Guidernas Kollektiv via Caroline Oceana Ryan, 7 februari, 2020

Guidernas Kollektiv

via Caroline Oceana Ryan

den 7 februari, 2020

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglaskarorna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar, Vänner! Vi gläder oss mycket över att idag få ha denna stund att tala med er.

Vi ser att ni är tappra och att ni vill känna er inspirerade när ni går genom er dag med att uppfylla olika förpliktelser som gäller arbete och familj, medan ni betalar räkningar och jobbar på att hålla er sunda i sinne, kropp, känslor och ande.

Genom allt som ni ser i världen i dess varierande former – så håller ni er välinformerade, utan att låta någon enda situation fullständigt plåga eller få er att känna er nedslagna.

Vi är medvetna om att ni mitt uppe i de här nya energierna i allt högre grad kan känna ett nytt slag av motivation, när ni inser att ni, om ni vill, kan ompröva hela ert liv längs nya och högre linjer.

Den första frågan som den moderna personen ställer är ”Hur?” och vi skulle vilja säga: detta Hur är upp till er, i enlighet med de förmågor att föreställa er och skifta energier vilka ni föredrar att använda er av eller nu lära er.

I stunder av meditation märker många att de stiger in i en ny syn på sig själva som de aldrig förr har sett.

Ibland är detta ett minne av ett liv i de högre rikena, där man ser att man förmår förflytta energi genom att föreställa sig moln av färger eller Ljus.

Eller så ser man att man förmår släppa taget om ingripanden och täthet i sina energier genom att föreställa sig att dessa löses upp till ett moln av Ljus eller en starkt strålande flamma.

Ni lägger märke till att ni inte behöver namnge varje ingripande eller tyngd för att kunna släppa taget om dem.

Ni behöver helt enkelt bara se på den yttre situationen och inse: ”Här förekommer det täthet. Jag vill lösa upp den vid dess rot”, fastän ni inte kan komma ihåg den ursprungliga avsikten som placerade er i denna omständighet.

Andra upptäcker en ny förening med Naturen och en ny inneboende förståelse om att samma energi som genomströmmar träden, gräset eller vattnet också strömmar igenom ens individuella essens.

Man inser också att bortom denna förening, så råder en Enhet som man tidigare inte helt har begripit.

Vissa av er stannar upp för ett ögonblick när ni märker att ni kan minnas något olyckligt från ert förflutna – något som någon har sagt eller gjort som gjorde livet svårare just då – och ni känner att ni hellre inte vill döma eller lägga något till last mot denna person längre.

Inte bara finns det bättre saker att lägga fokus på, utan det finns en förståelse om att vad som tidigare hart uppstått inte behöver definiera det pågående ögonblicket, samt att andra också har sina blinda punkter och sin smärta som ska helas och övervinnas, vilket inte har någonting mer er att göra.

En hel del inre förståelse bemäktigas nu av dessa energier, vilka i det förflutna kanske bara skulle ha besökt några få mycket avancerade andliga mästare.

De brukade berätta om sina upptäckter och lät rätt eteriska och upphöjda, men deras upplevelse var inte helt verklig för dem som ännu inte hade stigit in i den vibration som dessa kära hade åtagit sig.

Inte heller enbart meditation tar er dit, hur ovärderlig den än är.

Att hålla ett öppet hjärta och att hålla sig i nuet i hjärtat är meditation, som ni vet – en kraftfull form av den.

För då lever ni i er essens, i Nuet, i Flödet av vad som strömmar igenom alla ting.

Och när vi talar om ett öppet hjärta, så menar vi mer än en villighet att älska på medvetna sätt, det som förefaller vara neutralt eller positivt för sinnet.

Vi menar en energi av öppenhet, av att Tillåta, av att Acceptera det som Redan Är, fastän det når fram till er på sätt som känns mindre än idealiska.

Många är nedslagna och olyckliga med de händelser som för tillfället äger rum i länderna där de bor och vi talar inte bara om USA.

Flera länder runtom i världen upptäcker att deras ledare eller parlamentariska eller kongressinstanser ledsamt nog saknar tillförlitlighet och dessa inser bara till en liten del den dagliga kampen hos den befolkning som de en gång i tiden lovade att hjälpa och stötta.

Många blir alarmerade av bränderna som är utom kontroll, den extrema väderleken, känslan av att något stort är på gång – så ”varför har det ännu inte inträffat?”

Det här kan skapa sin egen känsla av ångest, eller vissa dagar en ånger, över att man någonsin tog beslutet att ta på sig ytterligare ett Jordeliv.

Vi förstår fullständigt er otålighet å ena sidan och era tilltagande känslor av att något Vackert Nytt kan komma att födas fram utifrån de här energierna inom vilka ni alla är medspelare.

I ena handen håller ni skönheten av en kvant-potential – både er spelplan och er arbetsplats – och i den andra håller ni det högljudda men trötta härjandet av ett gammalt Jordiskt paradigm.

Vi skulle vilja säga att medan er förvirring och er trötthet är förståeliga, så definierar de inte er på något sätt.

Du är fortfarande en drottning eller en kung, fortfarande en besegrare av täthet och en framkallare av nya världar, fortfarande en alkemist som har för avsikt att utifrån varje experiment skapa guld.

Ifall ni i de tätare stunderna förmår påminna er själv om att det nu inte finns några gränser sådana som hjärnan en gång i tiden talade om för er, så befriar ni er från känslan av att någon situation har fastnat eller är orubblig, eller mycket, mycket långsam i sin förändring.

Ifall ni kan minnas att den mest briljanta sång som ni någonsin har sjungit medan ni vistades i de högre sfärerna inte ens närmar sig kraften i den Nya Jordens sång, så befriar ni er själv för att få känna er bemäktigad snarare än försvagad av vad som än pågår runtomkring er.

Och om ni även kan påminna er om att under de tider då Jordens kost inte verkar vara tilltalande, luften inte känns tillräckligt ren, kläderna ni bär inte längre passar denna nya Varelse som ni håller på att bli – om ni i dessa stunder kan påminna er om att detta är ett gott och underbart tecken och inte en indikation på att ni i all evighet kommer att få uppleva obehaglig växtvärk – så gör ni er själv en stor tjänst genom att ge er själv näring och inre Kärlek för er resa.

Vi ska inte fylla er med plattityder om hur ”lidande gör gott för själen”.

Vi är medvetna om att de av er som är healers (och de flesta av er är det) förstår att lidande inte längre är ett krav för inre lärande och tillväxt, om det nu någonsin har varit det.

Vi kommer inte heller att säga: ”Detta obehag som ni känner är en bra sak!” för vad som kallas Bra eller Dåligt är likaså en del av det paradigm som ni håller på att lämna bakom er.

Vi vill bara säga: Ni har kommit hit för att släppa taget om det gamla och för att förebåda det Nya med Glädje och förväntan.

Och javisst, vissa dagar kommer ni att känna av födslovåndorna. Men ni gör det hursomhelst.

Om ni kan hålla er från dömandet att ”Livet är tufft” och bara förbli neutral gällande ämnet som gäller huruvida ni ens gillar ert liv just nu eller inte, så är det ett stort steg framåt.

Inget kan besegra er, kära ni, när ni tar beslutet att slå vakt om era emotionella energier och mentala processer med medvetenheten om ett tusen tappra Änglakrigare.

De existerar alla inom er, de kämpar för er och er rätt att höja er ovan omständigheterna, i varje ögonblick.

Namaste, kära Ni! Vi finns ständigt med er.

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...