Projektförslag: Gör landsbygden levande, 22 september, 2017

Gör landsbyggden levande och hjälp till att bygga upp hemländerna

 

Lessebo är ett bra exempel på en utflyttningsort där arbetstillfällen har försvunnit så att de flesta unga har tvingats flytta därifrån, in till större städer. När vågen av nyanlända kom, var därför Lessebo med alla tomma lägenheter, en given plats för dem och helt plötsligt hade Lessebo massor av duktiga och driftiga nya människor som ville starta ett nytt liv och arbeta där! Lessebo är alltså ett exempel som lätt kan överföras på många andra orter i Sverige där landsbygden behöver få hjälp med att hållas levande.

Min filosofi är att först starta ett företag som utgör stommen för arbetstillfällena på orten. Vi börjar därför med att starta produktion av miljövänliga och efterfrågade produkter som till exempel energi till bostäder och transporter. Till detta sörjer vi för självhushållning så långt det går. Vi förser alla orter med ett väl utvecklat odlingsområde med tillhörande växthus som drivs av billig och ekologisk uppvärmning samt vattenförsörjning ur ett närliggande vattendrag med tillhörande rening om det behövs. Vidare restaurerar vi upp de gamla tomma husen som ingen kunnat bo i samt bygger nya om det behövs. Boendefrågan är svår på många ställen för helt plötsligt finns inga lokaler eller så finns det endast nergångna små lägenheter där ingen egentligen vill bo.

Fler löner sätter fart på de ekonomiska hjulen eftersom det skapar en större efterfråga som i sin tur ger ett större utbud av både klädbutiker, restauranger, frisörer, bagerier, skomakare, skräddare, Spa m.m. Fler jobb ger mer skatteintänkter som gör att sporthall, simhall, parker och offentliga rum växer fram. När fler har jobb, kan fler leva ett bra och lyckligt liv nära naturen i det lilla samhället där alla känner och värnar om varandra.

Det är viktigt att alla känner glädje och jag tänker mig att det ska finnas ett stort center för lek/rekreation med café eller dylikt på alla orter i Lessebos storlek så att människor kan umgås och ha roligt! Ett vackert inglasat café/restaurang med växter och klassisk musik måste också finnas så att man kan träffas, diskutera, spela spel eller bara njuta av ekologiskt odlad god mat, oavsett vilken ekonomi man har!

All energi måste vara miljövänlig och all mat ska vara ekologisk! All konsumtion ska ske på jordens villkor så att Moder Jord också mår bra vilket naturligtvis även gynnar alla oss som lever här.

De nyanlända i Lessebo vill naturligtvis hjälpa till att bygga upp sina hårt sargade hemländer i Mellan Östern och Nordafrika och vem är inte mest lämpad om inte de som älskar sitt hemland och som redan känner till allt och alla där. Via släktingar och vänner i hemlandet kan de nya svenskarna lätt sprida resurserna jämnt över ett stort antal människor som tillsammans bygger upp de olika samhällena. Finns det behov av hjälp på plats, skickar vi människor med kunskap dit.

Idéerna som gäller för Lessebo vill jag som sagt applicera på hela mitt ansvarsområde, vilket är resten av Lessebo kommun, Tingsryd-, Växjö- och Alvesta kommun. För att det ska fungera behöver vi vara en grupp på 10 heltidsarbetande personer inklusive mig.

10 personer som arbetar för att upprätthålla och utveckla verksamheter som tjänar demokratin, freden och jämlikheten samt utvecklar och moderniserar tekniker som främjar Moder Jord så att de giftiga utsläppen får ett stopp. De 10 personerna är jag och min assistent, 3 ekonomer, 1 revisor, 1 jurist, 1 skattejurist och 2 designers. Vi ska ha en årsinkomst på 450 000 kr/person = 4 500 000 kr/år i 10 år.

Projekt 1. Starta företag

Lagerhantering och försäljning samt eventuellt tillverkning av Dr. Kesches uppfinningar gällande uppvärmning och el till bostäder samt bränsle till fordon i det här fallet. PÅ andra orter får vi starta andra verksamheter som efterfrågas och som passar de förhållandena. Företaget kommer på sikt att bli ett väl fungerande företag med ett 30-tal anställda och det ska naturligtvis bli vinstdrivande men framförallt ska det ha nöjda medarbetare som älskar varandra och sitt arbete! De första 2 åren kan man behöva skjuta till medel då implementeringen kan ta tid eftersom infrastrukturen i Sverige inte är klar för den här typen av energi.

