Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 15 september 2017

Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 15 september 2017

 

Uppvaknande av Naturen och Skapande av en Portal av Fullbordan

av Lord Melchizedek

15 september 2017

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 15 september 2017 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Det är med universums ljus och kärlek som jag, Lord Melchisedek, kommer fram för att vara i din närvaro. Du har tillgång till universums ljus och kärlek, du är anpassad till allt som finns inom Skaparens universum och kan därför leda det genom din varelse till manifestation. Du är en kraftfull mottagare och utsändare av ljus och visdom; Det är genom din direkta länk till din intuition och din själs kunskap som du kan manifestera Skaparen på jorden. Tänk inte på dig själv som att du saknar någonting, allt du behöver och fordrar är närvarande i dig, du är väktare av Skaparens universum, du vet hur du kan utnyttja energierna och bringa Skaparens gudomliga vilja till manifestation. Skaparens gudomliga vilja uppmuntrar dig till att känna och uppleva fulländning; Detta är allt som Skaparen önskar för dig och detsamma gäller för alla varelser.

För att acceptera Skaparens gudomliga vilja och därmed uppleva fulländning inom ditt varande och verkligheten finns det ett behov av att förstå hur fulländning känns för dig. Hur skulle du känna dig inom din varelse och verklighet om du var helt och fullt uppfylld? Jag frågar dig inte vad du behöver eller vill ha för att uppleva fulländning, inte heller frågar jag dig hur du tror att du kan bli uppfylld. Istället önskar jag att du ska ansluta dig till energin av uppfyllelse inom dig. Sök känslor och sensationer, tillstånd av varande och perspektiv på att vara helt och fullt uppfylld utan att ta emot, be om eller göra någonting. När du upptäcker källan till uppfyllelse inom dig, och får tillgång till och förkroppsligar den fullt ut så upplever du Skaparens gudomliga vilja. Du är i Skaparens flöde och lockar upp erfarenheter och situationer som är i linje med energin av uppfyllande inom dig. I själva verket manifesteras din inre verklighet i din yttre verklighet. Du börjar ta emot Skaparen, utgå från Skaparens ljus och manifestera Skaparens ljus för att hjälpa din uppfyllelse.

Förväntningar kan hindra din upplevelse av uppfyllelse. Det finns en fin linje mellan att fokusera på det som du vill uppleva och att diktera till Skaparen att manifestationer endast kan ske på det sätt som du uppfattar att de borde göra. När du fokuserar på en idé, delar du med Skaparen ett intryck av någonting du vill ta emot eller uppleva. När du tror att en manifestation bara kan ske på ett sätt hindrar du Skaparens flöde och expansion, och stänger dig själv och blockerar dig från att ta emot. Du blir väggen framför dig som hindrar din utsikt över alla gåvor som delas med dig. Placera ditt förtroende för Skaparen och vet att Skaparen kommer att leverera till dig allt du behöver. Den vackra delen är att det blir mer magnifikt än vad du någonsin skulle kunna föreställa dig. Allt du behöver göra är att komma åt energin inom dig som är det fullaste och mest heliga uttrycket för vad du vill uppleva.

Att vara i tjänst med Uppfyllelse

När du får tillgång till energin och källan till uppfyllelse inom din varelse tillåter du att varje del av ditt varande existerar i harmoni med Skaparen. Därför är inget uteslutet; du får allt du behöver med gudomlig timing, andligt, emotionellt, mentalt och fysiskt. Du anpassar dig också till Skaparen för att stödja acceptans och manifestation av uppfyllelse inom andra och deras verkligheter. Ditt uppdrag blir att hjälpa andra att uppfylla sig genom att ansluta sig till Skaparens vibrationer för uppfyllelse inom dem och uppmuntra dem att uttrycka fulländning genom alla aspekter av deras väsen. Du tillåter andra att känna igen sitt gudomliga jag och anpassa deras verklighet till denna aspekt av sig själva. Skaparen för sedan in i ditt liv själar som är redo att uppleva fulländning; många kan önska att uppleva andlig fulländning när de rör sig till nästa nivå av sin uppstigning.

Uppfyllande och Natur

Jag, Lord Melchisedek, talar till dig om fulländning eftersom det finns många aspekter av Moder Jord som väntar på att uppleva en aktivering som gör det möjligt för dem att få tillgång till nya nivåer av medvetenhet, visdom och Skaparens väsen. När du har behärskat energiflödet och manifestationen av uppfyllelse i din verklighet, så blir du mästare i att vara till tjänst för andra och hjälpa många med uppstigningsaktioner. Uppfyllandet ska anpassas till Skaparen; du är naturligtvis till tjänst på vackra och mirakulösa sätt för andra. Moder Jord, naturriket och elementar kungarikena väntar på många ljusarbetare på jorden för att nå fulländning. På så sätt kan ljusarbetare känna igen närvaron och medvetenheten om uppfyllelse inom Moder Jord, naturrikena och elementarkungarikena. Ett sådant erkännande kommer att vara en symbol och en aktivering till Moder Jord, naturens kungariken och elementarernas kungariken så att de kan utvecklas för att ge mer ljus och sanning till jorden. Moder Jord, naturens kungariken och elementarkungarikena förankrar ständigt ljus, kärlek och visdom i Jordens och mänsklighetens verklighet. Det är först när mänsklighetens medvetande stiger, som de kan frambringa högre vibrationer, inse ny visdom och förankra sanning.

