Lord Emanuel via Gillian Ruddy, 7 juni

Lord Emanuel

7 juni 2015

Kanal: Gillian Ruddy

Hälsningar Mina Kära, det är Jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med er och tala till ert hjärta i dag. Andas djupt Älskade Hjärtan. Djupa andetag. Ta en stund av er tid att bara vara stilla, genom er andning. Använd era andetag som en väg till stillhet, ta ett långt, långsamt djupt andetag och en lång, långsam djup utandning och gör ljudet HA eller AH när ni andas ut, som om att släppa ut en mycket stor suck av lättnad, för det är i sanning vad ni gör. Det känslan ni kallar för lättnad är ljudet HA, ljudet av ert hjärta, ljudet av er kropp som kopplar av och släpper taget i detta ögonblick av anslutning. Ännu än gång, djupa andetag Mina Kära, var stilla och känn mig sjunka ner i och omkring er, var inte rädda, inte rädda för att öppna er på detta sätt Kära Hjärtan. Det är jag, Lord Emanuel och jag känner er och jag Älskar er. Försiktigt, försiktigt, sänker jag mig ned i och omkring er. Andas in den djupa avslappningen, låt ert nervsystem varva ner och ta emot vad som finns tillgängligt för er just nu i detta dyrbara ögonblick som vi delar.

Kära Älskade Hjärtan. Det är en källa till stor sorg att jag är blockerad från många av era hjärtan genom religiös anknytning. Jag uppmanar er att lägga undan allt som ni tror att ni vet om mig och ta emot mig till er som en aspekt av Skaparen till en annan. Låt mig ingjuta ert Varande med Sanningen, låt mig väcka det i ert hjärta. Allt ni behöver veta finns i era hjärtan och allt ni behöver veta kommer att träda i er medvetenhet i det ögonblick som ni behöver veta det.

Kära Älskade Hjärtan, det är dags att sluta söka för att veta. Ni vet redan. Ni är Sanningen, det finns ingen bok på denna Välsignade Jord som kan lära er något. Och det är Sanningen.

Mina Kära, många av er kommer fram till detta naturligt och ni står på tröskeln till att förstå och veta att ni har allt ni behöver inom er. Detta gäller i varje ögonblick, men det misstag som ni gör är att känslan av att veta allt, känns som om ni inte vet någonting. Det känns som ett stort tomt tomrum av intighet. Och för er kära Älskade Hjärtan, är detta en mycket enerverande känsla faktiskt. Ni är så vana vid känslan av att ni måste veta allt hela tiden, att ni kan känna som om ni verkar dumma om ni inte fyller ert huvud med kunskap från böcker, andliga texter och om ni inte kan upprepa andliga talesätt som skulle göra er mindre andliga.

Mina Kära, ni har ständig tillgång till det oändliga flödet av allt som finns. När ni behöver veta något kommer det att tillfalla er enkelt och utan avbrott. Och när ni inte behöver veta något det kommer att kännas som ett tomt tomrum. Snälla, Jag ber er, när ni känner dessa stunder av tomhet, och ni kommer att göra det med ständigt ökande frekvens Kära Ni, få inte panik.

Andas och slappna av i en känsla av intighet. Förväxla inte detta tillstånd med att vara dum eller att förlora ert sinne. För i Sanning har ni redan förlorat ert sinne, om ni nu inte har lagt märke till att den här planeten är galen! Full av galenskap som drivs av vansinniga människor … .ni har redan förlorat era sinnen! Tomheten ni känner är upplösningen av det egoistiska behovet att veta och behålla information för att känna sig trygg. Ni behöver inte längre komma ihåg någonting, men ni behöver odla Tilliten till att det ni behöver veta kommer till er exakt när ni behöver det.

Andas Kära Hjärtan. Kan ni redan känna känslan av Frid sjunka ned över er och avkopplingen som kommer när ni släpper taget för att försöka komma ihåg någonting? Oh Kära, Välsignade Hjärtan. Det känns inget annat än Gudomligt … fint det!

Så mycket av vad ni kommer att tänka på som sanningen har kommit till er av det skrivna ordet av någon annans upplevelse. Mina Kära, det är dags att ta ett steg bort från sidorna av böcker skrivna av andra människor och stiga in i upplevelsen av er egna bok. Börja med att göra kopplingar mellan teorin som ni har lärt dig och själva känslan och erfarenheten som direkt hänför sig till er. Ingen kan veta er erfarenhet och det är dags att ni uppskattar er erfarenhet och visdom som bara ni känner till på ert unika sätt och värdera den som något från de Mästare som ni är.

För att verkligen kliva in ert Mästarskap och verkligen veta er kraft krävs en dämpning av egot som sker i er alla. Först när ert ego upplöses och tas upp i sin rättmätiga plats i ert Varande ska ni kliva in i ert sanna Mästarskap. Endast då kan ni få tillgång till en sådan styrka och oändlig visdom utan att bli makthungriga galningar som spränger alla med ”er sanning” i stället för att tyst röra er genom den här världen och vidröra andra med er tystnad, då strålande Ljus och Kärlek till Gud strålar ut från er och vidrör allt som är i ert energifält och bortom.

Kära Hjärtan, mycket få böcker kommer att berätta hur upplösningen av egot och hur klivet in i er egna Sanning faktiskt känns, eftersom få av författarna har upplevt vad ni upplever.

Var stilla och vet att JAG ÄR Gud.

Det är allt inom er, Kära Älskade Hjärtan, det är ALLT inom er. Detta är mitt Löfte till Er. Jag går vid er sida, i tjänst till Mästaren inom, vänd er om och möt mig, visa mig era flammande Heliga Hjärta och se att det är samma som mitt. Lägg ner det ni tror att ni vet om mig och hela världen, som kommer från sidorna i en bok, även om den boken presenterar sig som evangeliets sanning. Sanningen är inom er. Ni är Sanningen. Gud välsigne era Älskade Hjärtan. Jag bugar för det Gudomliga som slår inom dem alla.

Jag Älskar Er.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Transmitted through Gillian Ruddy. Please freely copy and share this message. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

www.lordemanuelmessages.com

Du gillar kanske också...