Syfte: ge anställningar och giftfri energi.

Inköp av kontor och -fabrikslokal: 500 000 kr

VD:

Produktionsansvarig för byggnationer:

Marknadsförare och säljare:

Resurser de första 2 åren: 2 300 000 kr

Totalt: 2 800 000 kr

 

 

Projekt 2. Köpa 10 hus/år i kommunen som renoveras av nyanlända snickare med svensk handledning. Husen hyrs ut och i hyran ligger arbetskostnad för renoveringen men under renoveringen måste vi betala själva. Då ett hus alltid är på gång att iordningställas, behöver vi pengar till material och löner till 5 snickare under 1 år.

När hyresgästerna har arbete och därmed har råd att köpa husen, säljs huset för inköpspriset. Vinst=0 kr Köp bör starta efter c:a 5 år.

Resurser

Köp av 10 hus à 500 000 kr=5 000 000 kr/år som sedan säljs successivt.

Startkapital för material och lön till 5 snickare = 3 000 000 kr

Syfte: att ge familjer mer plats, en trädgård att odla i, integration samt ge landsbygdskommunerna fler människor som håller affären, skolan, föreningar mm igång.

Totalt: 8 000 000 kr första året, 5 000 000 kr/år från år 2 till 5.

Ansvariga:

 

Projekt 3. Inglasat fik vid Intaget

Ansvariga för fiket: Dessa personer har kunskap och förankringar i bygden för att kunna förverkliga ett vackert bygge vid Intaget som välkomnar alla, även dem som normalt sett inte har råd.

Syfte: att ha en fantastiskt vacker och tilltalande träffpunkt där man kan sitta ner i lugn och ro.

Resurser:

2 000 000 kr till byggnad och mark

1 500 000 kr i lön till 1 kock och 2 serveringspersonal. Första året behöver lönerna subventioneras men sedan ska caféet gå +-0. Fiket ska ha lägre priser vid behov.

Totalt: 3 500 000 kr År 1 och 1 500 000 kr År 2.

 

Projekt 4. Ekologisk odling

Starta odling av totalt 2000 m2 på olika åkrar som ger mat till hela samhället. Starta även honungstillverkning (låt ett par personer få gå i Rosendals Biodlarutbildning), musteri, aquapoli och tillverkning av kol.

Avlöna människor som handgripligen arbetar med odlingar och låt dem sprida budskapet att jorden och människorna mår bättre om all mat är vegetarisk, ekologisk och närodlad. Låt Matland Linné och Växjös modell med Macken kopieras.

Ansvarig:

10 personer som arbetar 50 % på årsbasis med odling, skörd och matlagning samt att sprida kunskapen om odling till skolpersonal, äldreboende, Lessebobostäder och husägare (för upprättande av kolonilotter) så att fler äter härodlat och därmed hjälper jorden. 5 x 525 000 kr=2 625 000 kr. Det är viktigt att de som arbetar blir anställda så att de inte bränner ut sig på att arbeta på sin fritid!

Syfte: odla ekologiskt och ta tillvara de olika kunskaper som finns om hur vi brukar jorden på bästa sätt så att det även blir bra för djuren, som t ex biodling som är oerhört viktigt för bina, men även för människorna som mår mycket bättre av naturlig föda.

Resurser:

1000 m2 jord kostar 200 000 kr

10 personer på halvtid kostar 2 625 000 kr

Totalt: 2 825 000 + 2 625 000 kr/år i 3 år. Sedan ska försäljning ske och verksamheten går +-0

 

Projekt 5. Härbärge med mat och logi för utsatta personer som inte får uppehållstillstånd eller som inte har någonstans att bo. Där ska även finnas en anställd advokat som kan arbeta för gästernas juridiska dilemma.

Syfte: hjälpa EU-migranter, ensamkommande och papperslösa, mentalt nedsatta och missbrukare till ett drägligt liv.

Ansvarig: Resurser:

Lokal: 1 000 000 kr

1 800 000 kr i lön till advokat och 2 personal/år.

