Lord Melchizedek via Victoria Cochrane, 20 september 2017

Lord Melchizedek via Victoria Cochrane

20 september 2017

Hälsningar. Jag är här för att förklara för er felaktigheterna och mysterierna runt konsumtionen av djur som mat av människor på Jorden. Det finns många av er som inte tänker två gånger innan ni dödar för att få mat, medan andra känner mycket skuld runt det och kommer inte äta kött alls, eller mycket sällan. Det är sant att allt liv är heligt. Med de andliga lagarnas ögon, är att ta liv i onödan den ultimata travestin, för varje levande sak är älskad ovillkorligt av Skaparen och ingen är viktigare än någon annan, om det så är en insekt, ett lejon eller en människa. Vidare är allt liv i en cykel av återvändande och finns i lagen om utvecklande expansion, vilken kräver tillämpning av hållbarhet. Detta betyder att vad som tas som mat, hus eller för vinnings skull måste bli återfört i samma mått. I den naturliga världen dödar djur andra djur för mat och överlevnad. Människan är, trots allt, ett djur eller hur? Det är en människas rättighet att därför döda för mat för att ta emot balansen av att ta emot näringen kroppen behöver. Men när mer tas än vad som är nödvändigt, eller man plundrar utan att återskapa vad som tagits, sker en oblans och några djur blir utarmade i antal och vibration. Många djur har dött ut helt pga överfiskning och ohållbar jakt. När det mesta djurproteinet som konsumeras av människor är uppfött blir lagarna om hållbarhet bibehållna; men inte alla djur dödas för mat, och här är var den största obalansen har skapats. I många länder dödas djur för skinn, betar eller organ, eller hålls i omänskliga förhållanden för människans behov. Det måste vara hållbarhet men det måste finnas nåd och respekt för livet som tagits för att vibrationen av livets gåva ska vara den högsta.

Matens vibration är är mycket beroende av hur den fötts upp, dess tillväxt, hur den vårdats och hur den skördats. När den inte får välsignelser eller livet tas utan tillfrågan eller respekt, kommer vibrationerna av näringen man får vara av en mycket lägre grad än om djuret dödades med kärlek, tacksamhet och välsignelser. Om ett djur har fötts upp med kärlek och omtanke, med alla dess behov respekterade och dess närvaro är hedrad, kommer näringen man får av det efter det dött vara mycket högre än produkterna som kommer från djur som fötts upp på annat sätt. När djur föds upp från en vibration av inkomst, girighet eller ego kommer vibrationen av maten vara av en mycket lägre grad, särskilt om djuret led på något sätt. Djurprodukter som ägg kommer att påverkas på samma sätt.

Allt liv är heligt och jämlikt. Andliga lagar tillåter djur att döda andra djur för mat, så länge de dödar för att de har ett behov, inte bara för dödandets skull. Var inte rädda för att döda för mat om det är vad som behövs för att upprätthålla er hälsa. Var dock medvetna om konsekvenserna av att ta liv och konsumera eller använda det utan tacksamhet eller tillåtelse. Genom att ge tack och kärlek till djuret som ger sitt liv för att upprätthålla ert, balanserar ni utväxlingen av energi, både för er och för arten av djur från vilken ni tar. Det är helt möjligt att göra detta i efterhand om ni inte har någon kontroll över hur djurets liv togs, som när ni köper kött eller djurprodukter i affären. Allt ni behöver göra är att visualisera ljus som går in i maten och medvetet tacka och välsigna för gåvan av näring som det ger er. Om ni är tveksamma över ursprunget på produkten kan ni också hålla intentionen att energin hos maten höjs till dess högsta och bästa så att det är mest till nytta för er hälsa och välmående.

Överlevnad på Jorden i den fysiska formen är beroende av mat, vatten, värme, ljus och kärlek. Ingen människa på Jorden borde vara utan dessa krav. Men hållbarhet och balans är vitalt för att hålla Jordens naturliga värld fungerande i symbios och harmoni. Vibrationen i vilken ni lever är vibrationen ni attraherar. Ta bara vad ni behöver och var alltid tacksamma för att djuret offrade sig så att ni kan leva.

Och så är det.

Lord Melchizedek.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...