Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 15 februari 2019

Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 15 februari 2019

 

Aktivering av det Omslutande Ljuset

av Lord Melchizedek

Kanalisering genom Natalie Glasson – 15 februari 2019 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar, lycka, frid och kärlek, jag sträcker ut mig från min varelse till er. Jag är Lord Melchisedek, övervakare av den Universella Nivån i Skaparens Universum. Min avsikt är att distribuera den Universella Ljusnivån, till alla på Jorden som stöder den andliga utvecklingen och uppstigningen. När jag distribuerar ljuset, så delar jag och levererar den gudomliga viljan, den upplysning och aktivering från Skaparen som är lämplig för varje steg av uppstigning. Vissa energetiska distributioner, aktiveringar och uppgraderingar blir förankrade utan erkännande eller medvetenhet, medan andra är så speciella att vi vill göra så många själar som möjligt medvetna om de upplevelser som finns tillgängliga för dem. Därför vill jag nu föra fram en ny aktivering som är tillgänglig, för att ni ska få uppleva och förkroppsliga, den heter ”Aktivering av det Omslutande Ljuset.”

Syftet med Aktiveringen av det Omslutande Ljuset

Aktivering av det Omslutande Ljuset förkroppsligar och utstrålar det Universella Ljuset, som representeras av en gyllene färg. Det kommer från det renaste ljusets vibrationer, för att öka er förmåga att kunna känna och koordinera Skaparens ljus, upplysning och strålning genom er varelse, för förkroppsligande och uttryck. Att utveckla er förmåga att kunna känna och koordinera Skaparens flöde, kommer att stödja er i att avlägsna energetiska hinder, blockeringar och illusioner, som begränsar och hindrar er upplevelse av Skaparen. Det är ert syfte på Jorden att uppleva Skaparen på det sätt som är tillämpbart och möjligt, och varje steg i er uppstigning låter er engagera er i denna avsikt, och ta det till manifestation.

Föreställ er för en stund hur det skulle vara att totalt uppleva Skaparen, varje aspekt av Skaparen ni mottar och erkänner, med varje förkroppsligande och uttryck. När ni försöker föreställa er att ni uttrycker Skaparen som flödar, blir förkroppsligad och uttryckt av er helt och hållet, kommer er uppfattning alltid att vara begränsad i jämförelse med Skaparens fullständiga uttryck, som finns tillgängligt och möjligt för er. Men den enkla kontemplationen tillåter er att öppna upp ert sinne för möjligheten och för Skaparen, och därför börjar ni redan uppleva det.

Aktivering av det Omslutande Ljuset väcker aspekter och delar av er hjärna som gör att ni kan smälta, se, förstå, tolka och begrunda Skaparens ljus, såväl som de inre planen, dimensionerna och de högre andliga aspekterna av er själva. Med nya uppvaknanden i er hjärna, matas er kropp, tankar och känslor med större volymer ljus, och hela er varelse harmoniseras på ett nytt sätt med Skaparens osynliga dimensioner. Er förmåga att reagera på er omgivning och ert eget skapande av omgivningen, förändras och skiftar. Ni kan känna igen sanningen i er omgivning, reagera från ett område av sanning, så att drama, illusioner, glamour och falska intryck eller idéer minskar. Era reaktioner och förmågan att reagera på vilken situation eller person som helst, gör att till och med tankarna i ert eget sinne börjar blomstra från utrymmet av frid, kärlek och ljus. Således närmar ni er verkligheten och förmågan att skapa er verklighet på nya och spännande sätt.

Aktiveringen frigör begränsningen som finns i ert sinne, som drivits och förankrats av medvetenheten hos mänskligheten, ledarna, nära och kära, media och så vidare. Eftersom begränsningen som dikterar vad ni ska göra, tänka, ha på er och hur ni ska agera, löses upp, så sker ett uppvaknande inom ert sinne och er varelse. Detta gör att ni kan identifiera och ta nya ljusportaler i anspråk, med dimensioner av högre ljusfrekvenser som ni kan ansluta till och komma in genom. Resultatet blir förnyade och energetiska nedladdningar av ljus, kärlek och visdom till er varelse och medvetenhet. Ni kan identifiera portaler med ljusöppningar när som helst i er verklighet. Ni kommer att kunna välja om ni vill ta emot ljus, eller passera genom portalen under meditation eller tid i stillhet, för att absorbera och ge uttryck för det ljus som finns fullt tillgängligt. Mer healing, uppvaknande och enighet med Skaparen kommer att upplevas.

