Lord Melkisedek via Victoria Cochrane, 2 augusti

___1010293

Lord Melkisedek, 2 augusti 2016
via Victoria Cochrane
Instinkt

Havet är en massa av virvlande strömmar in och ut ur de olika världshaven, som strömmar in i landet och driver över hela världen. Ett brett spektrum av livsformer hålls vid liv av Jordens Hav, vilka alla existerar unisont och i symbios med varandra.

Djupet av havet innehåller mycket okänt, och det liv som lever i kylan och mörkret överlever på instinkt. Människan har också en instinktiv natur som hon använder i tider av kamp och flykt och när han eller hon är i fara. Instinkten är inbyggd i alla levande varelser och däggdjur i synnerhet; tyvärr litar inte människor på sin instinktiva natur tillräckligt, utan föredrar att förlita sig på fysiska symptom eller råd från vetenskapen som bygger på fakta och siffror snarare än sinnesrörelser och känslor. Men instinkten kan vara användbar när ni är osäker på vilken väg ni ska ta, om människor är pålitliga eller inte, eller om ni gått vilse och behöver hitta vägen hem. Alla människor har en instinkt men väldigt få litar på den eller lyssnar på den tillräckligt ofta.

Instinkten är ert inre vetande och er anslutning till ert högre jag, er ande och er själ. Den liknar er intuition men är inte exakt detsamma, eftersom intuitionen kommer från era guider medan instinkten kommer inifrån er varelse. Det är ett medfött vetande som har byggts in i alla levandes DNA-struktur för att möjliggöra överlevnad av arten, utan att behöva specifika kunskaper av förvärvad skicklighet. Instinkten kommer att berätta när ni inte är säker och när ni ska fly, när någon inte är trovärdig eller när ni ska minska era förluster och göra reträtt. Instinkten kommer att hålla er vid liv, om ni lyssnar, men den kan också hjälpa er att ansluta till ert andliga jag och er högre väg.

Människor vet instinktivt att de är andliga varelser, men denna instinkt är mestadels gömd i religiösa ramsor som faktiskt hindrar snarare än ökar deras andliga tillväxt och vägen till upplysning. Behovet av att ansluta till Högsta Källan är medfödd i alla människor, men kultur och indoktrinering genom uppfostran anpassar människor till vissa trossystem som vanligtvis innebär en religiös struktur. Religionen tjänar sitt syfte på många sätt, men den sanna naturen av Guds kärlek, som är villkorslös och därför icke-diskriminerande i alla avseenden, går förlorad och fläckas av onödiga gränser och förväntningar som kan orsaka separation snarare än anslutning, diskriminering snarare än tolerans, dömande och fördömande och, värst av allt, skuldgivning. Inga av dessa handlingar är i enhetens energi och är därför inte anslutna till Skaparens energi alls, för Skaparen älskar allt och alla på Jorden lika mycket. Alla är anslutna och alla är älskade; allt i Universum utgör det ALLT som är anslutet med den ovillkorliga kärleken hos Skaparen, den Högsta källan.

Om er anslutning till Gud tidigare har gått igenom religion, använd er instinkt för att känna in kärleken Han/Hon har för er. Spelar det någon roll vilken ras, trosbekännelse eller färg ni har, om ni är gay eller straight, tjock eller smal, svart eller vit, man eller kvinna? Har han dömt er för de ”synder” eller till och med brott ni har begått? När ni betänker var domen kommer från så kommer ni se att det inte är från vår Fader/Moder Gud. Det är från er själv, er familj, era vänner eller från samhället. Människan är den mest dömande rasen av alla och de gör det i Guds namn! Alltför många människor har blivit förhörda, dömda och avlivade i Guds eller Allahs namn, när de verkliga domarna är dödliga, inte eteriska. Gå inte in i illusionen av att Gud är er domare, för ni bara lurar er själva och förevigar livets illusioner på Jorden.

Vi ber er inte att släppa taget om religion om det är det ni tror på eller behöver för att hjälpa er att känna er ansluten och att ni hör hemma. Allt vi ber er är att ni lyssnar på er intuition (era guiders viskningar) och på er instinkt, den där magkänslan som hjälper er att lyssna på er inre sanning. Gud är kärlek och ni är ett med Honom/Henne. Han/Hon dömer er inte eller kräver att ni vördar honom genom någon form av religion. Bara var sann mot er själv och älska er själv villkorslöst, skicka sedan ut den kärleken till andra. När ni gör det kommer ni att vara i Hans/Hennes energi, ett med ALLT och ett ljus för världen.

JAG ÄR Lord Melkisedek.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...