Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 6 juli

Teamet

Kollektivet, 6 juli 2016
via Caroline Oceana Ryan

Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galaktiska och Änglalika varelserna som kallas Kollektivet:

Hälsningar, vänner och Ljusbärar-kolleger!

Vi är tacksamma för denna möjlighet att tala med er i dag igen.

Ni är medvetna om de snabba förändringar som sker i er värld numera – hela världen, och inte bara de mer uppenbart ”mäktiga” länderna.

Det finns stor anledning till detta.

För ni står på en slags kosmisk motorväg skulle man kunna säga – en välpositionerad planet, full av vad som har ansetts som rikliga ”resurser” som länge utnyttjats av en eller annan grupp.

Som en Ljusarbetare har uttryckt det, Jorden är väl placerad på vad som skulle kunna kallas ”Silkesvägen” i detta Universum.

Och vi skulle säga att i det förflutna, sätter detta er planet i en position av att ha, inte bara avundsvärd skönhet, rikedom och mångfald, men upplever den sårbarhet som kan uppstå i en fria viljans Universum, i vilken så många olika grupper av varierande avsikter har rest igenom.

Medan i det förflutna, ni kanske trodde er vara i händerna på en mäktig grupp eller en annan, skulle vi säga att ni nu i själva verket bevittnar början på befrielsen av er planet.

Det är så, även mitt i ett skenbart kaos och den skenbara triumfen för de bedrägliga och korrupta.

Vi har inte kallat dem härskare utan inkräktare, för det är vad de är.

För de hade ingen tillåtelse från dem på er planet, och inte heller från dem som de förde hit för olika ändamål, för att härska över er alla med järnhand och totalt förakt för individers eller kulturers rättigheter och friheter – er fria vilja blev övertagen av deras, med andra ord.

Och så begränsade de idén om ”frihet” till att betyda något som förekommer under vissa epoker, i vissa länder, men inte överallt på en gång.

De lärde ut till massorna att deras idé om frihet var en sak att argumentera över, även att gå ut i krig över, som föreskriver att det endast kan ske under vissa villkor, och vad synd att det inte kan etableras överallt hela tiden! – men det var ”Guds vilja”.

Vi försäkrar er, det har inte funnits någon dimension och ingen epok i mänsklighetens historia, eller någon grupps historia, när Skapar-Guden / -Gudinnan, Som är Moder / Fader Gud, eller Källans Energi, har fastställt att friheten endast kan förekomma vid vissa tider och på vissa platser på Jorden.

”Och ändå har alla krafter i de högre rikena tillåtit detta vansinne att fortsätta!”, säger ni och det är förståeligt.

Ja, de har tillåtit det. Men inte för att de saknade medkänsla eller för att de trodde att det skulle vara fördelaktigt för folken på Jorden eller andra tredje-dimensionella planeter att lida på obestämd tid.

Inte heller behövde de eller ni oroa er för, att det förtrycket skulle fortsätta på obestämd tid.

För det kan det inte.

Det finns i ert Universum, liksom det finns i andra, astrologiska och eteriska tidsåldrar som självständigt rör sig in och ut, fasas från en tidsera till nästa efter så många år, räknat från ert Universum, liknande hjulens rörelser i en stor gammal klocka på ett europeiskt torg.

När kropparna och de eteriska influenser i detta Universum – planeter, konstellationer och Ljusströmmar och kännande energier – rör sig i sina givna banor, tar de varje planet, och särskilt den väl befolkade Jorden, från en tidsepok till annan.

Hinduerna och shamanerna hos många ursprungsbefolkningar har i århundraden haft visioner av dessa Universella rörelser från en tidsera till en annan och gjorde noteringar av dem.

Hinduerna namngav dem som fyra tidsåldrar eller ”yugas”.

Dessa kan beskrivas på otaliga sätt men nu kommer vi att beskriva dem helt enkelt som Treta Yuga, en tidsera av att höja sig över tiden, Dwapara Yuga, en tidsera av att höja sig över materialismen, Kali Yuga, en tidsera av terror och konflikt, som ni har upplevt på Jorden under tusentals år. . .

Och den tidålder som ni för närvarande går in i, då ni rör er genom porten in i en tidsera som kallas för Sat Yuga eller Satya Yuga, den Gyllene Tidsåldern (the Golden Age), i vilken mänskligheten släpper dualiteten och illusionen av de mörkare tidsåldrarna.

I denna Gyllene Tidsålder kommer ni inte arbeta under grymma plågare tills ni fysiskt dör, förutbestämda att upprepa detta i en tid-och-karmisk matris, den ena Jord-existensen efter den andra, född in i olika epoker och olika etniska grupper, kön och söker själstillväxt under de svåraste och tätaste av miljöer.

Människan kommer nu i själva verket att bli alltmer medveten om själslig tillväxt på alla nivåer av liv och tillvaro, och tala om det lika lätt som folk nu talar om vädret.

