Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 7 juni 2019

Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 7 juni 2019

Per Staffan 7 juni 2019

Lord Melchizedek (channeled messages)

Lord Melchizedek

Återupprättande av din Själs-Sinnesanslutning av Lord Melchizedek

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Original Källa: Sacred School of OmNa

Likt en kosmisk blomma öppnar jag min själs kronblad mot dig, och låter det levande, heliga och intensivt kärleksfulla ljuset från kärnan i mitt väsen strömma in i din verklighet, aura, kropp och själ. Vi finns inom ett extraordinärt och stort universum; det är som en trädgård som har skapats och skötts av Skaparen. Jag är det blomhuvud du kan vila på, skyddad av mina starka kraftfulla kronblad, som kapslar in dig i ljusets renaste vibrationer. Jag är den stora bleka gyllene solen som skiner på ditt ansikte, hjärta och själ; acceptera min värme och kosmiska kärlek som strålar ner på dig. Jag är luften som flyter naturligt in i kroppen, omger din varelse och ständigt borstar mot huden. Jag är vårdaren, näringsgivaren och den tillgivna entusiasten till Skaparens trädgård; Jag är Skaparens universum. Jag är en enad aspekt av Skaparen; Jag övervakar alla aspekter av universum, små eller stora. Min energi existerar inom allt eftersom jag är ett uttryck för Skaparens kärlek och medvetande, en övervakare och ett styrande ljus för alla på jorden. Vänligen förstå att jag är här för att stödja er, hjälpa er att övervinna utmaningarna från Jordskolan och förstå Skaparens sanning. Jag är er moder, fader, broder, syster; Jag är jorden ni står på, himlen ovanför er. Jag är din själ, du är min själ; Vi är Skaparen i manifestation på Jorden och de inre planen.

Jag är Lord Melchizedek, Universal Logos och Skaparens kärleksfulla hjärta. Jag är en kosmisk, galaktisk mästare och Kristus som håller den universella Kristusmedvetenheten Universal Christ Consciousness inom mitt väsen. Jag förkroppsligar de många nivåerna i Skaparens universum och förstår hur man ska utvecklas genom dimensionerna av lärande och integration för att få större enhet. Jag övervakar Jorden från universell nivå, jag skyddar, vårdar och styr själar som finns på jorden, på planetnivå, solnivå, galaktisk nivå och universell nivå. Jag integrerar alla strålar av ljus och upplysning från varje stor och expansiv nivå till min energi och universella nivå. Jag accepterar de höga vibrationella energierna hos de kosmiska och universella nivåerna i Skaparens universum och channeling kanaliserar dem på alla nivåer och själar vid den mest lämpliga energivibrationen för acceptans. Jag förstår Skaparens vilja, djupa idéer och energi när de skickas ner till mig genom evolverade mästare och ljusstyrkor. Det är min avsikt att reda ut Skaparens vilja, förankra och fördela den genom den universella nivån och in i de galaktiska, sol och planetariska Logos sinnen. Ni kan beskriva mig som ett universellt ankare för Skaparens energi och Kristusmedvetenhet, en källa genom vilken Skaparens ljus lyser och distribueras. Jag håller Skaparens många färdigheter, förmågor, visdom och vibrationer. Jag är förenad med Skaparens hjärta, sinne och själ och hjälper alla att få den aspekt av enighet som är mest lämplig för deras egen andliga tillväxtprocess.

För att ansluta till mig personligen behöver du helt enkelt upprepa mitt namn som ett mantra, ”Lord Melchizedek”, eller kalla mig till din sida på ditt eget sätt. Att upprepa mitt namn kommer att hjälpa till att förankra mina vibrationer, ljus, kärlek och medvetande i din varelse.

Förhållandet mellan Din Själ och Ditt Sinne

Din själ är ren, den är en hög vibrerande energi av kärlek och visdom, den är ett extremt positivt inflytande i ditt liv och den kan ändå bli isolerad, tömd på vibrationer på grund av fysiska influenser och illusionerna av egot. Medan varje aspekt av ditt varande är en manifestation av Skaparen och i sanning ren och helig, har egot på en fysisk Jordnivå en tendens att ta kontroll på ett negativt sätt, och detta är helt enkelt för att sinnet och själen är åtskilda till viss grad och inte fungerar som ett. Sinnet använder sig av tidigare erfarenheter, även tidigare livstidsupplevelser, för att komma igenom alla erfarenheter i ditt liv. Sinnet vill att du ska känna dig trygg och säker, det kan manifesteras som ett behov av att känna dig i kontroll, särskilt om själen inte är engagerad. Sinnet kan bli enrollerat för att vara den viktigaste källan till visdom och övermanna din själ och din gudomliga intuition som naturligt strömmar genom ditt väsen. Ditt sinne är så kraftfullt att det stöder dig när du projicerar och manifesterar den verklighet du upplever för dig. Dina tankar silar genom forntida minnen ständigt som om det letar efter något, kanske är det vägledning eller upplysning. Dess huvudsyfte är att återskapa din relation med Skaparen på Jorden, till exempel känslor av glädje, frid, enhet och förening. Det försöker dock uppnå detta genom materiella kunskaper och erfarenheter.

