Orion via Holly Hawkins Marwood, 7 juni

TA ER TILL RANDEN AV DET OKÄNDA

”Hälsningar, Kära Ni!

Vi är Orions Höga Råd.

Förändringens energier finns nu i överflöd på er planet. Många av er känner av dem på flera sätt.

Några av er upplever öppningar och transformationer på positiva sätt som ni länge har strävat efter. Ni får äntligen kontakt med den plats av framgång, öppenhet och flyt som ni har önskat er och som ni länge har arbetat för. För den skull ber vi er att försäkra er om att ni är redo för firande. För när man lägger stor möda på att föreställa sig, manifestera och skrida till handling i er dimension och det sedan börjar förverkligas; i stället för att vara något självgod och säga: ”Nåväl, det är klart att detta händer för jag har ju ansträngt mig”, så skulle vi vilja be er att fira. Fira det stöd ni får, och det ytterligare stöd för alla era ansträngningar som rikligt finns i energierna på planeten för tillfället.

Utöver det finns det några av er som upplever en hel del ångest och förargelse. Det kan kännas som om de saker som har oroat er kan kännas ännu mer oroande, mer stressfyllda och besvärande och ser ut som om de håller på att förvärras än mer. Kanske ni säger: ”Men jag hör att energierna är stöttande. Varför känns det värre? Varför känns det som om det håller på att gå så långt att jag inte kan klara det längre? Jag står inte ut längre”. Vi förstår det.

Vi vill be er att titta på vad det är som ni föredrar, vilken situation ni befinner er i och hur ni skulle kunna se på saken på ett nytt sätt och från ett nytt perspektiv. Kanske ni skulle kunna vara öppna för ett annat resultat än det som ni kan se framför er, eller det som man kan tycka att för tillfället vore det enda val ni har enligt er själva.

Nu är det dags för er att med dessa förändringsenergier frigöra er från behovet att anstränga er och att införa idén om lösningsfokuserad energi, vilket ni tidigare har hört oss tala om. Det sätt på vilket lösningsfokuserad energi ofta kan uppnås är genom att ni drar ert perspektiv bakåt för att få en vidare syn på det som ni letar och strävar efter och att ni söker efter andra sätt för att nå slutresultatet.

Kanske ni lider brist på pengar, till exempel. Ni känner att det enda sättet att få in mera pengar i ert liv är att få den där befordran som ni vill ha. Ni börjar minnas alla de gånger som ni har blivit överkörda i samband med befordran eller om ni har fått en löneökning som visat sig vara mycket obetydlig. Ni känner er motarbetade i det vägvalet. Det som vi vill be er att göra är att se på vilka andra sätt ni kan åstadkomma förändringar? Vilken annan information kan ni ha i samma situation för att nå det önskade resultatet och inte bestämma er för att det måste bli den väg som ni går och tänker på? I det exempel som vi använder kan det vara att flytta till en annan avdelning inom samma bolag. Eller kanske det är att fatta beslutet om den där verksamheten vid sidan om, som ni alltid har velat starta och som nu kanske är redo att köras igång. Medan vårt exempel från er synvinkel kan åtföljas av alla möjliga slag av problem är tanken här att vi vill ge er en möjlighet att titta på situationen ni befinner er i ur flera synvinklar. Det här är det som energimässigt efterfrågas vid denna tid.

Om ni gör samma sak om och om och om igen och har en bestämd uppfattning om att ni behöver ett rimligt resultat i ert liv och ni ser att det resultatet endast kan komma från ett håll, så skulle vi vilja be er att utvidga er vy och reflektera över vilka andra vägar som finns tillgängliga för er.

Det finns för tillfället också en annan mycket viktig aspekt i den här tidens energier och det är denna: energierna ber er, och ni kommer att bli energimässigt aktiverade, att inte ignorera de delar i er som inte tidigare har helats. Om ni ser framåt mot att uppnå ett resultat på ett visst sätt och ignorerar en del i er som behöver helas, som ber om att få bli helad, eller en situation som behöver tittas på från ett nytt perspektiv som kan bringa fram healing och en transformation, så är det nu dags att göra det. Nu är det dags att verkligen gräva djupt och arbeta med de mönster och energier som har verkat så som om ni i åratal hade hoppat över något i er bokföring.

Om det så handlar om personliga förhållanden med medarbetare, familjemedlemmar, om det handlar om ert personliga förhållande med er själv, om det handlar om att känna er tillfreds med ert yrke, var ni bor, er fysiska kropp; vari ligger de saker som verkligen frågar efter förändring vid denna tid? Vilket är det nya perspektivet som ni kan införa?

Under loppet av allt detta ber vi er att inte glömma att allt handlar om er vibration. När ni skiftar och arbetar med er vibration, antingen genom att ändra er åsikt eller genom att faktiskt arbeta med att hela några av de ohelade delarna som just nu ber om att få bli helade, kommer ni att skifta er vibrationsresonans, vilket kommer att möjliggöra att rörelsen i ert liv sker så som ni önskar.

Ge er själva de lugna ögonblicken då ni kan vara helt ärliga mot er själva och också se de nya sätten att se på saker. Ofta behöver ni vara tysta med er själva och inte fortsätta med livet exakt så som ni gör dag efter dag, utan skifta det ni håller på med och när ni gör det och hur ni gör det, så att ni får tid att fokusera på er själva. Lägg märke till vad annat det finns som är möjligt inom området inom vilket ni redan befinner er. När ni frågar efter övrigt som är möjligt öppnar ni upp ert energifält för att ni skall kunna hitta nya sätt att se på saken och att tillåta nya energier att komma in. Om det känns djupt personligt och svårt och ni har svårt att glömma era sår för att kunna komma vidare kan ni få dessa alternativ genom att se på allt ur ett perspektiv på en högre nivå, eller kanske av en utomstående person. Testa dem sedan. Se hur det är att pröva på någonting annorlunda. Se hur det är att ta er till gränsen för det okända och att töja på den gränsen. Upptäck vilket av det nya som kan komma in.

Vi inbjuder var och en av er att be om vår assistans under anpassningarna, om ni önskar, medan ni tar er in i en ny vibration som efterfrågas vid den här tiden. Anpassningarna behöver ni inte be om enbart när ni befinner i en stund av desperation; ni kan fråga efter en anpassning just för att ni kommer ihåg det, även om allt känns absolut perfekt. För oberoende av allt så befinner ni er på en projektilbana av vibrationsförändring. Vi kan alltid hjälpa till med det.

Le så mycket ni kan för det sätt på vilket det skiftar er vibration är helt magisk! Det öppnar upp er och gör så att ni kan bära mera Ljus. Lägg till skratt så mycket ni kan. Detta ger er bärkraft att flyta igenom dessa förändringar.

Var Välsignade.

Vi är Orions Höga Råd.”

©2015 Copyright Holly Hawkins Marwood

This channeled message may be reproduced in it´s entirety provided it is kept in it´s original form and not altered or changed in any way, with the Author and a link to  www.Soul-Genesis.com clearly shown as below.

Channel: Holly Hawkins Marwood  www.Soul-Genesis.com

Översättning: Aslög Bergman: www.st-germain.se

Du gillar kanske också...