Lord Melchizedek via Natalie Glasson, juli 8

___1010293

 

Expansion med Änglars Stöd för Upplysningen
av Lord Melchizedek

Kanaliserad genom Natalie Glasson 8 juli 2016. Originalkälla: Sacred School of Omna

Genom min närvaro flödar det Universella Gyllene Ljuset fram för att stärka er, och omsluter hela er varelse med kärlek och universell visdom. Jag är Lord Melchizedek, övervakaren av den Universella Nivån och en Kristen varelse. Min avsikt idag är att föra ren lycka och glädje till er verklighet från Riket av Änglar, speciellt på en Universell Nivå.

Skaparens Universum, är av en komplex energi, förenad men ändå på olika sätt och i olika form. De olika energierna, vibrationerna och avsikterna kan upplevas, men är ändå alltid skapade inom samma, och resultatet blir en manifestation av Skaparens storhet. När vi tillåter oss att uppleva Skaparen, känner vi och förstår, att vi berörs av sanningen från Skaparen. Änglarikena är verkligen mästare på att skapa ett underbart tillstånd inom och omkring oss, och då vi tillåter sanningen av skaparen att beröra oss, manifesteras skönhet, visdom och större upplevelser av Skaparens kärlek. Oavsett om ni känner en koppling till Änglarikena eller inte, har de en underbar gåva för att stödja er,genom att skapa utrymme inom er själva, i er verklighet och av Skaparens Universum, så att Skaparen kan vara närvarande. Detta skulle kunna uppfattas som en expansion; ni och Skaparens universum består av, och förkroppsligar expansionen. Änglarnas Riken uppmuntrar er att lägga märke till expansionen och multiplicera den. Det finns inga gränser för att expandera. Änglarnas Riken känner igen det, och stödjer er, för att ni ska få uppleva detta, inom er såväl som i er omgivning.

Skaparens Universum är ett underbart exempel och en påminnelse om expansionen av Skaparen, som är Änglarnas Kungarike. Båda kan observeras och erfaras, men ni kan aldrig riktigt förstå eller fånga dess fullständiga energi. Detta är något som vi i de inre planen accepterar, och genom vår acceptans får vi större förståelse för expansionen, speciellt inom våra egna varelser. Det är genom universums expansion som Skaparen och Änglarnas Riken uttrycker den stora renheten hos Skaparen. Detta är samma för alla varelser. Om ni tillåter er själva att expandera, så skapar ni utrymme i ert väsen för Skaparen att vara närvarande, och ni känner Skaparen mer fullständigt inom er varelse. Sanningen är att ju mer ni tillåter er energi att medvetet expandera, ju mer tillåter ni er själva att få tillgång till upplysningen.

Alla varelser av Skaparens Universum, expanderar och fokuserar på expansionen av sina väsen. Änglarnas Kungariken är gedigna och är därför mycket lätta att känna igen, som exempel på expansion. Deras energi är inte kopplad till en individ, plats eller ens ett syfte. De tillåter bara Sina energier och inre sanningar att expandera, därmed tillåter de sanningen, renheten och syftet från Skaparen, att komma till utrymmet de skapar. Alltså är de inspirerade såväl av den Gudomliga Viljan som Planen av Skaparen. De blir uttryck för Skaparen med tydliga avsikter, som är allierade med deras essens, men är samtidigt större än sin essens, de blir upplysta förlängningar av Skaparen.

Samtliga varelser har möjlighet att uttrycka essensen av Skaparen, på samma sätt som Änglarnas Riken gör. Det är lättare för Änglarnas Riken, eftersom de inte har några pålagor och begränsningar, som utmaningarna på Jorden inneburit. Att fokusera på expansionen tillåter er människor att programmeras om, för att era uppfattningar om begränsningar ska minska. Därigenom kan expansionen skapa utrymme, och även tid i er verklighet, för att upplysningen ska börja gry, accepteras och kommas ihåg.

Tillåt er själva att uppmana Änglariket att omringa er och förankra sin energi i era varelser.

Kalla också på Änglarna av Expansion, för att vara hos er.

