Änglaguider via Taryn Crimi, 12 maj 2017

Änglaguider via Taryn Crimi, 12 maj 2017

 

Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet på ämnet Akashaarkiven (Själens resa i det kollektiva medvetandet, övers. anm.). Det finns många frågor kring Akashaarkiven. I detta avseende är det vår avsikt att dela vårt perspektiv i hopp om att det kan hjälpa er att förklara några av dessa förvirrande mysterier. Vi kommer att beröra inte bara vad Akashaarkiven är utan också hur man medvetet får tillgång till dess innehåll.

Vid den här tiden blir många av er medvetna om er oändliga skaparkraft att kunna skapa allt, som ni vill uppleva. När ni utvecklas, återfår ni också den ”dolda” kunskapen. Akashaarkiven innehåller i huvudsak dokumentation av Allt Som Är, allt som någonsin ”varit” och allt som kommer att ”bli”. Detta tycker många är förvirrande. Hur kan det finnas ett register över vad som kommer att bli om det ännu inte har hänt? Hur kan det fortfarande finnas fri vilja? Ahhhh, vilken spännande fråga. Vi börjar vår diskussion här.

Vi ber er att komma ihåg att ”tid” är en illusion, vilket ni redan vet. Den är faktiskt inte ”verklig” utan uppfattas bara i verkligheten, som ni för närvarande befinner er i. Tidigare har vi många gånger ur vårt perspektiv gett uttryck för att tiden helt enkelt är en markör. Den kan användas på precis samma sätt, som ni använder sidnummer i en bok. Ni kan fritt rulla tiden fram och tillbaka på vilket sätt ni vill, sidnumren tillåter er helt enkelt att hitta den upplevelse i boken, som ni väljer att fokusera er uppmärksamhet på. I viss mån är det så här vi föredrar att utnyttja tiden. Med denna analogi i åtanke kan det vara lättare att överväga hur allt som existerar händer samtidigt, snarare än i en linjär linje, som bildas av förflutet, närvarande och framtid. Ur vårt perspektiv är det förflutna, nutid och framtid helt enkelt ett annorlunda perspektiv av samma nuvarande ögonblick. NU är den enda ”tid” som faktiskt existerar.

Även om Akashaarkiven är ett arkiv över allt som någonsin var, är och kommer att bli, förändras och utvecklas det också kontinuerligt. Vi inser att det här kan vara svårt att förstå på grund av den överenskomna tron på linjär tid. Vi försöker förenkla något som verkar vara ett mycket komplext ämne till något, som fortfarande kan förstås inom era överenskomna, temporära begränsningar, som ni har lagt på er.

Att förstå att Akashaarkiven förändras, skiftar och utvecklas med er alla är nyckeln till att förstå hur er historia, tidigare händelser, framtida händelser och livsbanor kan och ständigt förändras. Vi använder förfluten och framtida tid för att hjälpa er att bättre förstå vår förklaring. När ni ändrar en inlärd tro, lär er en livsläxa, behärskar en utmaning eller växer och utvecklar ert medvetande, ändrar ni i princip alla andra versioner av ”er” också. Denna kunskap registreras i Akashaarkiven, så att alla andra undermedvetet kan få tillgång till och dra nytta av kunskapen, om de väljer det.

Dessa register förändras och utvecklas ständigt med alla val, som ni gör. Den verklighet, som sannolikt har uppenbarats, kan ofta förändras med de val och de konsekventa beslut som genomförs. Ur vårt perspektiv är ”förflutet” lika sannolikt som ”framtiden”. Det kan tyckas förbryllande för er på grund av er uppfattning om tid, men de val ni gör idag påverkar faktiskt det förflutna, nutiden och framtiden. Det är bara det att ert sinne är inriktat på det ”förflutna” som ni minns att ni har upplevt.

Vid övergången från den fysiska till den icke-fysiska världen erbjuds varje själ möjligheten att medvetet få tillgång till Akashaarkiven för att ”betrakta” det ”nyss” levda livet. I en viss bemärkelse liknar det att se en holografisk film av hela ert liv; I denna film ”spelades in” varje tanke, person, tro, erfarenhet och beslut som ni någonsin gjort i ert liv för att hjälpa er att bättre lära er, förstå och växa utifrån vad ni har upplevt. Tänk er nu att detta arkiv spelar in inte bara ett av era liv, utan alla. Föreställ er nu att dessa arkiv inte bara registrerar alla era liv, utan registrerar varje själs alla liv i varje värld. Det visar hur oerhört stort detta arkiv är. Det är totaliteten av allt som är.

På ett sätt kan Akashaarkiven jämföras med ett jättelikt universellt bibliotek, där alla själar kan få tillgång till alla själars universella kunskap för att dra nytta av kunskapen för att kunna lära sig och ytterligare utvecklas. Som vi tidigare sagt ”uppdateras” detta arkiv kontinuerligt och utvecklas med era erfarenheter, som ständigt laddas upp i arkivet. När någon lär sig eller skapar något är ”receptet” tillgängligt för alla andra och de kan vidareutveckla kunskapen. På detta sätt fortsätter Allt Som Är att växa, lära sig och utvecklas. Akashaarkiven gör det möjligt för varje varelse att konsekvent vidareutveckla det, som redan har upptäckts.

Många frågar sig var dessa poster lagras? De finns överallt och ändå är de ingenstans. Låt oss förklara. Rymden är ytterligare en illusion, som ni tillfälligt har kommit överens om att uppleva, precis som tid. Rymden existerar inte i vårt perspektiv. Vi säger att de är överallt eftersom dessa register är kodade i var och en av era celler, varje varelses DNA-sträng och ändå är de inte fysiska. Det är inte en plats, utan snarare en sinnesstämning eller en vibrationell verklighet. Alla varelser har tillgång till dessa poster, det finns inga undantag. Allt som hindrar er att medvetet få tillgång till dessa arkiv är er vibration, resonans eller frekvens.

Ni kan medvetet få tillgång till dessa arkiv genom att avsiktligt ha intentionen att göra det, vara redo och öppna för att ta emot kunskapen. Detta kan kallas kanalisering av information från de högre världarna. Naturligtvis har varje existens inom denna existens förmågan, men många har tillåtit denna egenskap att förtvina och som ett resultat av detta är det svårt att ansluta sig till de högre världarna.

För att kunna ta emot information från de högre världarna krävs ett lugnt sinne och fokuserat mottagande, vilket är väsentligt för att kunna göra sig mottaglig. Genom avsikt och övning kan alla varelser återfå denna förmåga. Vi uppmuntrar er att åkalla oss. Vi kommer gärna att kontakta er om det är er önskan att göra det.

Vi hoppas att vi med denna förklaring gett er en viss förståelse av Akashaarkiven.

Vi era änglar i kärlek och ljus.

 

X http://www.angelic-guides.com

Du gillar kanske också...