Det slutliga syftet med Aktivering av det Omslutande Ljuset, kommer att stödja integrationen av er ljuskropp med er fysiska kropp och existensen på Jorden. Er ljuskropp kommer att hålla en högre vibration och ljusfrekvens än den ni för närvarande har, såväl som helig visdom, vilket kommer att tjäna er i ert nuvarande tillstånd av uppstigning. Integrationen av er ljuskropp kommer att skapa en märkbar förstärkning och återuppbyggnad av ljus, energi och medvetenhet inom er, vilket kan kännas som en gnista av hälsa, vitalitet och uppvaknande kraft inombords. Ni kan känna er bemyndigade, bestämda och märka en nyfunnen iver och andlig utveckling. Således skapar er ljuskropp ett nytt perspektiv, för er att uppleva och utveckla, vilket tjänar er i er verklighet och andliga utveckling.

Allt detta kan upplevas som en ökning i flödet av Skaparens ljus, upplysning och strålning genom er.

Hur Ljuskroppens Aktivering Fungerar

När ni kallar på, eller begär, en upplevelse med Aktivering av det Omslutande Ljuset, kommer ni att vara omgivna av de Tolv Råden från den Universella Nivån, som kallas Melchizedeks Lärjungar, vilka stöder mitt arbete som Universella Logos. Ni kan se dem som mitt supportteam. Dessa tolv varelser kommer att koppla samman energin till ett kollektiv, till er hjärna och chakrana runt detta område, till era emotioner och förmåga att skapa, ert sinne, ert förnuft, er intuition och era uppfattningar. De kommer också att koppla sin energi till era chakran, era inriktningar och era sinnen, vilka låter er ta emot Skaparens ljus, er själ, och anpassas till Skaparens sanning och er ljuskropp. De kommer att skicka sin energi till er grupp av guider, så att era guider kan överföra Aktiveringen av det Omslutande Ljuset och sedan fortsätter arbetet hos Melcizedeks Lärjungar de påföljande dagarna, efter att aktiveringen har förankrats.

Melchizedeks Lärjungar kommer att omsluta er med lager efter lager av ljusfrekvenser, och varje lager kommer att ha ett syfte och skapa en aktivering inom er. När ni är omslutna av alla de 344 skikten av ljusfrekvenser från Universell Nivå, så kommer aktiveringen att skapas, så som Jag, Lord Melchizedek, har beskrivit för er. Man kan föreställa sig ljusets omslutning som frekvenser av ljusa trådar, som sammanflätas och vävs runt er, och gradvis absorberas av hela er varelse och kropp. Melchizedeks Lärjungar är kopplade till de ni är före omslutningen av ljus, och ska hålla kanalerna och de energetiska systemen öppna inom er, vilket gör det lättare för er att ta emot, absorbera och förkroppsliga ljuset. Det här är verkligen en ljusfylld aktivering, som skapar en ljus upplevelse inom er. Den är helt säker och lämplig för er att ta emot och njuta av.

Att Inbjuda Aktiveringen av Ljusets Omslutning

”Jag kallar på Lord Melchizedek, Melchizedeks Lärjungar och min Grupp av Guider. Jag önskar ställa min begäran till den Universella Nivån, till min själ och Skaparen, för att nu få uppleva Aktiveringen av Ljusets Omslutning. Om det är gudomligt lämpligt och anpassat till mitt nuvarande steg i uppstigningen, vänligen påbörja Aktiveringen av Ljusets Omslutning nu. Jag öppnar mig för att ta emot Melchizedeks Lärjungar och deras anslutning till mig. Jag välkomnar, tar emot och absorberar de 344 skikten av ljusfrekvens och energi från den Universella Nivån, som jag vet kommer att skapa aktiveringen inom mig. Jag är skyddad, balanserad och till freds under hela aktiveringen, och har en djup vetskap inom mig när aktiveringen är klar. Jag förstår att min grupp av guider kommer att stödja aktiveringen under de kommande dagarna, för att kunna blomma ut inom mig, och allt det Lord Melchizedek beskrev skulle vakna inom mig. Med gudomlig timing, kommer jag att känna igen de kraftfulla skiften som kommit inom mig, med vördnad, förundran, tacksamhet och kärlek. Låt det bli så, tack.’

Jag stöder ständigt din sanning,

Lord Melchizedek

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...