Kalla sedan på Änglakroppen för att förankras i er varelse. Änglakroppen är energetisk till formen och innehåller alla de underbara egenskaper, välsignelser och förmågor som alla Änglavarelser har. När vi kallar på Änglakroppen, bjuder vi in till en syntes med kärnan i alla Änglaenergier. Detta kan vara en mycket kraftfull process, för uppvaknandet och nedladdning av energi till er. En av kärnenergierna i Änglakroppen är expansion, såväl som helande, visdom och heliga förmågor. När ni kallar på Änglakroppen har ni möjlighet att få tillgång till essensen i alla Änglavarelser. Men, det är mer sannolikt att säga att ni kommer att få tillgång till, och ha syntes med, de lämpligaste och nödvändigaste essenserna av änglavarelserna för ert välbefinnande. Kontakten med Änglakroppen kan vara en intensiv och djupt gedigen erfarenhet, eftersom en syntes av de högsta Änglavibrationerna sammanstrålar och vaknar upp i er varelse. Bara uppmana Änglakroppen att kontakta er och förankra sig i er varelse. Föreställ er, känn eller bekräfta, att Änglaljus strömmar in i hela er varelse, genom avsikten att acceptera och expandera.

När ni känner att integrationsprocessen är klar, kontakta då Ärkeänglarna för att fördjupa er utveckling, igenkänning och uppfattning av expansionen inom er varelse. Den lämpligaste Ärkeängeln kommer direkt och arbetar med er. Fokusera bara på att ta emot Änglaljus i varje inandning och acceptera expansionen inom er, i varje utandning.

Ta er tid att observera närvaron, upplevelsen och känslan av expansionen, inom och runt era varelser, och försök förstå vad expansionen betyder för er. Med tiden kommer ni att Inse att expansionen som stöds av Änglarnas Kungarike, verkligen finns och är mycket tydlig inom era varelser.

Slutligen, tillåt er själva att kalla på Skaparens energier inom och omkring er, för att de ska förankras fullständigare i era varelser och fylla det utrymme som skapats, genom ert fokus på expansionen. Närvaron av Skaparens energi kommer att skapa ännu större upplevelser av expansionen, men också ett främjande av återuppväckning med upplysning om ert förflutna, så att ni kan uppleva och utforska det.

Det är genom acceptans, igenkänning och fokus på detta expansionstillstånd som upplysningen manifesteras. Det är genom manifestationen av upplysningen som större expansion kan upplevas. Rensning, rening, helande och anpassning av er varelse till ljuset, skapar utrymme inom ert väsen för processen med att uppleva expansionen och upplysning av energierna i er varelse.

Det är dags att ni tillåter er att expandera bortom det ni vill uppleva, det ni vill vara och även bortom allt ni drömmer om eller kan tänka er att få uppleva. Nu är det dags att ni tänker och uppfattar er verklighet bortom de begränsningar som ni själva för närvarande mentalt skapar. Gamla energier faller inte bara bort, utan nya energikällor gryr, och gamla perspektiv och begränsningar i sinnet är redo att raderas, medan nya expansiva perspektiv är redo att födas in i ert sinne och medvetande.

Energierna på Jorden förändras och omvandlas dramatiskt, densamma inträffar inom era varelser. Jorden tar emot och manifesterar en ny kropp, aura, energi och verklighet som innehåller kärnan av expansionen. Det kan bli utmanande att existera i de nya energierna som långsamt manifesteras på Jorden, om ni håller kvar gamla föreställningar och begränsningar i era sinnen. Med de nya energierna på Jorden, finns det ett behov av att själar i fysiska kroppar manifesterar nya övertygelser och håller kvar essensen av expansionen, eftersom det gör att Skaparen blir mer till fullo närvarande. Om Skaparen är mer närvarande, då går expansionen framåt och upplysningen blir ett naturligt tillstånd hos alla. Nya idéer och koncept kommer att flöda ut från Skaparen till själarna på Jorden, vilka kommer att agera som groende frön med de nya vibrationerna från Moder Jord. Det är själarna på Jorden som verkligen skapar det rena förkroppsligandet från Moder Jord, och manifesterar Skaparens Gudomliga Plan för Jorden. Genom att ha fokus på expansionen, kommer ni att få tillgång till högre tillstånd av upplysning, vilket gör det möjligt för Skaparens Gudomliga Plan, med dessa nya stadier av uppstigning, att kunna manifesteras på Jorden, för alla att uppleva.

Kalla på Änglariket att börja denna härliga och givande process av expansion, upplysning och skapande, för er egen verklighet, uppstigning och Jordens.

Ni är var och en, kontinuerliga källor av gudomligt ljus och inspiration; Jag tackar er för detta.

 

Lord Melchizedek

 

Översättning Margareta och Hans Jonåker

More from Lord Melchizedek

 

 

 

Du gillar kanske också...