Lord Melchizedek via Judith Kussel, 31 juli, 2022

”Detta är en tid av enorm övergång, förvandling när de upplysta portalerna öppnas och det enorma av allt kommer att börja avslöja sig på alla nivåer av mänskligheten nu. Det är den fullständiga splittringen av den gamla jorden och den nya jorden. Sålunda förvandlas nu den Gamla Jordens dualitet till Enhets- och Enhetsmedvetande, och därmed Nytt Liv och Ny Början, SOM ETT.
”Ljuset som nu släpps utvidgar hjärtcentret ännu mer, eftersom hjärtat och tredje ögat (Allseende Ögat) smälter samman och de kosmiska kommunikationscentra öppnas i mänskligheten, som medvetet stängdes ner i Atlantis, av de som ville få kontroll över mänskligheten. Detta har nu släppts och omvandlats.
”Det sker ett massuppvaknande av själar, våg på våg, och det kommer att ske en enorm förändring till hjärtcentrerade, kärleksfulla sätt att leva, vilket saknar motstycke. Själar kommer bokstavligen att vakna upp och känna hur de under sitt sömntillstånd gick igenom en enorm förvandling som kommer att bli uppenbart genom varje levande ögonblick. De kommer bara att vakna upp och finna sig själva förändrade till det innersta.
”Energierna som strömmar in är så kraftfulla att de kommer att lyfta alla som är redo att släppa det gamla helt och hållet, till ett mycket högre vibrationsfrekvensband och därmed existens. Då den Nya Jorden nu är helt förankrad i det 7:e dimensionella tillståndet redan, och själarna som stiger upp till det 5:e dimensionella tillståndet, kommer således att finna att deras Ljuskroppar nu aktiveras som aldrig förr. Alltså stora fysiska förändringar också.
”Nyckeln till det nya livet är kärlek – villkorslös och transcendental kärlek, och detta kommer verkligen att bli normen, det nya sättet att leva!
”Ibland kan det finnas en känsla av desorientering, trötthet, men det är denna alkemi i den högsta formen, när du förändras från ett tätt och långsamt och lågt vibrationstillstånd och liv, till det femte och under de närmaste åren, sjunde. Således övergången till en helt annan, mycket högre frekvens Ljus Kropp och liv. Dualitet är nu alkemiserad till, Enhet, Harmoni, Balans, Helhet.
”När de slumrande förmågorna hos det allseende ögat vaknar ännu mer, kommer du nu att kunna se vad du inte kunde se tidigare, att höra det du inte kunde höra tidigare, och tillgång till kunskap och visdom som inte kunde nås tidigare !
”Tillåt denna alkemiska process!
”Tillåt dig själv att förvandlas alkemiskt från ett tillstånd till ett annat, från en livsform till en helt annan, från en mycket tät fysisk form, till den mycket lättare, ljusare och mer flytande. Ljus Kropp-formen och till en Ljus-Kärlek -Visdomsfylld existens och multidimensionalitet!
”Allt händer, och det är meningen att det ska vara det!
”Jag har talat!”  (Lord Melchizedek och den Höga Ordern av Melchizedek)
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...