Denna medvetenhet, detta uppvaknade tillstånd ni leder in Jordens folk i, med er blotta närvaro på Jorden vid denna tid, är ett viktigt steg i att komma ut ur offerattityden hos Jordmänniskan och in i det bemyndigade femte-dimensionella Jordelivet.

Ni har rätt om ni har tänkt att de gamla styrkorna, regimen, är olyckliga över vad deras astrologer har berättat för dem (de astrologer som är modiga nog att säga sanningen och inte bara vad deras överherrar vill höra).

De är medvetna om förekomsten av Sat Yuga och föraktar den, och allt den innebär för mänskligheten.

Och vad innebär den?

Det ni redan bygger, i detta ögonblick: En ny tidsera där Rättvisa, Jämlikhet, Frihet, Sanning, Skönhet, Fred och allt som följer med detta kommer att regera på Jorden, med början i en ny femte-dimensionell version av er planet, som aldrig kommer sjunka så lågt igen som den gjorde i en tid präglad av Kali Yuga.

Vi uppmuntrar er i denna tid, att när ni hör att den ena brottsligen eller den andra ”inte kommer att åtalas” eller att ”otillräckliga” bevis samlades in för att bevisa deras brott, att ni bortser från dessa falska meddelanden.

De skapas avsiktligt för att motverka och reta upp Ljusarbetare, med avsikt att dämpa er absorption av de högre energierna som kommer till planeten, och att omintetgöra och tona ned effekterna av era fortsatta satsningar i glädjefulla visioner av – och era anspråk på – den Nya Jorden.

Var medveten om att det finns vissa program som används för närvarande som är avsiktligt utformade för att få Ljusarbetare att spåra ur från sin väg.

Det kan vara något mindre uppenbart, såsom de frekvenser och bilder som släpps ut under vissa ”futuristiska” eller dramatiska science fiction-filmer och TV-program som utger sig för att visa Jorden i ett eller annat desperat scenario.

Det kan vara något som verkar oskyldigt och till synes positivt, såsom tal om en ”Återställning” eller ”GCR”, som om de nuvarande formerna av valuta på planeten bara behöver en återställning, inte en fullständig radering med införandet av nya former av valuta som alla är likvärdiga med varandra och att alla grundar sig på, inte ”valutahandel”-system, utan jämställdhet och nya system uppbackade av ädelmetaller.

Ni är inte ensam i detta, så, bete er inte sig som de har lärt er att ni ska bete er – att söka efter bli-rik-system som förmodas signalera den nya Jordens ledning, men som i själva verket bygger på intriger av den gamla.

Tillåt er själva att se att Allt blir nytt igen, att ni inte kommer att behöva använda er tredje-dimensionella utbildning för att skapa en femte-dimensionell värld.

Se bortom de till synes negativa stunder av våld eller konflikter eller bedrägeri, förstärkta genom media och er världs regeringar.

Förstå att när Storbritannien röstade för att lämna EU, öppnade det dammluckorna för varje land som lämnar det.

Och oavsett vad de skenbara ekonomiska återverkningarna blir nu när beslutet har fattats, är det en kraftfull signal till den gamla ordningen att deras tid är över.

Och notera de positiva rörelser, de inre insikter – de stunder då kommentatorerna på TV säger att de har ”aldrig sett ett val som detta”, för sannerligen, det har de inte.

Notera de många opinionsundersökningar som visar att människor inte luras av den ena kandidaten eller andra och inte ger uppmärksamhet till deras påståenden och löften.

Notera den kärlek och medkänsla som når ut över hela världen till de som dödas eller skadas i explosioner och skottlossningar som skapats för att ingjuta rädsla och öka hatet.

För i själva verket gör de det motsatta.

I denna tid av spirande Gyllene Tidsera, resulterar dessa händelser bara i mer kärlek, inte mindre.

Det finns bara vackrare, kraftfyllande visshet inom människors hjärtan, om den heliga rätten för varje individ att leva ut sin livsväg i fred och rättvisa – och att allt Liv är perfekt sammankopplat.

I detta nya sammanhang, det som är avsett för det täta och det mörka, kan ändå bara uppmuntra Ljuset ännu mer.

Och ni är här nu, med era lugna gensvar och inre vetande när ni ser allt som utspelas – ni är här för att förankra detta förtroende i människors hjärtan och sinnen och in i Jorden Själv.

Låt det heala er, även från stunder av chock eller sorg, och låt det hela er Jord.

Och var vid gott mod, kära ni! Ni är här nu, vid dess början!

Universum har bara just börjat etablera det Högre Ljuset – högre medvetandet – i sådana mängder och med sådan kraft, att vi kan inte beskriva det för er på ert begränsade mänskliga språk.

Ni måste uppleva det, i hjärtat först – och ni gör det.

Namaste, kära ni! Vi är ständigt med er.

Källa

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

 

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...