Lord Maitreya via Natalie Glasson, October 8th

th-1

Lord Maitreya via Natalie Glasson: Kristus Uppvaknande

Jag, lord Maitreya, har haft många livstider på Jorden före mitt högsta ljus som den högre aspekten av Mästare Jesus.

Varje Livstid har haft otaliga stunder av gudomlig inspiration, evolution och upplysning, på samma sätt som ni i er nuvarande verklighet har upplevt stunder när ni kommer ihåg Skaparen.

Dessa stunder när ni kommer ihåg och känner igen, inom er varelse, av er naturliga och eviga enhet med Skaparen, blir mer frekventa då de heliga aspekterna av Skaparen går samman med den fysiska världen. De på Jorden som agerar som pelare av ljus som når till himlarna och drar det gudomliga till manifestation.

Varje stund när ni kommer ihåg och känner igen Skaparen som mänskligheten upplever höjer vibrationen på Jorden och låter ett nytt medvetande, ljusvibration och kärleksupplevelser att aktiveras och födas för fysisk manifestation.

Det är nu viktigare än någonsin att inse att ni upplever er spirituella evolution, inte bara för er själ och er lycka, utan för uppvaknandet av alla aspekter av Skaparen. Tänk er om ni i en stund kunde få hela mänsklighetens uppmärksamhet, dela ord av kärlek och helande energier med varje person, för att förändra deras verklighet för evigt. Det är detta ni uppnår med varje stund av spirituell evolution och transformation inom er varelse.

Är ni redo att hedra den ofattbart stora roll ni spelar inom denna verklighet av uppstigning och att komma ihåg. Är ni redo att inse att ni inte är ovärdiga, saknar något eller är inkapabla? Låt er styrka röras om och samlas inom er och dela med er hur värdefulla ni är, som varje själ på Jorden är.

Med tron att även om ni är på en personlig resa av tillväxt, låter denna resa er att transformera energierna och verkligheterna hos andra, kommer ni att erkänna hur förbundna i enhet ni är med alla varelser, och därför alla aspekter med Skaparen. Ni måste inte vara visa, praktisera meditation, förstå de inre planen eller ha spirituella begåvningar. Allt ni behöver är att låta er själva vara er själva, er essens och sanning, som existerar bortom illusionen, begränsningarna och betingningen.

När ni agerar genom att acceptera och tillåter ert inre själv, vilket inte kan sammanfattas helt i ord och inte heller handlingar, kan vara ett livslångt sökande och ändå kan det uppnås samtidigt om man ger sig själv tillåtelse att göra det.

Det är dags att inse att ert uppdrag är att acceptera er essens inom er, inte er personlighet eller er karaktär, essensen vilken är nästan obeskrivlig inom er och ändå kan nås som känslor och en känsla av att veta. Det är tid att också erkänna er enhet med allt som är Skaparen på Jorden och de inre planen.

Jag vill dela ett minne med er, för att uppmuntra er att inse och acceptera sanningen inom er varelse, och känna igen er själv som värdefull med förmågan att inspirera andra att nå detsamma och bygga band av förbindelse som i sanning aldrig har brutits.

Under en tidigare inkarnation på Jorden, under det att jag sökte efter svar på min förvirring och känsla av separation, stötte jag på en man som satt vid sidan av en sandig väg och helt enkelt hälsade på dem som reste förbi. Landskapet var öde och ändå reste människor miltals mellan byarna och städerna för att hitta arbete, besöka familjer eller hitta mer mat. Det var inte ett rikt land som jag vandrat in i utan ett hett och något desperat land som verkade attrahera mig längre in i sitt hjärta.

Mannen hälsade på mig på samma sätt jag föreställer mig att han hälsade på alla människor som passerade platsen där han höll till, en välkomnande nick och sedan en medveten blick. Denna man gjorde mig nyfiken, även om jag hade passerat många människor på mina resor, verkade denna man ha svaren som jag sökte, eller åtminstone verkade han mildra smärtan inom mig.

Jag välsignade mannen och drog fram ur min ficka lite mat som jag ägde, och erbjöd det villigt till mannen. Han gav mig en gest att sätta mig ner och placerade maten på den sandiga marken framför honom. Då jag satt ner var mitt huvud fullt av stressade tankar, frågor, impulser, ilska och den enkla önskan att veta varför jag kände sådan smärta, förvirring och separation, som om hela världen led inom mig.

Detta ser jag nu som sanning, hela världen existerade verkligen inom mig, särskilt Jorden, inklusive allt som Moder Jord och hennes invånare upplever, då vi alla är ett. Svaren jag sökte var inte bara för mig, de skulle fullborda varje aspekt av Skaparen. Det var en förberedelse för att acceptera rollen som Kristus Logos.

Förväntan av att få någon form av guidning av denne man gjorde att jag satt i tystnad, med mitt huvud rakt fram, min rygg upprätt, och den enda rörelsen jag gjorde var mina ögon som betraktade andra som åkte förbi.

En lång tid verkade ha passerat och fortfarande satt vi i tystnad och min otålighet växte, mitt skin brände i dagens starka och kraftfulla solljus. Hettan, dammet och stillheten var olidlig, men något inom mig sa åt mig att sitta still och lyda mannens önskningar och hoppas att jag till slut skulle få visdomsord från mannen, som jag sett många män få före mig. Och ändå något inne i mig fortsatte att säga mig att jag inte kunde få tillgång till visdom utanför mig, bara inom mig.