När du erkänner fulländningsenergin i Moder Jord, naturens kungariken och elementarrikena, så projicerar de samma tillbaka till dig från deras väsen. Tillsammans, när ni projicerar energin av uppfyllelse till varandra, stiger ni båda i vibrationer och känner att ni badas i Skaparens väsen. Tillsammans skapar ni en portal som drar ljus, kärlek och medvetenhet från Skaparen i linje med och för att manifestera fulländningsenergin i jorden. En skur av kraftfullt ljus och visdom är förankrad i alla områden och kungadömen på Moder Jord som skapar ett överskott i ljus hos alla. Många kommer att känna att de kan uppnå sina drömmar och önskningar med större lätthet, vissa kan känna en djupare koppling och kommunikation med Skaparen, medan andra kommer att känna mer hopp och lycka i sina liv. I sanning genom att portalen skapas och öppnas, kommer du att läka varje persons smärta från att uppleva brist och anpassa dem till sina naturliga energier av uppfyllelse inom dem. Detta kommer att skapa ett kraftfullt skifte i mänsklighetens medvetande, så att många nya vibrationer av uppstigning kan förankras och manifesteras. Att läka smärtan från brist är oerhört kraftfullt eftersom det betyder att mänskligheten inte längre kommer att skapa från energin av brist, i stället överflödets och uppfyllelsens energi. Detta skapar en helt annan vibration och jämn verklighet på jorden.

Hur man Väcker Naturen och Skapar en Portal för Uppföljning

Jag, Lord Melchizedek, vill dela med mig och sammanfatta några steg för att vägleda dig till att vara till tjänst för aktivering av naturen och att skapa en portal för uppfyllelse med Moder Jord, naturrikena och elementarriket.

  1. Sök, koppla ihop med och utforska källan till uppfyllelsesenergi i ditt inre. Anslut dig till ditt hjärta och din själ, be om att bli riktad inåt för att känna igen och realisera energin av uppfyllelse inom dig. Det kan vara en sensation, känsla, tanke eller en bekräftelse. När du förenar dig med uppfyllelseenergin, tillåt den att expandera och fylla hela din varelse och expandera bortom ditt auriska fält. Njut och koppla ofta upp dig till energin av uppfyllande inom dig innan du får en djupare förståelse och förtrogenhet med energin.
  1. När du är i naturen, erkänn att varje aspekt av naturen innehåller Skaparens fulländnings energi. Det här är en vacker och riklig energi som ger stor glädje och lycka. Erkänn att du kan kommunicera med, ansluta och interagera med alla aspekter av naturen, som Moder Jord, Naturens Kungarike och Elementarernas kungariken. När du är i naturen, anslut till din fulla energi inom din varelse, sedan från ditt tillstånd av utsändande fulländning , observera din valda del av naturen erkänn Skaparens energi av fulländning som är närvarande. Observera hur detta manifesterar sig med olika aspekter av naturen. Att helt enkelt uppnå detta kommer att skapa en aktivering inom Moder Jord, naturrikena och elementalkungarikena. De kommer att kunna ta emot mer ljus, kärlek och medvetande och leverera det till Jorden.
  1. När du känner som om du kan känna igen eller erkänna närvaron av fulländning inom din varelse och Moder Jord eller naturen, då kan du börja skapa en portal för fulländning som hjälper till att läka mänskligheten. Med din fulländningsenergi som du sänder ut och ett erkännande av fulländningsenergin i din utvalda naturaspekt, använd nedanstående invokation för att skapa en portal som drar healing och fulländning till Jorden och mänskligheten.

”Jag är närvarande med dig …… .. (vald aspekt av naturen) som utsänder Skaparens fulländningsupplevelse. Med stöd och kärlek från de inre planen och Lord Melchisedek förenar vi nu vår energi och essens av fulländning för att skapa en kraftfull ljusport. Avsikten med vårt skapande av portalen är att förankra Skaparens energi av fullbordan i jorden och mänskligheten. Må mänskligheten läkas, och släppa alla tidigare erfarenheter och sår av brist. Må brist ersättas av fulländningsenergi som aktiveras från deras varelser och tar fram erfarenheter av fulländning, kärlek, fred och sanning. Låt portalen aktiveras och läkning börja. Jag tillåter mig att vara till tjänst på det mest magnifika och lämpliga sättet. Tack.

Visualisera, känn eller erkänn en portal eller virvelvind av ljus som bildas framför dig från energin i den naturaspekt som du arbetar med och ditt eget väsen. Tänk dig att ljus hälls ut i jorden och mänskligheten. Låt dig själv vägledas när du skapar en djup läkning för dig själv och mänskligheten. Denna övning kan uppnås med många aspekter av Moder Jord, med olika träd, blommor, berg, växter, floder, feer, elementaler, naturligandar och naturligtvis Moder Jord. Låt dig själv samskapa en portal för fulländning när du upplever naturen. Att skapa många portaler med olika aspekter av Moder Jord kommer inte bara att tjäna mänskligheten utan låta dig bli en mästare i fulländningsenergin, känna dig fulländad i alla ögonblick av din dag och dela det med andra.

I ständigt stöd för din kärlek och storhet,

Lord Melchisedek

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...