Lord Melchizedek via Victoria Cochrane, 19 juni, 2018

Lord Melchizedek

via Victoria Cochrane

19 juni, 2018

Den mänskliga kroppen består av kött och ben, men den mänskliga själen är essensen för personen i egenskap av en eterisk kropp. Själen är av en essens, precis såsom Guds ljus består av essens och mellan dem förekommer ingen separation. När ens kropp dör, återgår själen till ljuset och blir en del av detta ljus såsom det aldrig hade gett sig iväg. Ifall man under sitt liv förlorar förbindelsen med ljuset, minskar aldrig möjligheten till att återvända till ljuset vid sin död; det kommer fortfarande att ske, med lika stor säkerhet som att natt följer efter dag.

De villfarelser som den mänskliga hjärnan tror på menar att en bortkoppling från Gud, Skaparens kärlek, nästintill garanteras när man vid sin död återvänder dit. Den fysiska världens illusioner blockerar det medvetna sinnets förmåga att förbli tillitsfull och förenad, vilket innebär att personen börjar tro på en drös av osanningar gällande sin andlighet och Gudomliga rättighet i egenskap av en stråle av Guds ljus. Travestin gällande orättvisorna för mänskliga liv på Jorden kan inte bli ogjorda eller släppas fria från den mänskliga själen, ifall man inte är medvetet uppmärksam på sin oändliga förening med Källan; inom Skaparens energi är ögonblickliga helanden och manifesteringar en rättighet för samtliga varelser på Jorden, inget privilegium för några få utvalda. De som innehar sådan kännedom, eller söker efter hjälp från någon som har sådan kunskap, lyfter nu de band som binder dem till förflutna händelser och liv på Jorden, vilka har lämnat enorma traumatiska intryck på deras själsminnen som har förorsakat skada på deras andliga förbindelse och övertygelse. Ju mer som människorna kan släppa taget om emotionellt bagage och återgå till Skaparens kärlek och ljus som en övergångsrit genom själv-tillit och bemäktigande, desto mindre risk för att de ska falla i fällan av att låta illusionerna gällande dramat på Jorden fängsla deras ande och själ i mörker och desperation.

Det finns inget hopp ifall man inte kan tro på att det är så. Den mängd negativitet som genereras av människor som tror att terroristernas dåd får välden på knäna, är en utmaning för alla som febrilt arbetar för att hålla sig ovan dramat och för att höja vibrationerna i världen runtomkring dem till den Femte Dimensionen. Ifall ens själ bär det förflutnas ärr, så är det mycket svårare att tro på att kärleken är allt och att man är ett med Gud och sålunda Gud inkarnerad. Kraften att kunna upprätthålla en övertygelse och en förbindelse vilar på ens förmåga att skaka av sig spökena från det förflutna och att se Jorden och dess invånare såsom Skaparen gör; som perfekta på alla sätt, för varje levande varelse är en individ och unik och blir villkorslöst älskad, trots alla lagar som man bryter eller antalet misstag man gör.

Skaparens kärlek finns i varje föremål, varje levande ting och varelse i universum och Skaparens glädje är den grundval som själen lever av. Ifall man inte kan känna att man är en sam-skapare och sålunda ansvarig för sitt eget liv och sin verklighet, så har man förlorat sin makt och förmåga att smida en förändring. En bruten eller nergången själ kommer inte att förmå hitta skaparens ljus inom sig själv och kommer konsekvent att leta utanför sig själv efter uppfyllelse. Detta kan bli till en oändlig cykel av självsabotage, eftersom man är oförmögen att ge sig själv den kärlek som ens själ längtar efter (eftersom den kärlek som ni ger er själva också är Skaparens kärlek), man blir desperat för att fylla upp tomrummet via droger, alkohol, brottslighet, narcissism och till och med våld. Dessa människor blir aldrig lyckliga och kommer i sin tur att skapa olycka i andras liv, om de inte kan ta tag i de frågor som tynger ner dem och som har skadat deras andliga förbindelse.

Livets resa fortsätter genom döden och genom inkarnation efter inkarnation. Varje livstid medför en ny fysisk kropp och en ny uppsättning upplevelser att navigera igenom, men er andliga essens förblir densamma. Minnena från varje livstid hjälper till att skapa den livstid som ni för tillfället lever i och utformningen av era upplevelser kommer att bero på den mängd trauma som ni har lyckats släppa taget om eller som ni fortfarande bär inom er själ.

Budskapet att komma ihåg, kära ni, är att er förbindelse med Skaparen aldrig går förlorad, alltigenom livet och bortom det. Ni är aldrig separerade och aldrig ensamma. När man vill hitta sin förbindelse ser många till religion och det är som det kan vara. Förbindelsen med ljuset och Skapelsens kärlek finns emellertid inom varje sten, växt, insekt, djur och varelse, mänsklig eller annan, inom Universum och det krävs inget engagemang i någon religion eller avgränsning, eftersom Skaparens kärlek och ljus finns inom varenda skapelse och är villkorslös.

Leta inte längre efter Gud än er själva, kära hjärtan. Du är en Gudomlig eker på det Gudomliga hjulet och Guds ljus och kärlek finns inom dig. Förena dig med dig själv och gå inombords. När du kan göra det, kommer Hans ljus att lysa ut till världen och ingen mängd hat, våld eller terroristagerande kan motstå den villkorslösa kärlekens vibration som är av det högsta slaget och den mänskliga själens nektar.

 

Jag är Lord Melchizedek.

 

Lord Melchizadek via Victoria Cochrane, June 19th, 2018 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...