Din själ är alltid närvarande i ditt väsen, och delar ständigt visdom, kärlek och gudomligt stöd för att tjäna dig. Det är sinnet genom vanor och betingning som kan orsaka att du inte ens är medveten om din själs närvaro och dess konstanta utflöde genom dig. Detta kan orsaka illusionen att din själ är blockerad från att integrera sig i din varelse eller att du inte kan ansluta till eller kommunicera med din själ.

Själen håller på många lektioner och erfarenheter från andra livstider samt erfarenheter som kommer att manifestera större inlärning och expansion. Det kan verka som om själen kräver rensning, men själen bjuder in hela kroppen till förverkligande av din själ genom att ge vissa erfarenheter till ditt liv på Jorden.

När själen ignoreras och sinnet tar kontroll och ett engagemang med illusion kan manifesteras, är det i detta fall helt enkelt ett behov av att skapa större enhet för din varelse, att koppla ditt sinne till din själ och därigenom ge ditt sinne en uppmuntran och avslappning med energin från din själ. Detta skapar vackra upplevelser av förtroende, harmoni, lugn och att vara älskad i sinnet vilket påverkar hela ditt varande och din verklighet. Sinnet kan släppa rädsla, dömande, lidande och smärta för att bli gudomligt inspirerat av Skaparens sanning. Detta skapar en sådan vacker känsla av att vara fullt stödd, älskad, säker och helad.

Omfamna Sinnet med Din Själ

Att fokusera på själens kärlek som pulserar genom din varelse är en kraftfull pacificering av ett tjattrande och ofokuserat sinne. Att omfamna sinnet med kärlek kan hjälpa till att fördjupa meditationen, eftersom sinnet antar en större stillhet vilket möjliggör en ny koppling till din själ. När andra talar om själsutveckling, uppstigning, upplysning och integration, talar de om enheten mellan själen och sinnet, det är en stor prestation som kan uppnås och leda till större behärskning och uppvaknande.

Sitt lugnt, slappna av och försök fokusera på ordet ”Stillhet” i ditt sinne, du kan föreställa dig ordet eller upprepa det. Fokusera på detta ord och låt dig bli medveten om hur lång tid det tar för dig att distrahera dig med en extra tanke. När du förstår att du har blivit distraherad, ta sedan ditt fokus tillbaka till ordet Stillhet. Döm inte dig själv, istället, när du upplever distraktion, ta avstånd från distraktionen och ta dig tillbaka till ögonblicket. Detta hjälper dig att förstå hur inflytelserikt och distraherande ditt sinne kan vara i din vardag. Slutför träningen genom att be din själ att omfamna ditt sinne i den renaste kraftfulla kärleksenergin och vibrationer. Känn, uppfatta eller erkänn din själs kärleks förankring i varje aspekt av ditt sinne, som om det är en lugnande balsam.

Säg sedan: ”Jag åkallar nu min själs älskade och heliga energi för att expandera och svälla, smälta in i min kropp, aura och omgivning. Jag ber min själ att skapa ett djupare band och ett samband med mitt sinne, och hjälpa mig att existera som en ledstjärna för mitt själsljus, som uttrycker Skaparens ljus och kärlek från varje por av mitt väsen. Jag ber Lord Melchizedek att övervaka denna integrationsprocess. Tack.’

Föreställ dig hur ljuset kommer att manifesteras i ditt sinne, det kan skapa en ljusstråle genom centrum av ditt sinne som sänds ut till alla aspekter av ditt sinne. Du kan tänka dig att ljuset flyter över ditt huvud som ett lock eller en hatt och smälter in i ditt sinne eller så kan ett gyllene hjärta manifesteras i ditt sinne, pulserande kärlek och positivt medvetande i dina tankar. Låt dig själv och din själ vara kreativa och skapa en symbol som du kan meditera på och uppleva sambandet med mellan din själ och ditt sinne. Låt ditt sinne översvämmas med din själs ljus, i vetskap om att ljuset håller Skaparens gudomliga vilja, en högt vibrerande medvetenhet om upplysning, själens önskningar och värdefulla tankar om kärlek.

Tänk dig att din själ utvidgar sig för att fylla hela din kropp, den smälter genom din hud och går in i din aura och löser all negativ energi och förankrar kärlek i hela din varelse. Sitt och upplev din gudomliga energi. Om ditt sinne försöker ta kontroll, omfamna det i djup kärlek och förlåtelse. Detta är din speciella tid för anslutning och integration mellan din själ och ditt sinne, som i sig kan bli livsförändrande. Ju mer du engagerar dig i denna övning, desto mer kommer ditt sinne att öppnas för att inse och erkänna din själs heliga närvaro, så att du kan känna dig själsfylld och själsförverkligad.

”Min själ förbinder sig djupt till mitt sinne, jag upplever fokus, klarhet och uttryck av kärlek genom mina tankar. Jag är i medveten närhet av min själ. ’

Detta är en kraftfull bekräftelse som kan användas som ett mantra för att centralisera dina tankar och åberopa hjälp för att få en djupare koppling mellan din själ och ditt sinne.

Med kärleksfull stödjande ren integration,

 

Lord Melchizedek

 More Lord Melchizedek

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...