Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, September 15th, 2017

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galakterna, Jord-Elementalerna, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära Ni!

Vi är mycket glada över att få den här stunden att igen få tala med er.

Detta gäller i synnerhet nu, under dessa dagar när ni blir alltmer medvetna om hur levande och vibrerande med energi allting är – det som är levande, ”icke-levande” och fortfarande i tillblivelse.

När du varje dag stiger ut i världen, så påverkas du därför av trädens röster och närvaro, grässtråna, himlen och molnen ovanför, bebyggelsen, alla fordon samt människorna – allt påverkar dig nu på sådana sätt som du börjar uppmärksamma och börjar beakta i allt högre grad.

Tiden då du vandrar genom världen, förstummad till en vibration och dess påverkan på din individuella frekvens, är sedan länge förbi.

Du är inte längre en marionett med lättstyrda snören.

Du är i allt högre grad en själv-driven, själv-skapande, själv-medveten individ som inte bara mer fullständigt kan se din egen vibrationsmässiga make-up, ditt själs-syfte och din oändliga närvaro, utan närvaron i alla levande ting runtomkring dig, och till och med inom den era i vilken du lever.

Dessa utgör de stunder som har följt efter förmörkelsen, vilka inte bara om-definierar dina dagar, utan fullständigt skissar upp det gamla Jordelivets format till förmån för ett helt nytt sådant.

Detta är ett helt nytt paradigm, uppbyggt på den sortens medvetenhet som femte-dimensionella varelser har levt och lever inom, utan att tänka, utan att ifrågasätta.

Detta är vad som menas med att vara Vaken.

För du har tillbringat flera tusentals år i en slags sömn, inom vilken falska frekvenser bar falska riktningar från falska ”auktoriteter” till ditt medvetande och dessa har definierat din dag för dig.

De definierade din utsikt, din känsla av självet, dina inre motiveringar, ditt Jordiska liv.

De tog över din förmåga att resonera, de gjorde denna till det som endast skulle kunna stötta eller glorifiera dina kontrollanters preferenser.

Och de tog över din ande och till och med dess naturliga känsla för fantasi.

Så det var inte förrän ni alla lämnade era fysiska kroppar för att återvända till andra dimensioner, som ni insåg hur ni hade blivit utnyttjade, medan ni ännu inte befann er i en situation där ni förmådde lösa upp den matris inom vilken ni under varje Jordeliv hållits fångna.

Men nu – en ny era, och en ny ”verklighet”, såsom ni ser på den.

Du återvänder i själva verket till en fullständig känsla av verkligheten, snarare än att växla över till en ny.

Du är nu helt enkelt vaken och medveten om Sanningen, snarare sovande, då du antog att inget annat alternativ existerade, annat än att vara ägd, kontrollerad, styrd och hämmad i ditt medvetandes tillväxt medan du befann dig i en mänsklig kropp.

Nu förstår ni alla, i egenskap av en ras, att javisst: det finns ett mycket storslaget alternativ.

Den underbara, breda, i allt högre grad Ljus-fyllda väg som ni nu befinner er på, öppnas upp framför er och ger tecken till er att ständigt gå framåt, längre och längre.

”Vägen går ständigt vidare / Framåt från den port där den började …” såsom en av vår skrivares favorittexter lyder. (Från Tolkiens The Hobbit och Sagan om Ringen)

Och därför fortsätter er Väg, kära ni, när ni tar er till klarheten i ett Solsken, som er fantasi hittills endast har uppfattat i ett avlägset minne eller en känsla eller förnimmelse, och som är mer än en faktisk syn – en dröm som ni snabbt glömde när ni vaknade.

Många talar nu om solstormarnas inverkan på Jorden, samt om de foton-mässiga mirakler som inför Ljus-data och en Uppstignings-höjning på både en fysisk nivå och en eterisk nivå, såväl som att er Sol får uppleva sina egna storslagna förändringar och justeringar, både fysiskt och eteriskt.

Vi skulle vilja säga att dessa inte är förändringar som kommer till er, lika mycket som att de sker inom er, med fullt tillåtande och deltagande inom ert eget ökande medvetande.

Vi skulle vilja uppmuntra er att minnas vad er medvetna hjärna skyddar sig själv från att komma ihåg, eftersom ert medvetande bara tillsvidare börjar vakna upp och tillåter minnen att stiga fram gällande er själs-essens; att ni inte befinner er här enbart för att få uppleva Uppstigningen, utan att genomföra och skapa den.