Totalt: 2 800 000 kr År 1 och 1 800 000 kr/år i 10 år framåt

 

Projekt 6. Starta körkortspool

2 bilar (1 i Lessebo och 1 i Hovmantorp) köps in och 2 personer med förarbevis och körkort sedan 5 år, övningskör.

Studiecirklar via Sensus startas med dem som vill övningsköra ihop med ABF samt med hjälp av Ahmads program i körkortsteori men med tillägget att man även läser teorin på svenska. Körskolan lär dem som övningskör vilka moment som är viktiga och hur de ska lära ut för att eleverna ska förstå och klar uppkörningen. Därmed blir körkortet billigare då man inte behöver köra upp mer än en gång.

De förare som bedriver undervisningen tjänar 100 kr/timme. Inköp av 2 bilar a 100 000 kr + 2 förare som arbetar 10-20 timmar/v = 400 000 kr i lön + 200 000 kr i 2 bilar.

Resurser: 600 000 kr/år

ANM: idag betalar man 150 kr/tim för övningskörning vilket är mycket dyrt. Alternativet är att betala 500 kr/timme hos en körskola.

I det här projektet finns möjlighet till vidareutbildning till buss- och lastbilschaufför.

Ansvarig:

 

Projekt 7. Olika Studiecirklar

Svenska för invandrare, utbildning i läsning skrivning på de modersmål som behövs för analfabeter samt simning, sång, dans, teater, friluftsliv osv.

Nyanlända som har gått SFI och som har intresse för språk är många gånger bättre på att lära ut svenska, dels för att de pratar elevens modersmål och dels för att de nyligen har gått igenom alla grammatiska regler i svenskan. Nyanlända med bra skolkuskaper från sitt hemland är naturligtvis de bästa lärarna i sina hemspråk.

De som bedriver undervisningen ska ha 150 kr/timme och därmed behöver Sensus resurser bara i Lessebo motsvarande: 20 lärare x 12-20 timmar/v = 4 000 000 kr/år

Syfte: att fler ska lära sig spela instrument och simma, dansa, sjunga mm

Ansvarig:

 

Projekt 8. Utveckla tjänster i Äppelkärnan och framförallt, marknadsföra dem!

För även om behovet av hjälp med hushållsnära tjänster är stort, finns det också ett motstånd för att ta in hjälp.

Ansvariga:

Starta hushållsnära RUT-tjänster som trädgårdsskötsel, städning, matlagning som t ex utdelning av matlådor samt tjänster som faller under ROT-avdrag vilket är renoveringsuppdrag.

Målgrupp: heltidsarbetande familjer samt gamla eller sjuka personer.

Syfte: att frigöra tid för de mest stressade och ge hjälp åt de gamla och sjuka samt skapa sysselsättning.

  1. Ge sällskap och hjälp till de sjuka, gamla eller ensamma.
  2. Aktivera människor genom att låta dem vara med.

Målgrupp: ensamma, mentalt obalanserade personer, missbrukare och förstidspensionerade, långtidssjukskrivna, nyanlända som inte kommer in i samhället.

Syfte: att öka trivseln, ge arbetstillfällen och minska utanförskapet.

Resurser: 1 marknadsförare och administratör: 500 000 kr/år

Ska dessa tjänster vara gratis behövs totalt 50 miljoner kronor när 100 personer i Lessebo Kommun med 450 000 kr/år anställs.

 

Projekt 9. Restaurering av lägenheterna samt att skapa sällskapsytor

Syfte: förbättra livskvalitén för utsatta människor och snygga till området kring Odengatan

Resurser: 5 000 000 kr/år i 5 år

 

Projekt 10. Starta ett sagoland/vattenpark/lekland, bowlingshall eller dylikt

Syfte: höja lyckonivån till barn och skapa arbetstillfällen Företaget ska drivas på företagsekonomiskt sätt men starten kräver kapital.

Resurser: 3 000 000 kr

Ansvariga:

 

Vidare ska X delegera ut samma uppgifter till alla sina integrationsfrämjare i Växjö Stift.

