Lord Melchizedek via Victoria Cochrane, 18 oktober 2017

Lord Melchizedek via Victoria Cochrane

18 oktober 2017

Livets mönster finns överallt runtomkring oss i den naturliga världen; bin och getingar har ränder, liksom zebror, och dessas mönster är unika för var och en. Fjärilar och malar har distinkta mönster i enlighet med deras art, precis som tigrar, jaguarer och geparder. Alla människor har fingeravtryck som, återigen, är unika för varje individ och nätverket av vener i varenda lövblad formar ett mönster av liv. Ja, mönster finns överallt i världen, några är generella men många är unika och individuella som varelsen själv.

Mönster är det som bygger upp universum, men inte alltid som en form. Många är i färg, som i en regnbåge och andra i numeriska koder. Allting i universum kan reduceras till ett sekventiellt mönster som har en egen vibrationell frekvens, eller ”DNA” så att säga, som särskiljer dess molekylära struktur från alla andra organismer på Jorden, döda eller levande. Detta mönster av liv är en kod som garanterar utseendet, särskiljande drag och beteende hos organismen och kan vanligtvis inte ändras, den gör att rasen fortplantar sig och överlever. Emellertid finns det en naturlag för evolution som säger att förändringar i struktur kan och måste ske som svar på förändringar i den naturliga miljön och, för det ändamålet, går många arter av organismer genom molekylära förändringar i sin DNA-struktur för att anpassa sig till det alltid föränderliga landskapet och till vädermönster på Jorden. Människor, kära ni, är en av dessa arter som genomgår evolutionära förändringar.

Livets mönster på Jorden har radikalt förändrats av Människans ingripande och beteende vilket inkluderar användandet av fossila bränslen och onaturliga kemikalier. Många organismer, inklusive människor, har påverkats och infekterats av miljöförstöring och intag av gifter som ofta finns i maten. Det resulterar i sjukdom och mutationer som förkortar individens liv och som ofta hotar hela artens existens. Förändringar i DNA-strukturen förstör den ursprungliga balansen mellan arterna och miljön och detta fortsätter sedan ner genom näringskedjan. Jorden har förlorat många av sina värdefulla växter och djur genom människans fallenhet för att döda för sitt höga nöjes skull, men förlusten av liv på grund av onaturliga mutationer orsakade av gifter, kemikalier och sjukdomar kommer att få en mycket större påverkan på livet på Jorden om inte brådskande åtgärder genomförs.

Miljoner människors död på grund av sjukdom och cancer bär vittnesbörd om den fysiska kroppens oförmåga att klara av främmande substanser och mat som inte är naturlig; när livets mönster störs kan konsekvenserna bli ödesdigra.

Mästarna av Ljus förstår att människor kan känna sig hjälplösa inför regeringar och ledares nycker, när de tar beslut baserade på profit hellre än humanitära termer. Många beslut tas utan samråd och ofta utan att kommuniceras, vilket leder till konsumtion av gifter och kemikalier, antingen genom maten, genom huden eller andningen, utan människors direkta vetskap. Människor kan också känna sig maktlösa mot företag som använder mindre-än-bra ingredienser i sina produkter för att göra dem mer välsmakande, även om de är ohälsosamma och ofta cancerogena. Många människor vänder sig nu till naturliga ingredienser och rå, ekologisk mat och avvisar också västerländsk medicin, även om de anses vara kroniskt sjuka; i många fall är läkemedlet mot en sjukdom värre än sjukdomen i sig och orsakar mer skada än nytta.

Avsikten med detta meddelande är inte att avråda någon att besöka läkare eller att söka vård när de är sjuka. Avsikten ÄR emellertid att betona vikten av balans mellan systemen i världen och att inte för mycket lägga sig i den naturliga ordningen i livet. När balansen kan upprätthållas blir också organismens hälsa och miljön bibehållen. Så fort balansen förstörs är det inte bara individen och närmiljön som påverkas. För närvarande har mycket av världens naturliga balans störts och detta har påverkat hälsa och välmåga hos alla levande organismer i den. Mönstren har förändrats och konsekvenserna av det har potential att förändra världen, så som ni känner den, för alltid.

Varje individuell människa har krafter, bortom sin egen föreställning, att förändra de onaturliga mönstren i sina liv och återföra balansen där den borde vara. Det finns många fysiska förändringar som en individ kan göra, som att inte använda kemikalier, äta ekologisk mat, återvinna skräp och avvisa mat som är onaturlig eller giftig, men det finns också många andra saker att göra som är dolda för det nakna ögat men kraftfulla i sin påverkan på den naturliga ordningen i världen. Det mänskliga sinnet är ett förunderligt verktyg för manifestation, för både gott och ont, och när tankar görs med avsikt blir resultatet omedelbart. Visualisering och avsikt är verktyg som, kombinerat med den Violetta Flamman av Transmutation, arbetar kraftfullt för att återställa balans och få organismer och den naturliga världen tillbaka i linje.

Att göra följande enkla visualiseringsmeditation dagligen eller några gånger per vecka är ett positivt sätt med vilket varje enskild individ kan göra skillnad för Jorden. Om ni inte kan visualisera, vet att med en avsikt fungerar det.

  1. Hitta en bekväm plats där ni kan sitta avslappnad och koncentrerad. Slut era ögon och fokusera på ljuset som växer inom er. Sänd denna energi ner från ert hjärtas utrymme genom era chakran och jorda den djupt i Moder Jord. För ljuset tillbaka till er krona, se sedan hur den överflödar er aura och tränger in i er varelse. Detta är ert beskydd och er anslutning till Skaparen.
  2. Då ni sitter stilla och andas rytmiskt och långsamt, håll i intentionen att ni är anslutna till Alltet och till energin i änglarnas sfär. Håll också intentionen att ni har sällskap av er skyddsängel eller Mästare av ljus och se eller känn energin förändras omkring er. Be dem vägleda er att sända energi till det ställe i världen som har störst behov av healing. Se eller känn var det är; det kan vara havet, kristallerna djupt nere i jorden, skogarna, orangutangerna, en speciell plats i världen … Kom ihåg att healing inte kan sändas till människor utan deras tillåtelse.
  3. Håll nu intentionen att ovillkorlig kärlek, fylld med den Violetta Flamman av Transmutation, ska sändas ut för att höja vibrationerna och återställa de naturliga mönstren och ordningen på denna plats eller för organismerna där, på det högsta och bästa sätt. Håll den energin och se eller känn hur energin sänds ut och den naturliga ordningen blir återställd.
  4. Säg tack och uttala välsignelser för healingen och era guiders hjälp. Jorda er energi igen och för er uppmärksamhet tillbaka till rummet.

Ni kan vilja göra denna meditation på er själva om ni känner er ur balans. Kom ihåg att alltid ha för avsikt att healingen gäller det större goda och ert eget högsta bästa.

Sänd kärlek, ljus och den Violetta Flamman, kära ni. Tänk bara positiva tankar och var ett skinande ljus för andra.

Mycket kärlek och ljus till er.

Lord Melchizedek

Source – Channel: Victoria Cochrane

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...