Lord Buddha via Natalie Glasson, 20 oktober 2023

 

Lord Buddha via Natalie Glasson, 20 oktober 2023

Hälsningar och kärlek. Jag, Lord Buddha, sträcker mig ut till dig nu. Jag kommer fram med sanningen om mitt väsen, och utstrålar också sanningen om Skaparen. Sanningen är en så viktig aspekt av uppstigning vid denna tid.

Du inbjuds att känna igen din egen sanning – vad din själ resonerar med, vad din själ önskar uppnå eller få tillgång till eller frambringa. Du uppmanas att känna igen de illusioner som finns i ditt sinne och även sanningarna som du håller fast vid, så att du kan framträda med en större förbindelse med dig själv, en större förbindelse med Skaparen och en större förmåga att känna igen sanningen, för dig, i din nuvarande verklighet.

Sanningen för någon annan kan vara en helt annan. Sanningen behöver inte vara densamma. Alla behöver inte hålla samma sanning i hela världen eller ens hela Skaparens universum. Sanningen som du får tillgång till är viktig för din själ, din verklighet, perspektivet du har, syftet och tjänsten som din själ vill föra fram genom dig och din egen andliga tillväxt.

Varje själ på jorden har en sanningsresa, eller med den sanningen som är unik – som är annorlunda och mångfaldig. I uppstigning och andlig tillväxt vägleds du att acceptera – att acceptera dig själv, att acceptera din själ och själsgrupp, såväl som Skaparen.

Genom att erkänna att alla på jorden och de inre planen är ett uttryck för Skaparen, inbjuds du att acceptera dem runt omkring dig. Acceptans betyder inte att du håller med eller inte håller med. Det betyder inte heller att du dömer eller att du låtsas tro. Det betyder helt enkelt att du värdesätter din egen inre övertygelse och sanning och att du vet och tror att dessa är lämpliga för dig, i detta ögonblick, och även att de kan förändras, transformeras eller förändras och att du kommer att röra dig med dem.

Acceptans är också att du tillåter andra att vara som de är, som de vill vara, i detta ögonblick. Även om du uppfattar att de ger energi till illusioner eller skapar kaos i deras verklighet, eller ignorerar deras sanning, finns det ett behov av acceptans – att det är här de är, i detta ögonblick. Det behöver inte vara för evigt. Med din acceptans kommer villkorslös kärlek och stöd, vilket gör att varje uttryck av Skaparen, inklusive dig själv, får utrymme – utrymme att utforska, att experimentera, för att ansluta inom och förstå inuti. När du lär dig att känna igen din egen sanning och acceptera andra och deras nuvarande ögonblick i deras verklighet, tillåter du utrymme och kraft för Skaparens sanning att inte bara flöda genom din varelse, utan över hela jorden och alla varelser.

Idag vill jag också tala om sanningens fotspår. Nu kräver detta att du antar ett perspektiv. Det kan vara ett perspektiv som du redan har. Om så är fallet så inbjuder jag, Lord Buddha, dig att förkroppsliga detta perspektiv.

Du är ett uttryck för Skaparen på jorden, därför har du tillgång inom din varelse till Skaparens sanning, och den föds genom dig. Varje själ på jorden, varje varelse på jorden uttrycker Skaparen genom sin kropp och har tillgång till Skaparens sanning inom sitt väsen.

När vi föreställer oss detta, i förkroppsligande form, kan det förändra hur du ser dig själv och dina förmågor och hur du ser andra och deras förmågor. Om du föreställer dig och känner dig själv som ett uttryck för Skaparen – att du utstrålar Skaparens energi och sanning – kan du inse att dina fotspår jordar Skaparens energi på jorden. Du kan känna igen att andras fotspår jordar Skaparens energi på jorden.

Vi inser att, genom dina fötter, kan du absorbera Skaparens visdom, kunskap, kärlek och sanning som redan har planterats/förankrats/jordats i Moder Jord.

Föreställ dig/känn/erkänn att du verkligen trodde på detta perspektiv. Skulle du gå annorlunda? Skulle du stå annorlunda? Skulle du lägga dig ner på jorden på ett annat sätt? Skulle varje steg vara glädjefyllt, uppvaknande och upplysande? Om du behövde visdom/kunskap/sanning, skulle du ansluta inom dig och sedan gå på en promenad, vara medveten om dina fötter och allt som dina fötter emanerade och allt som de absorberade samtidigt? Skulle du inse att sanningen inte bara finns inom dig, utan inom Moder Jord – i hennes jord, i hennes kropp? Skulle du inse att varje människa på jorden delar en gåva, ett uttryck för Skaparen som skapar en större bild, en större förståelse och en större essens av Skaparen på jorden?

Naturligtvis är det inte bara dina fötter utan hela din fysiska kropp, men att gå är något som du kan göra utan att ens tänka, och därför vill jag få fram en mer medveten medvetenhet om utbyte av sanning genom fötterna, genom kroppen, genom rösten, genom ögonen, även genom hörseln och genom beröring.

Det finns så många uttryck för sanning. När du blir mer och mer medveten om sanningen inom dig, sanningen inom andra, sanningen inom Moder Jord, och du ökar din känslighet i din kropp, tillåter du dig själv att få ett nytt perspektiv av sanning och ett nytt förkroppsligande av sanning som kan komma automatiskt och låter dig se dig själv och världen omkring dig annorlunda.

Jag inbjuder dig att begrunda mina ord och att väcka din egen inre sanning.

Jag är Lord Buddha. Jag tackar dig

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *