Brendas Blog via Brenda Hoffman, 11 november

Bild t Michaels text

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 11 november

Ni har fått veta att 3D-strukturer kommer att falla, bara för att bli återuppbyggda i kärlek och det är så att ni nu lägger märke till hur de faller sönder.

Kanske ni känner det som om ni är i kvicksand för ni vill att strukturerna om ni är bekväma med ska stabiliseras istället för att skapa nya.

Att skapa något nytt verkar överväldigande för ni tror att de som skapade strukturerna som nu faller eller brister – beroende på ert perspektiv – var genier eller berörda av stjärnorna.

Ni missar att komma ihåg att gångna civilisationer innehöll bitar och delar ni skulle vilja införliva i ert nuvarande liv.

Att hedra naturen och leva som en jämställd människa verkar omöjligt att implementera nu. Sådana koncept var bara möjliga när samhällen och länder var mycket mindre. Eller, de som skapade sådana nationer lever inte längre. Och det finns ingen som kan plocka upp det kärleksbaneret.

Trosuppfattningar som snart kommer att kasseras för ni kommer att känna behovet av en värld som baseras på kärlek istället för tävlan, fiendskap och rädsla.

Detta innebär inte att ni kommer att bli en talesman, utan istället att en ny modell stiger upp inom var och en av er när ni fortsätter ert personliga sökande efter kärlek. Och när varje ny filosofi kommer upp, kommer de flesta av er i 5D att tänka, ”Nej”. Sedan, ”Nej, inte riktigt rätt”. Och till slut, ”JA”, precis som det var för USA förfäder.

För splittringen som nu sker över hela världen, politiskt eller personligt, handlar om att känna att man är värd mindre än andra. Den nya globala modellen – och den kommer bli en global modell – handlar om att jämställa alla. Inte bara några. Inte heller nedvärdera ett stort antal människor, djur eller naturen i stort, som är sant i era nuvarande samhällen.

Några ber om att avvika – att närmandet till era politiska kandidater eller er är allomfattande. Om det var sant skulle obehaget ni nu känner för andra, inte kunna vara möjligt.

Ni accepterar allt om det passar in i er acceptansmodell. Skulle ni bjudit in Adolf Hitler på middag efter Andra Världskriget? Eller bjuder ni in den smutsiga gatutiggaren som luktar alkohol på middag med era barn?

Även om ni kanske inte erkänner det för er själva att det är sant, har ni fördomar.

Sådana fördomar skiftar inom er nu. Inte för att ni måste bjuda in vissa människor till ert hem, men att ni är bekväma med att alla är en del av världen. För några av er skulle bjuda in en gatutiggare till middag men inte VDn för ett GMOföretag. Och så är det att globala händelser pekar på hur begränsad er acceptans av andra och naturen är.

Många i USA tror att skaparna av deras konstitution och de relaterade dokumenten var genier. Ändå, nästan 300 år efter att dessa dokument skapats, fortsätter USA att vara rasistiskt, och delat sexuellt, religiöst och finansiellt. Grundarna kan ha skrivit en skiss på vad som var möjligt, men de trodde inte på sann jämlikhet mer än vad ni gör. På ett sätt, var Konstitutionen och alla skrivna delar som omger den, ett löfte som fortfarande ska infrias.

Ni har ljugit för er själva att ni är en accepterande nation. Och så har skett över hela världen. Så klart, har det alltid funnits några människor som accepterat andra kulturer men  de gjorde detta på naturens bekostnad. Och så fortsätter det med varje efterföljande generation som tror att de är ”goda” människor och alla som inte passar in i deras trosuppfattningar – inklusive naturen – skulle erövras och kontrolleras.

Ni i USA, är fokuserade på global industri för att producera finansiell vinning. Så ni valde den personen som efterliknar den speciella delen i era sinnen. Och så blir de som tror att de tänker annorlunda upprörda. Donald Trump representerar bara ert samhälles fokus under de senaste generationerna.

Det är dags för er att fokusera på era trosuppfattningar om regeringen. Betyder det att ni vill vara i eliten? Eller inkludera? Eller att några ska inkluderas och andra exkluderas?

Det är detta ni brottas med inom er. För gömda agendor exponeras. Och ni har varit en lika stor del av dessa gömda agendor som alla andra i er kultur, ert samhälle.

Politiska rörelser är inte möjliga utan följare. Även om ni deklarerar att ni inte är en del av att följa någon speciell, är det inte möjligt. För det mänskliga ni, har undermedvetet bidragit till mysteriet med regeringen under eoner. Ni är ni nu – men ni har inte alltid varit samma varelse. Adolf Hitler var inte möjlig utan ett samhälle som i stort skapade honom.

Denna tanke, hur hemsk den än är för många av er, är vad ni brottas med inom er nu. För det var verkligen så att samhället under eoner före Adolf Hitler kom till makten trodde att den Judiska rasen var mindre värd – baserat på korsfästelsen av Jesus Christus. Så att utse syndabockar fortsätter. Muslimer, homosexuella, kvinnor, naturen och så vidare och alla ska kontrolleras av någon högre stående.

Syndabockarna skiftar med tiden vilket betyder att de är en verklighet inom det mänskliga samhället och inte en Universell verklighet.

Politiska händelser över hela världen är speglar för er av vad ert samhälle har skapat. Vill ni fortsätta den nuvarande modellen eller skapa en ny?

Om ni vill skapa en ny modell, måste ni först söka inom er för att upptäcka hur ni fortsätter att ge stöd till modellen av industri/militär. Hur vill ni vara annorlunda? Vill ni vara annorlunda?

Om ni inte vill att modellen ska vara annorlunda är det dags att omfamna vad ni har skapat under eoner. Om ni vill att den ska vara annorlunda, har ni lika mycket input som någon annan om hur den nuvarande modellen måste förändras.

Även om ni är unika, är ni en del av samhället i vilket ni lever. Ta kontroll över den makten. Vet att ingen kan leda er bättre än vad ni kan leda er själva. Sluta ge bort er makt genom att säga er själva att ni måste acceptera saker som de är. För genom att göra det, neglegerar ni er varelse och ert samhälle.

Vad ska ni göra med er makt?

Många av er tror att ni inte hörs i regerings- eller personliga strukturer. Ni går till arbetet varje dag till en arbetsgivare som ni har lite förtroende för för att tjäna några dollar för att betala hyran för ett hem ni bara är lite nöjda med. Ni ger bort er makt minut för minut, dag efter dag.

Om ni är en kraftfull skapare, och det är ni, varför känner ni att ni har mindre makt än en president, kansler, granne, terrorist eller präst? De är alla människor som ni själva.

Vilken sorts värld vill ni leva i? Det är nu ert fokus, för när ni väl älskar er själva, skiner den kärleken över hela klotet. Ert ljus kommer att förändra världen.

Och ni kommer att förändra världen på sätt som känns rätt inom ert nya 5D-hjärta.

Var inte rädda för den kraften, för ni kommer att skifta era trosuppfattningar när ni går vidare in i 5D. Men ni måste börja någonstans och skapa världen som ni vill leva i.

Det är dags för er att börja föreställa er den världen. Den måste inte vara förenlig med någon – det är er värld. Så är det att ni håller på att bli världens ljus – en stråle efter den andra. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...