Lord Melchizedek – Mänsklighetens Massutvandring, 10 juni, 2021

Lord Melchizadek
Mänsklighetens Massutvandring
Det har skett många dödsfall över hela världen de senaste 18-24 månaderna . Många beror på virusinfektionen Covid 19, men det har också förekommit ett stort antal självmord, dödsfall genom sjukdom och olyckor, såväl som oväntade dödsfall. Frågan kan mycket väl ställas varför så många människor har lämnat planeten. Svaret ligger i vibrationsfrekvens och medvetenhetsdjup.
Alla mänskliga själar har ett livskontrakt som avser deras själsresa, djupet av deras själsliga förståelse fram till den senaste livstiden, och hur långt de har kommit eller hur mycket de har växt andligt under hela den tiden. Medan alla själar kommer från ljuset och är anslutna till den Högsta Källan är risken stor, att när själen väl har förankrat sin ande i mänsklig form på Jorden igen, kan indoktrinering, trauman och missbruk göra att den avviker från sin gudomliga plan – den kan snabbt förlora sitt andliga perspektiv och kontakten med sitt högre Jag i de täta jordiska vibrationerna. Förutom det här färdas alla mänskliga själar längs sin väg med själsfamiljer som kan splittras med tiden om det har förekommit många trauman, karmiskt ingripande eller djup förlust av kopplingen till Källan, hos en eller flera själar mellan livstiderna.
Vibrationerna i en persons medvetande kan genomsyras av mänskligt elände under många livstider, och hålla deras själsavtryck fångade i andevärldens lägre nivåer efter varje död, vilket får deras översjäl att fortsätta att reinkarnera om och om igen. Det är först när deras själ kan släppa en del av de trauman som uppstått under dessa livstider, lösa karmisk skuld och begränsa själskontraktet, som deras vibrationsfrekvens kan höja sig tillräckligt för att de ska kunna vakna upp till sin gudomliga plan.
Det finns många orsaker bakom själarnas bortgång över hela världen för närvarande, många av dem till synes före sin tid. Hur upprörande det än är att förlora nära och kära, vill vi försäkra er om att deras bortgång alltid assisterades och stöddes på ett kärleksfullt sätt. Att välja att avsluta sitt liv innan ens själskontrakt är slutfört är alltid en risk, på grund av det faktum att karmahjulet kan bli aktiverat och själen kan fastna på en lägre nivå av det fjärde planet eller, deras reinkarnation för att avsluta sitt själskontrakt kommer att leda till att det livet blir hårdare i andra omgången. Men många människor som nyligen har dött har blivit “hemkallade” för att låta planetens uppstigning ske utan lika mycket motstånd och negativitet.
Alla änglars och högre världars frekvenser MÅSTE jordas genom en mänsklig kropp för att få en positiv inverkan på Jorden. Således är det bara de människor som har börjat sin uppvakningsprocess eller vars själar har uppnått en mästarnivå i en tidigare livstid (och som har kommit överens om att hjälpa mänskligheten som en del i deras själsutveckling) kan klara av energin hos eteriska varelser utan att bli rädda, sjuka eller vilseledda.
Så, människor upptäcker nu att de måste göra ett val att antingen vakna upp eller lämna denna livstid, därför att gapet mellan den första, andra, tredje, fjärde och femte dimensionens frekvenser börjar bli för stor för människor som är fast i de tre lägre dimensionerna, för att förstå vad som händer omkring dem. Ju fler människor som vaknar, desto högre vibrationsfrekvens blir det i det mänsklighetens kollektiva medvetande, i det universella sinnet och i de många undernivåerna mellan dimensionerna. Det orsakar mycket obalans hos människor som sitter fast i den tredimensionella fysiska verklighetens täthet, eftersom deras fysiska kroppar inte klarar av de förhöjda energier som absorberas av deras eteriska kroppar.
Ni är alla på er personliga resa. Det mänskliga psyket kommer att döma och fördöma dem som inte verkar göra de “rätta sakerna”, medan Skaparen av Allt Som Är, kommer att kärleksfullt tillåta fri vilja att avgöra vilket resultat någons liv i slutändan kommer att ta. Var medvetna om att ingen människa är en ö, och allt i Universum är energi som är förenad genom energin av ovillkorlig kärlek. Det är många liv som potentiellt skulle kunna räddas, helt enkelt genom att acceptera människor som de är och lämna dömanden och “goda” råd bakom sig och ge dem utrymme. Om människor väljer att lämna nu, oavsett om det är av egen vilja, därför att att det är deras tid, eller för att energin på Jorden inte längre matchar deras, var då medvetna om att de aldrig är ensamma oavsett hur lågt eller avancerat deras medvetande är.
Skicka kärlek till planeten, ni kära. Gå med i Guds Arme för att sprida kärlek med Förvandlingens Violetta Flamma och Kristusmedvetandets Gyllene Stråle till det mänskliga kollektivets medvetande, till naturen, till Moder Jords diamantkärna och till oskyldiga människor vars energier har blivit angripna. Be om att det görs på det högsta och bästa sättet med Gudomlig lätthet och nåd och genom Nådens lag, och det kommer att ske.
Jag Är Lord Melchizadek
Översättning Ulla Krogh

You may also like...