ÄÄ Gabriel via Marlene Swetlishoff, 5 juni

Ärkeängeln Gabriel

5 juni 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

Kära ni,

Jag vill ha en diskussion om den kvalitet av kärlek som kallas diplomati. Denna kvalitet gör det möjligt att ägna sig åt andligt utövande mitt i livet, något som kan skapa en brygga mellan den yttre världen och ens inre värld. Utövandet av andlig diplomati harmoniserar genom att skapa överenskommelser och förståelse genom minskning av nivån av rädsla inom andra för att få till stånd en mer harmonisk värld. Det är en hög nivå av andlig disciplin som man utövar genom att vara ett levande föredöme för att förmå andra att gå i riktning mot en värld i harmoni och fred. Genom att vara medvetet närvarande och uppmärksam på vad som händer i varje ögonblick blir man medveten om storheten och helheten i allt liv. Genom att odla förståelsen för andra kulturers andliga övertygelser, de som gjort dem till vad de är idag, får man nya andliga insikter. De integrerar de andliga aspekterna av livet genom att följa de reglerna i sitt dagliga liv. Genom att ha ett öppet hjärta och öppet sinne i medvetenhet är de tillgängliga för livet som det existerar runt dem, under de förhållanden som råder då, men på samma gång är de medvetna om de förbättringar inom självet som behövs. Dessa individer förändrar därigenom sig själva och världen omkring dem genom förståelsen att det finns en möjlighet att ändra ett sätt att vara i varje stund av det rådande nu-ögonblicket.

Diplomati beror av ens förmåga och känslighet för de högre sanningarna av existensen och att kunna balansera ens inre andliga liv med den yttre världen. Kvaliteten av ens andliga sökande efter dessa sanningar och förmågan att integrera andlighet i alla andra delar av ens liv är en viktig egenskap att förkroppsliga. Det finns en insikt inom självet att invånarna på Jorden inte är så separerade som de en gång trodde och att livets väv omfattar alla. Det är kunskapen om att det som händer i en del av världen påverkar hela världen och att det är allas personliga skyldighet att älska, respektera och hjälpa varandra såsom Skaparen avsåg. Mänsklig diplomati i sitt andliga sammanhang öppnar upp lovande möjligheter av alternativa sätt att förhålla sig till andra. Genom utövandet av att ära och lyfta sin förbindelse till det gudomliga och andra till en andlig sfär finns det en lust att omskapa relationer till varandra på ett diplomatiskt, meningsfullt och sanningsfullt sätt. Genom inre reflektion och kännandet av sitt själv blir man så medveten om behoven hos andra. Att ta tag i situationer på ett sätt som lämnar båda parter nöjda med utgången är en viktig del av att visa diplomati.

Vid utövande av andlig diplomati krävs att man gör plats i sitt hjärta så att de andra personerna ryms där, för att tydliggöra det gemensamma gudomliga ursprunget hos var och en. Genom att erbjuda gästfrihet, hjälp och uppehälle till andra erkänner man att det Gudomliga existerar inom alla och flitigt arbetar för det gemensamma bästa. Diplomati är processen av att förstå Gudomlig vilja och att vara nyttig i service till andra hellre än att gagna sig själv. Det är en inbjudan till högre andliga krafter att blanda sig i för att ändra förståelsen och perspektivet hos båda parter så att det bästa för alla kan realiseras. Utövandet av diplomati siktar på att nå en kompromiss som resulterar i en vinn-vinn situation. Erkännandet av de andliga dimensionerna i mänskliga interaktioner med avseende på deras historia bemyndigar alla inblandade. Genom att undersöka den andliga historiken hos folk och nationer förbättras möjligheten till att integrera en förståelse för den ekologiska och sociala rättvisan i riktiga förhållanden inom världssamfundet.

Genom att få en bättre, diplomatisk förståelse för mångfalden av attityder, värderingar och vanor hos grannar och samhälle erhåller man ett sätt att röra sig bortom de begränsningar som rör riktiga relationer i det vidare samhället och den egna miljön. Alla i mänskligheten är beroende av naturen för det är miljön som upprätthåller och bär upp dem. Denna miljö sträcker sig bortom fysiska och nationella gränser och påverkar det stora hela. Hållbarheten i miljön kräver ett skifte i medvetande från styrning av resurser till styrning av sitt individuella själv i förståelsen av att hela mänskligheten är en del av den omgivande miljön. Det är en relation av ömsesidigt beroende och den är inte separerad. Det som påverkar en påverkar alla, helt enkelt för att det bara finns en Jord som alla dess invånare måste dela på för att överleva och blomstra. Genom att ta resurser från Jorden utarmas balansen i naturen. Det måste göras större diplomatiska ansträngningar för förståelse som utvidgas bortom det egna samhället och nationen för behovet av överlevnad utan hänsyn till dess inverkan på andra.

Att utveckla effektiv diplomatisk kunnighet kräver övning, gott omdöme och kvaliteten av empati i förmågan att se världen från den andra personens perspektiv. Att vara vänlig och artig, att respektera andras synpunkter och kulturella skillnader är viktigt i alla relationer. Diplomati i riktiga mänskliga relationer i en global skala måste ta i beaktande konceptet att världen är ekologiskt ömsesidigt beroende och det måste bli ett samarbete mellan alla folk och nationer för att få en hållbar värld. Jorden måste bli ihågkommen, ärad och firad genom uppmärksamhet och medvetenhet hos dess invånare. Det måste sättas ett högre värde på dess inverkan på de människors liv som påverkas. I diplomati ska det inte finnas plats för politiska överväganden som alltid överskuggar den större medvetenheten om att hela mänskligheten delar varandras öde utan borde istället främja det gemensamma välståndet.

Må ert användande av den kvalitet av kärlek som kallas diplomati på ett lämpligt sätt leda till förbättrade relationer med andra människor så att ni kan bygga och utveckla ömsesidig respekt som leder till ömsesidiga framgångsrika utfall som tar hänsyn till det högsta bästa för alla.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...