Ansvariga:

 

 

Projekt med en specifik inriktning vars arbeta ska täcka hela Sverige

Projekt 11. För barn som far illa i Sverige

Syfte: Bygga hem för barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar eller annan vuxen, så att barnen får mat, sömn, lek, utbildning, trygghet och kärlek av utbildad personal.

Ansvariga:

Resurser: 10 000 000 kr/år

 

Projekt 12. Ensamkommande i hela Sverige

Syfte: De ensamkommande i Sverige behöver ha ett bra nätverk runt sig som verkligen arbetar för dem. Vill de få hit sina familjer, ska de kunna få juridisk hjälp, vill de ordna en innebandyhall, ska vi hjälpa dem med det. Vill de få mer utbildning tillsätts lärare.

Resurser: 10 000 000 kr/år i 5 år

Ansvarig:

 

 

Projekt 13. Utsatta i Stockholm

Ansvariga:

Syfte: Låt de i Stockholms Län som idag inte har någonstans att bo, få resurser att köpa lägenheter, skaffa utbildning och arbete, ta hit sina familjer och få göra vad de önskar.

Resurser: 10 000 000 kr/år i 5 år

 

Projekt 14. Rätten att få vara fri gäller även tjejer!            

Syfte: Frihet och kärlek är större än religion! Att sprida rätten för tjejer i hela landet.

Ansvariga:

Resurser: 10 000 000 kr/år i 10 år

 

 

Projekt 15. Kvinnors rätt

Syfte: Ge kvinnor samma rättigheter som män i världen

Ansvariga:

Resurser: 10 000 000 kr/år i 10 år

 

Projekt 16. Hållbara och sunda affärsrelationer

Syfte: Göra affärsrelationerna sunda, sanningsenliga och älskvärda

Ansvarig:

Resurser: 10 000 000 kr/år i 5 år

 

Projekt 17. Diakonicentrum i Växjö kan utökas till hela landet där det behövs

Syfte: sprida verksamheten i hela landet.

Ansvarig:

Resurser: 10 000 000 kr/år i 5 år

 

 

Projekt 18. Panncentralen i Växjö kan utökas till långt fler ställen i landet

Syfte: sprida verksamheten idag till hela landet

Ansvarig:

Resurser: 10 000 000 kr/år i 5 år

 

Projekt 19. Bygga stora centrum för trivsel

Syfte: Skapa vackra och bekväma inrättningar där människor kan njuta av SPA, mat och lek.

Ansvarig:

Resurser: 10 000 000 kr/år i 10 år

 

Projekt 20. Förbättra för de mentalt svaga i Sverige

Syfte: att göra det långt bättre för dem som har bokstavskombinationer, som är bipolära, scitzofrena, som har posttraumatisk stress osv. Vården för den här gruppen kan bli långt bättre och metoder finns för att läka dem utan mediciner. Låt dem få äta naturlig mat utan socker, vara i naturen, ta det lugnt, få trygghet och rutiner samt få vara med i ett sammanhang.

Ansvariga:

Resurser: 15 000 000 kr/år 1 samt 10 000 000 kr/år i 20 år

 

Projekt 21. Vatten och avlopp

Syfte: att rena världens alla vatten

Ansvarig:

Resurser: så mycket som behövs

 

Projekt 22. För återvinning

Syfte: att ta hand om hela världens avfall

Ansvarig:

Resurser: så mycket som behövs

  

 

Utdelning av 10 000 kr/mamma och/eller fru/år till 1000 familjer i följande länder:

Syrien, ansvariga: 10 miljoner kr/år så länge som det behövs

Afghanistan, ansvariga: 10 miljoner kr/år så länge som det behövs

Irak, ansvariga: 10 miljoner kr/år så länge som det behövs

Iran, ansvariga för demokratisering: 10 miljoner kr/år i 5 år

Palestina, ansvariga: 10 miljoner kr/år så länge som det behövs

Albanien, ansvariga: 10 miljoner/år så länge som det behövs

Somalia, ansvariga: 10 miljoner kr/år så länge som det behövs

Sudan, ansvariga: 10 miljoner kr/år så länge som det behövs

Turkiet, ansvariga: 10 miljoner kr/år så länge som det behövs

Totalt per år: 90 000 000 kr/år så länge som det behövs

 

 

Kontakt person: Helena Lundholm – 0768-68 12 46. Mejl: helena.lundholm@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...