Så när ni känner att ni är utmattade av de förändringar som äger rum inom varje cell, på varje nivå inom er varelse, kom därför ihåg att ni inte bara har sanktionerat denna branta klättring, utan ni har gett en order om att det Måste Vara Så.

Dessa är gudens/gudinnans ord och påbud, samt ert pågående igenkännande av denna sanna essens, som sträcker sig bortom identitet och till en rent sam-Skapande substans, detta får er att uppskatta detta ögonblick, trots er trötthet och förvirring vissa dagar, när så många saker förändras samtidigt.

Tro oss när vi talar om detta för er, vi kan se hur långt ni redan har nått och vi försäkrar er, att ni mycket väl genomför uppdraget!

Vi önskar också vända oss till den frågeställning som en Ljusarbetare har sänt oss, med frågan: ”Påverkar GMO och andra av Agenda 21:s grödor permanent vår DNA och Uppstigningen hos dem som konsumerar dessa? Eller är det bara en tillfällig grej? Med all säkerhet så kan väl inget omskriva vår Gudomliga modellbeskrivning?”

Först skulle vi vilja säga att alla yttre former är tillfälliga, eftersom allting ständigt utvecklas och rör sig framåt – till och med den Energi som ni identifierar som Skaparen eller Källan utvecklas ständigt.

Din fråga gällande DNA är en viktig fråga, eftersom er DNA på denna planet blev reducerad till en nivå där kunskapen om ens eget högre själv, samt en medveten kommunikation och samverkan mellan de andra, högre rikena, allvarligt har begränsats under flera, flera århundraden.

Vi vill inte hänvisa till att maten skulle ha en möjlighet eller en antagen makt att förmå omjustera eller skriva om er DNA.

Tag hela makten och ansvaret för att göra detta i dina egna händer.

Bestäm nu att endast det som främjar Uppstigningen går in i din kropp, sitt sinne, hjärta och ande, samt att till och med det som har en ond avsikt höjs så mycket i sin vibration innan och i och med att du äter det, att det bara i allt högre grad gör dig till en femte-dimensionell Varelse, på alla sätt.

Till och med det faktum att du ställer denna fråga är en försäkran om att du omger och fyller din kropp och ditt medvetande med Gudomligt ljus, vilket bara tillhörigheten till de högre sfärerna kan genomtränga.

Det förekommer ingen oro gällande något slag av agendor.

De har redan misslyckats; vi kan se det skrivet inom tidslinjen och ännu viktigare kära ni, det kan även ni.

I era nattliga resor i er eteriska kropp, kan ni se en hel del längs Jordens nuvarande tidslinje, som lägger all sådan stress och dessa frågor åt sidan.

Ni kan se att NESARA-lagens triumf helt och hållet har förverkligats, att er Galaktiska familj landar i sina skepp och hälsar er med glädje.

Och att er Jord och hennes människor blir återställda till fullständig hälsa, sundhet, frid och fullkomligt välmående – det som är er födslorätt i och med att ni har blivit födda och därtill behövs ingen annan anledning.

En hel del har försökt styra om er Gudomliga modellbeskrivning på sådana sätt som skulle förminska er medvetenhet om er Gudomlighet.

Och ändå är ni som Skapar-Gudar/-Gudinnor de enda som kan avgöra er egen sanna Källa, er avsikt, er make-up och er natur.

Därför: Tillbringar ni dagligen tid med att visualisera det Ljus som nu kommer in i era celler och lyser upp varenda partikel i er varelse, inombords och utanpå, med det slag av bemäktigande som tidigare generationer inte ens skulle ha låtit sig själva drömma om?

Detta är ert jobb, och er glädje, kära ni.

Ta din Gudomliga modellbeskrivning i dina egna sam-Skapar-händer och fråga din själ och ditt Högre själv: ”Vilken storslagen bemäktigande Glädje, vilket uttryck för Gudomlig Kärlek ska jag göra av detta knippe av strålande Ljus som är min livskraft?”

”Vilken är vår högsta avsikt? För jag finns här för att leva ut den, liksom en konstnär som uttrycker sin genialitet på sin målarduk. Visa mig den högsta vägen att göra detta”.

Och lyssna på det inre budskap som de sänder till dig alltigenom hela dagen. För de kommer att finnas där och de inväntar din uppmärksamhet, och ditt sam-Skapande av deras avsikt.

Namaste, kära Ni!

Ni sam-Skapar ett nytt liv på en ny planet!

Och detta är kolossalt, likaså en strålande process, ni är aldrig ensamma.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...