidens ledare. Den nya tekniken kommer att utvecklas snabbt och era förmågor att skapa nya miljövänliga och hälsosamma alternativ till det gamla kommer att växa.

Ni går en spännande tid till mötes där allt, sett ut ljusets perspektiv, kommer att leda in i en tid av ljus och kärlek. Ha tålamod med dem omkring er som inte är medvetna om den förändring som nu sker på jorden och stretar emot för att hålla kvar det gamla. Gör resan smidig och trevlig för er själva genom att lita på ljuset och den process som högre energier automatiskt leder till. Döm inte era medmänniskor men gör dem heller inte till offer. Den nya tiden är i sin naturliga form en energi där alla tar ansvar för sina egna skapelser.

Älska er själva för allt ni är och allt ni någonsin varit. Er resa är fantastik och ni har klarat den galant under de svåra förutsättningar ni haft. Lyssna och känn ert eget Högre Jags vägledning in i den Nya Tiden på er vackra planet. Att leva i den nya tiden är att se och uppskatta det vackra som redan finns omkring er.

Vi älskar er alla bortom alla villkor och krav.

 

Du gillar kanske också...