Min ilska och frustration överträffade sina begränsningar, när jag såg fyra unga pojkar ta min gåva av mat framför mannen, utan så mycket som ett tack eller erkännande. Allt jag en gång ägt hade försvunnit och ändå kände jag en stark längtan att stanna. Då dagen blev natt, lägrade sig en bitter köld; en köld som verkade få min kropp att domna, men göra att mina tankar och känslor verkade så aktiva och levande.

Då och då vände sig mannen till mig och erbjöd mig något att dricka, vilket jag tog emot. När jag då började engagera mitt sinne för att börja kommunicera med honom, återtog han sin sittande position åter igen och jag blev tvingad att sitta igen och hoppas och vänta.

Fem långa dagar passerade och vi fortsatte att sitta tillsammans i tystnad. Men något förändrades inom mig, En stillhet, inre frid och en känsla att vara gränslös överväldigade mig.

Den sjätte dagen vände sig mannen till mig vid gryningen och sa, ”Det du söker finns inom dig. Du måste hitta ordet som låser upp din energi; detta kommer att få dig att känna dig komplett. Göm dig inte från dig själv, utan omfamna ditt sanna jag, och vet om du gör det, kommer andra att acceptera dig och hitta samma sak inom sig själva. Du kan aldrig undvika smärta men du kan transformera den till något storslaget.”

Mannen reste sig sakta från marken och började gå längs den sandiga vägen i samma riktning jag kommit från, så många dagar tidigare. Jag betraktade honom ett tag tills jag precis kunde se honom sitta ner återigen. Jag kunde inte förstå anledningen till att mannen hittade en ny plats där han kunde fortsätta sitt fokus. Jag kände förlusten av hans sällskap.

Mannen hade flyttat sig för att ge mig utrymme för att finnas i min expanderade kraft. Han uppmuntrade mig också att släppa hans stöd, eller perspektivet jag hade av att han hjälpte mig. Jag såg inte detta då.

Mina tankar började fokusera på mannens ord, ”Hitta ordet som låser upp din energi.” Denna mening fortsatte rulla runt i mitt sinne. Jag började tänka. Jag tänkte på ord som jag var bekant med… mitt eget namn, namnen på dem i min familj, till och med olika ord som betydde ’låsa upp’, men inget verkade förändras inom mig. Jag förväntade mig en blixtsnabb effekt.

Jag satt fortfarande där, min kropp blev trött och utmattad. Jag började då ändra mina tankemönster. Jag började tänka på namnet på vår Skapare på mitt eget språk, vilket skapade lätthet i min energi, nästan som alla mina spänningar av att sitta under nio dagar sköljdes bort.

Jag la märke till en dam och en ung pojke som passerade mig. Jag hälsade på dem på samma sätt som den mannen hälsat på mig, och till min förvåning tog damen fram en liten portion mat och placerade den framför mig. ”Du har ännu inte hittat svaret”, sa hon. Min chock överväldigade mig. ”Distrahera inte dig själv nu,”sa hon igen.

Genom denna upplevelse växte min beslutsamhet och styrka. Jag åt aldrig maten, för det kändes för mig som om hennes ord gett näring till hela min kropp. Dagar passerade och fortfarande satt jag i frid och växande harmoni. Ord föll genom mitt sinne men inga verkade ha någon vikt eller kraft, tills jag kom över ett ord under en bittert kall natt. Ordet var ”Kärlek”.

Detta ord verkade fylla mig med värme. Mina lemmar brände då de kalla domningarna smälte bort. Det var som om mitt bröst brann, som om jag genererade min egen värme, vilken smälte bort smärtan och separationen som hade blivit så bekant för mig. Min kropp var full med energi. Jag kände nya, glada och lyckliga känslor. Känslor som jag aldrig känt tidigare.

Då gryningen kom kände jag som om hela min kropp delades i två delar, då mina gamla energier, själv och känslor föll bort och en ny energi steg upp inom mig. Jag kunde bara beskriva mig själv som gyllene ljus, vilket verkade expandera från en plats så djupt inom mig.

Några dagar senare upplevde jag att himlarna öppnades upp för mig. Jag såg min väg, mitt syfte och min djupa förbindelse med andra själar, och så klart Skaparens själar. Jag accepterade namnet Kristus, eller Kärlek. Detta ord blev så värdefullt för mig, och jag började att dela det med andra som passerade mig på sitt livs resa. Detta var mitt uppvaknande, förståelse och förändring. Höjdpunkten i den livstiden som lät mig bli Kristusmedvetandet som håller Skaparens kärleksenergi på planetnivån för alla att acceptera.

Jag tar detta tillfälle i akt och hedrar mannen som förändrade mitt liv och Skaparen för att vara den vise mannen och länka allt samman.

Jag hoppas att ni har uppskattat mitt minne och att det har uppmuntrat er att kontemplera ordet, ljudet eller känslan som låser upp er energi. Det kan vara ordet kärlek eller något lika värdefullt.

Det är dags att omfamna er sanning och transformera era energier. Detta kan bara uppnås när ni tillåter att essensen av er varelse erkänns. Ni behöver inte hitta en vis man eller kvinna, inte heller måste ni sitta i dagar. Tålamod, förtröstan, tro och beslutsamhet är nycklarna för att ge stöd till er från inom er varelse. Vägen för att upptäcka er sanning är er att inse och utforska.

I konstant kärlek,

Lord Maitreya, Kristus Logos

“Lord Maitreya: Awakening of Christ,” Channeled through Natalie Glasson, October 6, 2015, at http://www.omna.org/Latest_Free_Weekly_Message.html

Svensk överättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...